Skip to main content

Pleje og hjælp i hjemmet

Her kan du få information om, hvad Næstved Kommune tilbyder, hvis du har brug for hjælp i hverdagen, for eksempel hjælp til personlig pleje eller praktiske gøremål.

Du kan få hjælp, hvis du på grund af sygdom eller svækkelse ikke har de fysiske eller psykiske færdigheder, der er nødvendige for at klare dig på egen hånd. 

Hjælpen kan gives som for eksempel:

  • Personlig pleje
  • Praktisk hjælp

Det er visitationen i Næstved Kommune, der vurderer dit behov, og tildeler den nødvendige hjælp. Vurderingen er en helhedsvurdering, hvor lovgivning, kommunens serviceniveau samt dine ressourcer og potentialer for genoptræning af færdigheder tages med i vurderingen. Ligeledes vil din pårørendes mulighed for at hjælpe i det daglige indgå i vurderingen af behovet. Hjælpen kan leveres ved anvendelse af hjælpemidler og teknologi eller som personlig hjælp.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger, indhenter vi dem for eksempel fra egen læge eller sygehuset med dit samtykke.

Personlig pleje

Du kan søge om personlig pleje, hvis du på grund af sygdom eller svækkelse ikke længere kan klare den personlige pleje selv. Hjælp til personlig pleje kan være hjælp til:

  • at komme i bad og gå på toilet
  • at tage tøj på
  • at komme ud af sengen
  • kateter- og /eller stomipleje
  • at spise og drikke
  • at tilse/passe på demente og alvorligt syge

Når den personlige pleje bliver vurderet, bliver der løbende taget stilling til, om du er egnet til at deltage i et træningsforløb med det formål at blive helt eller delvist selvhjulpen. Det vurderes også hvorvidt dit behov for hjælp kan løses ved anvendelse af hjælpemidler og teknologi, eller vejledning og instruktioner.

Såfremt du er bevilliget hjælp, som du ikke længere har brug for, er du forpligtet til selv at afmelde hjælpen.

Søg om personlig pleje

Du kan søge om personlig pleje ved at  kontakte Center for Sundhed og Ældre på telefon 5588 1200 i kommunens åbningstid.

Praktisk hjælp

Den praktiske hjælp dækker over hjælp til praktiske opgaver i hjemmet. Praktisk hjælp kan være:

Praktiske hjælp bliver betragtet som hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at udgangspunktet for hjælpen altid er dine ressourcer. I vurderingen vil muligheden for anvendelse af hjælpemidler og teknologi, træning, instruktion eller strukturering af hverdagen også tages i betragtning.

Hvis der i din husstand er personer, der kan varetage opgaverne for dig, bliver du ikke bevilliget hjælp.

Hjælpen vurderes løbende. Såfremt du er bevilliget hjælp, som du ikke længere har brug for, er du forpligtet til selv at afmelde hjælpen.

Søg om praktisk hjælp

Du kan søge om praktisk hjælp ved at udfylde ansøgningskemaet

Valg af leverandør

Bor du i eget hjem, har du ret til at vælge mellem en kommunal leverandør eller en fritvalgsleverandør, der er godkendt af kommunen. Ret til frit valg af leverandør omfatter ikke borgere, der bor i omsorgsboliger, plejeboliger og midlertidige pladser.

Der er en godkendt frivalgsleverandør af personlig pleje i Distrikt Syd og Distrikt Øst. For nuværende er der ikke godkendt leverandører af personlig pleje i Distrikt Nord og Distrikt Vest og der har du mulighed for at anmode om et fritvalgsbevis. Med et fritvalgsbevis har du ret til selv at udvælge og antage en cvr-registreret virksomhed til at udføre den visiterede hjælp. Du vil få informationsmateriale om de aktuelle leverandører, du kan vælge imellem, når du får din bevilling.

Du kan på hvilket som helst tidspunkt skifte leverandør ved at henvende til dig til Center for Sundhed og Ældre. Et leverandørskift kan sædvanligvis ske ved udgangen af måneden plus 1 måned.

Hvis du har spørgsmål til, hvad din hjælp dækker samt hvornår og hvordan hjælpen bliver leveret, skal du kontakte den leverandør, du har valgt.

Næstved Kommunes kommunale leverandører:

Distrikt Nord: Telefon 5588 1800
Distrikt Syd: Telefon 5588 2000
Distrikt Vest: 5588 1600
Distrikt Øst: 5588 1900

Din adresse afgør, hvilket distrikt du tilhører. Du kan indtaste din adresse og se dit distrikt nederst på siden.

Fritvalgsleverandør til praktisk hjælp og personlig pleje i Distrikt Øst og Distrikt Syd

Curae Næstved ApS
Telefon: 4270 3131
Email: curae@curae.dk
Hjemmeside: www.curae.dk
Adresse: Stokkedrevet 10, 4760 Vordingborg

Fritvalgsleverandør til praktisk hjælp

Egebjerg Rengøring
Telefon: 7025 2888
Email: info@egebjerg-rengoering.dk
Hjemmeside: www.egebjerg-rengoering.dk
Adresse: Kildebakken 9, Everdrup, 4733 Tappernøje

Du kan også udpege en privat hjemmehjælper. Læs mere her

Vil du vide mere

I vores indsatskataloger kan du læse mere om, hvilken hjælp Næsved Kommune tilbyder.

Indsatskatalogerne finder du her

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre

Telefon: 5588 1200

Send digital post (kræver nemid)