Gå til hovedindhold
Sundhed

Tandplejen

Den kommunale tandpleje er et tilbud til alle børn og unge i alderen 0-17 år, samt unge mellem 18 og 22 år, født efter 31. december 2003. Omsorgs- og specialtandplejen er også en del af tandplejen; tilbuddet er for borgere, som har ikke kan benytte andre tilbud om tandpleje.

Billede af tandbørste

Indhold

  Tandplejen følger skoleårets feriekalender.

  Sommerferie

  I sommerferien holder tandplejen åbent den første uge af skolernes sommerferie. I resten af sommerferien, i ugerne 28, 29, 30, 31 og 32 er der åbent for nødbehandling på Tandplejen Karrebækvej hver mandag.

  Vi kan træffes på telefonen mellem klokken 8.00-11.00 på telefon 5588 1580.

  Ved skader eller akut behov for tandlægehjælp

  Kan du henvende dig til privat praksis.

  Tandpinevagten på lørdage, søndage og helligdage på telefon 2960 0111 i tidsrummet kl. 8.00-11.00, samt de tre dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og hverdagene mellem jul og nytår i tidsrummet 14.30-17.00

  Læs mere om tandpinevagten

  Slagelse Tandpleje

  Antvorskov skole, Sejerøvej 1

  4200 Slagelse.

  Åbningstid: Weekend, helligdage, jule- og nytårsaftensdag kl. 11-13

  Guldborgsund Tandpleje

  Nørregade 21 B

  4800 Nykøbing Falster

  Åbningstid: Weekend, helligdage, jule- og nytårsaftensdag kl. 11-12.

   

  Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn lige har slået sine tænder?

  Vær rolig selv, så falder dit barn sandsynligvis også til ro lidt efter lidt. Tør forsigtigt eventuelt blod væk fra barnets mund med lunkent vand på en ren klud. Se efter i både overmund og undermund, om der mangler tænder, eller om der er slået stykker af tænderne. Barnet kan måske selv vise, hvor skaden er.

  Hurtig tandlægehjælp er nødvendig

  • Hvis nye (blivende) tænder er slået ud.
  • Hvis der er slået store stykker af nye (blivende) tænder. 
  • Hvis tænderne er slået til en anden stilling og barnet føler, det ikke kan bide rigtigt sammen.

  Hvis en ny blivende tand er slået helt ud, må du forsøge at finde den. Skyl den forsigtigt i koldt vand, men undgå berøring af roden. Hvis det er muligt sættes tanden på plads i munden, søg dernæst tandlæge.

  Er det ikke muligt at sætte tanden i munden igen, er det vigtigt at den ikke tørre ud, det undgår du ved enten ved at lægge den saltvand (fra kontaktlinser), mælk eller i almindelig vand. 

  Hvis der er slået et stort stykke af tanden, skal du forsøge at finde dette stykke, måske kan tandlægen sætte det på igen. Tandstykket opbevares i mælk eller vand, indtil det er muligt at få en tid hos tandlægen.

  Du kan vente til næste dag med at kontakte tandlægen, hvis

  • der kun er slået et lille stykke af tanden,
  • tanden kun er lidt løs og
  • tanden kun er lidt øm.

  Vigtige regler

  • Udslåede, nye (blivende) tænder skylles og du skal hurtigst muligt sætte dem på plads.
  • Kan du ikke det, skal udslåede, nye (blivende) tænder holdes fugtige (i mælk, saltvand til kontaktlinser eller i din eller barnets mund) og hurtigst muligt sættes på plads af en tandlæge.
  • Udslåede tænder må ikke blive tørre, inden de sættes på plads.
  • Store tandstykker kan ofte sættes på igen.
  • Mælketænder må ikke sættes på plads igen.
  • Tandskadeforsikringer.

  Indtil dit barn er fyldt 18 år bliver tandskader behandlet gratis for dig i den kommunale tandpleje, men nogle tandskader kan først behandles, efter at man er fyldt 18 år.

