Gå til hovedindhold

Byg

Tilgængelighed i Næstved Kommunes bygninger og udearealer

03. maj 2021

Næstved Kommune afsætter årligt 450.000 kr. til forbedring af tilgængeligheden i Næstved Kommunes bygninger og udearealer.

Tilgængelighedsrampe på Næstved Stadion

Præmiering af god arkitektur

28. maj 2020

Præmiering af god arkitektur

Kender du et byggeri, en plads eller en park i Næstved Kommune, som tilfører et område arkitektonisk kvalitet, så hjælp kommunen med at udpege det.

Hus på Fredskovvej

Byggeri

Byggeri

Næstved Kommune hjælper dig med at overholde lovgivningen og indhente supplerende tilladelser fra andre myndigheder.

Byggeri af hus, murbrokere

BBR

BBR

Din BBR-meddelelse indeholder en lang række oplysninger om din ejendom, som du blandt andet har brug for, når du skal sælge dit hus, optage nye lån eller ved forsikringsspørgsmål.

billede af nybyggede villaer

Byggeri uden for byerne

Byggeri uden for byerne

Uden for byerne og i mange landsbyer er der ingen lokalplaner. Det kaldes landzone. Her skal du søge om landzonetilladelse fra kommunen, hvis du vil bygge eller ændre anvendelsen af bygninger eller arealer. Du kan se i vores administrationsgrundlag, hvad vi normalt giver tilladelse til.

Susåen og marker

Lokalplaner

Lokalplaner

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplanen fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom.

højhusside med altaner

Korrekte og synlige adresser

Korrekte og synlige adresser

Det er ejeren af en ejendom, der har ansvaret for at opsætte synlige husnummerskilte, som passer med den adresse, kommunen har fastsat og registreret. Husnummeret skal være synligt fra den adgangsgivende vej.

hus nummer på hus mur

Skilte i byområder

Skilte i byområder

Der er regler for, hvor mange og hvilken type af skilte, der må opsættes i byområder. Her kan du læse om, hvad disse regler indeholder.

 skilt på en villa vej

Varme

Varme

Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og her i Næstved arbejder vi for at fremme brugen af vedvarende energi i el- og varmeproduktionen.

Radiator, hånd drejer på termostat

Energirenovering og tilskud

Energirenovering og tilskud

En energirenovering kan være en god måde at fremtidssikre din bolig - både når det gælder komfort og økonomi.

hustage