Gå til hovedindhold
Ældre
Sundhed
Omsorg

Pleje og hjælp i hjemmet

Har du brug for hjælp i hverdagen til fx personlig pleje eller praktiske gøremål? Få information om hvilke former for hjælp Næstved Kommune kan tilbyde.

Stetoskop

Indhold

  Du kan få hjælp, hvis du på grund af sygdom eller svækkelse ikke har de fysiske eller psykiske færdigheder, der er nødvendige for at klare dig på egen hånd. 

  Hjælpen kan gives som for eksempel:

  • Personlig pleje
  • Praktisk hjælp

  Det er visitationen i Næstved Kommune, der vurderer dit behov, og tildeler den nødvendige hjælp. Vurderingen er en helhedsvurdering, hvor lovgivning, kommunens serviceniveau samt dine ressourcer og potentialer for genoptræning af færdigheder tages med i vurderingen. Ligeledes vil din pårørendes mulighed for at hjælpe i det daglige indgå i vurderingen af behovet. Hjælpen kan leveres ved anvendelse af hjælpemidler og teknologi eller som personlig hjælp.

  Hvis der er behov for yderligere oplysninger, indhenter vi dem for eksempel fra egen læge eller sygehuset med dit samtykke. 

  Du kan søge om personlig pleje, hvis du på grund af sygdom eller svækkelse ikke længere kan klare den personlige pleje selv. Hjælp til personlig pleje kan være hjælp til:

  • at komme i bad og gå på toilet
  • at tage tøj på
  • at komme ud af sengen
  • kateter- og /eller stomipleje
  • at spise og drikke
  • at tilse/passe på demente og alvorligt syge

  Når den personlige pleje bliver vurderet, bliver der løbende taget stilling til, om du er egnet til at deltage i et træningsforløb med det formål at blive helt eller delvist selvhjulpen. Det vurderes også hvorvidt dit behov for hjælp kan løses ved anvendelse af hjælpemidler og teknologi, eller vejledning og instruktioner. 

  Såfremt du er bevilliget hjælp, som du ikke længere har brug for, er du forpligtet til selv at afmelde hjælpen.

  Søg om personlig pleje

  Du kan søge om personlig pleje ved at  kontakte Center for Sundhed og Ældre på telefon 5588 1200 i kommunens åbningstid.

  Den praktiske hjælp dækker over hjælp til praktiske opgaver i hjemmet. Praktisk hjælp kan være:

  • Rengøring
  • Tøjvask
  • Skift af sengetøj
  • Anretning af mad
  • Bestilling af varer

  Praktiske hjælp bliver betragtet som hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at udgangspunktet for hjælpen altid er dine ressourcer. I vurderingen vil muligheden for anvendelse af hjælpemidler og teknologi, træning, instruktion eller strukturering af hverdagen også tages i betragtning. Det vil også blive vurderet, om du selv kan klare opgaven på anden vis ved for eksempel at fordele rengøring over flere dage, bruge andre rengøringsartikler eller lave justeringer i indretningen. 

  Hvis der i din husstand er personer, der kan varetage opgaverne for dig, bliver du ikke bevilliget hjælp. 

  Hvis du bevilliges hjælp til rengøring, vurderes det om hele eller dele af hjælpen kan ydes via en robotstøvsuger eller en robotgulvvasker. Du skal selv anskaffe robotstøvsuger/robotgulvvasker. Læs mere om anskaffelse af robotstøvsugere og -gulvvaskere i denne pjece.

  Hjælpen vurderes løbende. Såfremt du er bevilliget hjælp, som du ikke længere har brug for, er du forpligtet til selv at afmelde hjælpen.
  Du kan søge om praktisk hjælp ved at udfylde ansøgningsskemaet

  Bor du i eget hjem, har du ret til at vælge mellem en kommunal leverandør eller en fritvalgsleverandør, der er godkendt af kommunen. Ret til frit valg af leverandør omfatter ikke borgere, der bor i omsorgsboliger, plejeboliger og midlertidige pladser.

  Du vil få informationsmateriale om de aktuelle leverandører, du kan vælge imellem, når du får din bevilling.

  Du kan på hvilket som helst tidspunkt skifte leverandør ved at henvende til dig til Center for Sundhed og Ældre. Et leverandørskift kan sædvanligvis ske ved udgangen af måneden plus 1 måned.

  Hvis du har spørgsmål til, hvad din hjælp dækker samt hvornår og hvordan hjælpen bliver leveret, skal du kontakte den leverandør, du har valgt.

  Næstved Kommunes kommunale leverandører:

  Distrikt Nord: Telefon 5588 1800
  Distrikt Syd: Telefon 5588 2000
  Distrikt Vest: 5588 1600
  Distrikt Øst: 5588 1900

  Din adresse afgør, hvilket distrikt du tilhører. Du kan indtaste din adresse og se dit distrikt nederst på siden.

  Fritvalgsleverandør til praktisk hjælp og personlig pleje

  Curae Næstved ApS
  Telefon: 4270 3131
  Email: curae@curae.dk
  Hjemmeside: www.curae.dk
  Adresse: Stokkedrevet 10, 4760 Vordingborg

  Lev-vel Aps
  Telefon: 3015 1526
  Email: post@lev-vel.dk
  Hjemmeside: www.lev-vel.dk
  Adresse: Linkøbingvej 2, 4900 Nakskov

  Fritvalgsleverandør til praktisk hjælp

  Egebjerg Rengøring
  Telefon: 7025 2888
  Email: info@egebjerg-rengoering.dk
  Hjemmeside: www.egebjerg-rengoering.dk
  Adresse: Kildebakken 9, Everdrup, 4733 Tappernøje

  Top Partners A/S
  Telefon: 5855 1091
  Email: rengoering@toppartners.dk
  Hjemmeside: www.toppartners.dk
  Adresse: Lindevej 2, 4200 Slagelse

  Du kan også udpege en privat hjemmehjælper. Læs mere her

  I vores kvalitetsstandarder kan du læse mere om, hvilken hjælp Næstved Kommune tilbyder.

  Kvalitetsstandarderne finder du her

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)