  HUSK at undersøge om I har en forsikring, som dækker tandskade. En forsikring kan ikke tegnes med tilbagevirkende kraft.

   

  Formålet med børne- og ungdomstandplejen

  Børne- og ungdomstandplejen skal søge at fremme det enkelte barns fysiske, psykiske og sociale trivsel ved at medvirke til, at tand-, mund-, og kæberegion udvikles og bevares i god funktionsdygtig stand. Dette sker gennem forebyggelse, undersøgelse og behandling af sygdomstilstande og -følger, anomalier, skader, funktions forstyrrelser og svigtende præventiv adfærd.

  Barnets første besøg

  Første gang barnet bliver indkaldt til tandklinikken er omkring 2½ års alderen. I vil automatisk få en indkaldelse sendt i e-boks.

  Ved det første besøg kommer barnet og I som forældre ind og ser, hvordan vi bor og hvad vi laver. Vi viser tandlægestolen og taler om sund/usund kost, tandbørstning, tandskader, sutter m.m. Derefter undersøges barnet så vidt muligt.

  Hvis I mener at barnet har behov for en undersøgelse før 2½ års alderen, er I velkomne til at kontakte tandplejen.

  Hent brochuren "Vi bevarer smilet"

  Pjece om børne og ungdomstandpleje i Næstved Kommune - "Vi bearer smilet..." Fortæller om førstegangsbesøg hos tandlægen

  Det kan være meget forskelligt fra barn til barn, hvor meget de vil være med til ved første besøg hos os på klinikkerne. Tandplejeteamet gør meget ud af, at et besøg hos os foregå i et roligt tempo, det giver os mulighed for at observere og vurdere barnets reaktion, så en eventuel grænse ikke overskrides.

  Begyndende hul (caries)

  Begyndende huller i tænderne, kan holdes nede med grundig tandbørstning. Vores erfaring viser, at med en grundig og god tandbørstning, ofte kan forsinke egentlig dannelse af et hul eller i hvert fald udskyde behandling til barnet er mere modent.

  Behandlingskrævende hul (caries)

  Når det er nødvendigt at bore i en tand, vil tandplejeteamet gøre meget ud af at barnet bliver tryg i situationen. 

  Smertefri behandling

  Ved behandling, kan vi tilbyde bedøvelse, lattergas. I nogen tilfælde kan beroligende medicin være nødvendig.

  Skolebørn

  Tandlægebesøg for skolebørn foregår som regel i skoletiden. Barnet bliver indkaldt til undersøgelse sammen med klassen. Alt efter hvilken skole barnet går på, kan det være de skal kører med bus. 

  Ved et tandeftersyn/undersøgelse ser behandleren på tænderne, tandkødet og tandstillingen, vi taler med barnet om tandbørstning og god mundhygiejne.

  Hjemmet får skriftlig besked om resultatet fra undersøgelsen.

  I er altid velkomne til at komme med eller kontakte os for en snak om jeres barns tænder. Børnene har i perioder individuelle behov, og derfor indkalder vi hyppigere til kontrol, når dette er nødvendigt.

  Forebyggelse

  På klinikkerne ser vi et stigende behov for forebyggende behandlinger, fokus på tandbørstning, kost og generelt god mundsundhed er et af fokuspunkterne. Lakering af tænderne og fluorpensling, en anden.

  Læs mere her "alt om kost"

  Hjælp dit barn

  Tænderne skal holde hele livet. Det er derfor vigtigt, at barnet i en tidlig alder får nogen gode børstevaner, som forældre er det vigtigt at du hjælper dit barn med at børste tænderne helt rene. Først omkring 10 - 12-årsalderen kan de fleste børn selv klare tandbørstningen.

  Tandregulering

  Alle børn der er tilknyttet den kommunale tandpleje, får løbende vurderet, om der er et behov for tandregulering, hver gang de er til undersøgelse.

  Sundhedsstyrelsen har fastlagt kriterierne for, hvornår vi i kommunen må tilbyde en behandling (BEK. nr. 1658 af 22/12/2017). Mener en tandlæge, at et barn muligvis bør tilbydes en behandling, tilbydes barnet en visitation hos specialtandlægen. Vurderer specialtandlægen, at der kan være indikation for behandling, vil I blive indkaldt på tandreguleringen til nærmere undersøgelse.

  Alt efter tandstillingsfejlene, er der forskellige tidspunkter for, hvornår en optimal behandling skal igangsættes.

  Tandregulering bliver kun tilbudt, hvis specialtandlægen vurderer, at der kan være risiko for skader eller større problemer, senere i livet. Der tilbydes ikke tandregulering af kosmetiske årsager.

  Valgmuligheder

  Alle børn og unge under 22 år har ret til gratis tandpleje. For de 18-21 årige gælder tilbuddet dog kun på unge født efter den 31. december 2003. Man er automatisk tilmeldt tandklinikken i det distrikt, hvor de bor.

  Børn og unge født efter den 31. december 2003, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje på en anden kommunes tandklinik. Dog kan en anden kommune afvise at modtage børn fra andre kommuner, hvis den pågældende kommune ikke har kapacitet til det.

  Unge mellem 16 og 22 år, født efter den 31. december 2003, kan frit vælge mellem det kommunale tandplejetilbud eller gå til privat tandlæge med 100 % dækning af udgiften. Børn mellem 0 og 15 år kan ligeledes vælge at få tandplejetilbuddet hos en privat tandlæge, men her dækkes kun 65 % af udgiften. Valget gælder det samlede tandplejetilbud (almindelige tandpleje og tandregulering).

  Ønskes der et skift til privat tandlæge skal tandplejen kontaktes før valget kan finde sted. 

  I skal være opmærksomme på, hvis I ønsker at skifte, skal en igangværende tandbehandling færdiggøres. Dette gælder også tandregulering. Vær også opmærksom på at et nyt skift først kan finde sted tidligst et år efter sidste behandlerskift.

  Ved eventuelle spørgsmål, ring venligst på telefon 5588 1500.

  I tilfælde af klager, kan I kontakte overtandlæge Nadir Handhal på telefon 5588 1500.

  Omsorgstandplejen

  Omsorgstandplejen tilbydes borgere, som på grund af fysisk og/eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de eksisterende tilbud om tandpleje. Den henvender sig primært til beboere på plejecentrene og andre, der kan sidestilles hermed.

  Tilmelding

  Rent praktisk foregår det ved at plejepersonalet udfylder en tilmeldings blanket, og sender den til tandplejen på Parkvej.

  Når tandplejen har modtaget blanketten, vurderes det om den henviste opfylder kriterierne for at modtage omsorgstandplejetilbuddet.

  Tilmeldingen gælder for et år ad gangen og fortsætter automatisk, såfremt man ikke melder sig ud af ordningen. Ønsker borgeren ikke at modtage tilbuddet kan man som hidtil få sygesikringstandplejen 

  Ansøgningsskema skal sendes til Tandplejen Parkvej, Parkvej 48, 4700 Næstved.

  Hvordan fungerer ordningen

  Vi ser borgeren efter den enkeltes behov, første gang senest 2 måneder efter tilmelding. Tandplejen indkalder borgeren. Alle borgere tilmeldt Omsorgstandplejen vil blive undersøgt minimum 1 gang årligt, symptomgivende tilstande tilstræbes afhjulpet højst en uge efter henvendelse. Smerter vil blive søgt afhjulpet senest et døgn efter henvendelse.

  På de forskellige plejecentre i Kommunen, har tandplejen indrettet klinikrum, der kan vi foretage undersøgelser, tandrensning og ved behov tilpasning af proteser, samt mindre og ukompliceret tandbehandlinger.

  Ved større behandlinger kræver det ofte bedre udstyr, derfor kan det ske at vi gerne vil indkalde borgeren på en af vores klinikker på Parkvej, Karrebækvej eller Holmegaard.

  Omsorgstandplejens målsætning

  Formålet med omsorgstandplejen er at sikre en god tyggeevne, at undgå smertegivende tilstande i mundhulen og dermed fremme den enkeltes sundhed og trivsel samtidig med, at der tages hensyn til den enkelte borgers kræfter og formåen til at gennemføre behandlingen.

  Det er også vores mål at instruere plejepersonalet i at hjælpe borgeren med den daglige mundhygiejne.

  Betaling

  Hvad koster det? Se takster/priser. Beløbet trækkes over pensionen, med mindre man ønsker det anderledes.

  Beløbet dækker undersøgelse, forebyggende behandling og behandling af egne tænder og/eller protese.

  Nødbehandling

  Klinikken, hvor borgeren hører til, kontaktes for nærmere aftale.

  På klinikkens telefonsvarer gives der oplysninger om muligheder for nødbehandling udenfor klinikkens åbningstid.

  Vagt i sommerferien

  I skolernes sommerferie er der vagt på Tandplejen Karrebækvej i Næstved, hver mandag fra kl. 8 -11, og klinikken kontaktes på telefon 5588 1580 for nærmere aftale.

  Ved spørgsmål om behandlingen kontaktes den behandlende tandlæge.

  Klager over Omsorgstandplejen rettes til overtandlægen, Tandplejen Parkvej, Parkvej 48,4700 Næstved, telefon 5588 1500.

  Valgmuligheder

  I stedet for Den Kommunale Tandpleje kan man vælge at få omsorgstandplejetilbuddet hos en privat tandlæge. Udgiften er den samme. Ønskes dette skal Tandplejen kontaktes før valget finder sted. 

  Specialtandplejen

  Specialtandpleje tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede borgere som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Karakteristisk for borgerne i målgruppen er, at de ofte har et fysisk tillægshandicap og ofte har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand.

  Ordningen er et tilbud, og der er i lovgivningen fastsat kriterier for hvem der kan tilbydes specialtandpleje.

  Tilmelding

  Tilmelding sker ved at udfylde en henvisningsblanket, som sendes til tandplejen. I tandplejen vurderes det om den henviste opfylder kriterierne for at modtage det specialiserede tandplejetilbud. Som regel indkaldes den henviste til en visitation før en eventuel indmeldelse i specialtandplejen.

  Selve tandbehandlingen foregår på Region Sjællands klinik i Slagelse eller på en af tandplejens egne klinikker. 

  Ansøgningsskema skal sendes til Tandplejen Parkvej 48, 4700 Næstved 

  Takster/priser

  Hvad koster det? Se takster/priser

  Adresser og telefonnumre

  Tandplejen Parkvej
  Parkvej 48
  4700 Næstved
  Telefon: 5588 1500

  Tandplejen Holmegaardsvej
  Holmegaardsvej 15, Fensmark
  4684 Holmegaard
  Telefon: 5588 1560

  Tandplejen Karrebækvej
  Karrebækvej 80
  4700 Næstved
  Telefon: 5588 1580

   

   

  Socialtandplejen

  Socialtandplejen tilbydes Kommunens mest udsatte borgere, borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse. Samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig.

  Det er en forudsætning for at modtage tilbud om Socialtandpleje, at borgeren ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud tilbud i Omsorgstandplejen, Specialtandplejen og Praksis-tandplejen.

  Borgeren skal ud fra en tandlægefaglig vurdering have et konkret behandlingsbehov.

  Tilmelding

  Visitation og tilmelding til Socialtandplejen sker i et samarbejde mellem Tandplejen og Center for Socialt Udsatte.

  Visitationen finder sted via kommunens tilbud for socialt udsatte (herberger, bofællesskaber, forsorgshjem, gadeteams) og Tandplejens nye klinik på: Værestedet Cafe’ Håbet, Engvej 22, hvor også selve tandbehandlingen foregår.

  Socialtandplejens målsætning

  Socialtandplejens målsætning er at bidrage til at målgruppen opnår en forbedret tandsundhed uden symptomer og mulighed for genopbygning af tandsættet.

  Behandlinger

  I Socialtandplejen tilbydes to typer behandlinger: Akut tandbehandling og funktions­opbyggende behandling.

  Akut smertelindrende tandbehandling:

  Formålet er at afhjælpe smerter, infektioner, hævelser, skader på tænder eller andre akutte tilstande.

  Funktionsopbyggende behandling:

  Formålet med funktionsopbyggende behandling, er at afhjælpe tyggeproblemer pga. mangel på tænder eller kosmetisk skæmmende mangel på f.eks. fortænder, som opleves socialt uacceptabel.

  Betaling

  Det er gratis at blive behandlet i Socialtandplejen.

  Huller i tænderne - og hvordan du undgår dem

  Der skal tre ting til for at der dannes huller (caries) i tænderne:

  • Bakterier

  • Sukker

  • Tænder

  De bakterier der sætter sig på tænderne, kaldes plak. Når plak får sukker, udskilles der syre, og det er netop denne syre, der laver huller i tænderne.

  • En god hyppig tandbørstning 2 gange dagligt med fluortandpasta.

  Børn skal meget tidligt vænnes til tandbørstning, allerede når den første lille tand bryder frem i munden, skal barnet begynde at få børstet tænder.

  Ved små børn er det godt at lægge dem på puslebordet eller i dit skød, så har du lettere ved at se alle tandfladerne og børste dem.

  Når kindtænderne kommer i 1-2 års alderen bør barnet være vant til at have en tandbørste i munden. 

  De kan ikke børste deres tænder godt nok selv, før de er 10-12 år alderen. Først da er deres motorik udviklet nok til at styre en tandbørste effektivt.

  Man skal bruge en tandbørste, der er god at holde på, og hvor tandbørstehovedet ikke er større, end man kan komme rundt på alle tænderne.

  Man skal bruge fluortandpasta i en mængde svarende til barnets lillefingernegl. 

  Sukker

  Vi elsker sukker og vi spiser det i store mængder.

  Det er klart bedst for tænderne, at man spiser/drikker søde sager eller læskedrikke på én gang. Det er meget mere skadeligt for tænderne, hvis man drikker små slurke sodavand over længere tid, eller spiser slik fordelt over en hel dag.

  Det skyldes at bakterierne i så fald vil have god tid til at omdanne sukker til syre og risikoen for huller i tænderne bliver meget større.

  Hvis man hyppigt har sukker i munden, er det en god ide bagefter at skylle munden, eller drikke et glas vand.

  Syreskader

  Syreskader, eller erosioner som det kaldes i fagsprog, er en kemisk proces, som nedbryder emaljen på tænderne. 

  Emaljen opløses langsomt, hvis du dagligt spiser og drikker juice, saftevand, sodavand (også light produkter), surt slik, citroner m.m. uden for måltiderne.

  De fleste børn og unge drikker i dag langt større mængder syrlige læskedrikke, end de gjorde før. Mange går og smådrikker af flasker med skruelåg dagen igennem.

  I begyndelsen er det svært selv at se på tænderne, og det gør heller ikke ondt. Senere bliver tænderne følsomme overfor kulde og varme, og det gør ondt, når man børster dem. I værste fald ødelægges tænderne helt, når emaljen er væk.

  Sådan mindsker du risikoen for syreskader

  • Drik vand, mælk, mellem måltiderne.
  • Begræns forbruget af sodavand, saft og juice og drik det kun til måltider.
  • Tænderne må ikke børstes 1 time efter man har haft syre i munden. Tandbørsten vil fjerne den tandemalje der er opløst af syren.
  • Skyl munden med vand.

  På nedenstående link kan du læse tilsynsrapporter på tandplejen.

  Tilsynsrapporter Tandplejen