Gå til hovedindhold

Byg

Kommunalt tilskud til bredbåndspulje

Bolig

Byggeri

Lokalområder

I 2022 er der igen mulighed for at søge midler fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur til bedre bredbånd. Støtten kan søges af sammenslutninger af virksomheder, boliger og sommerhuse. I 2022 er det også muligt at søge bredbåndspuljen for enkeltstående adresser.

Fra Glumsø

Tilgængelighed i Næstved Kommunes bygninger og udearealer

I samarbejde med handicaporganisationerne i tilgængelighedsgruppen arbejder vi for at gøre Næstved Kommune mere tilgængelig for alle. Derfor afsætter kommunen hvert år 450.000 kr. til at forbedre tilgængeligheden i kommunens bygninger og udearealer.

Tilgængelighedsrampe på Næstved Stadion

Præmiering af god arkitektur

Bolig

Byggeri

Kultur

Kender du et byggeri, en plads eller en park i Næstved Kommune, som tilfører et område arkitektonisk kvalitet? Hjælp kommunen med at udpege det.

Hus på Fredskovvej

Byggeri

Din ejendom

Selvbetjening

Bolig

Næstved Kommune hjælper dig med at overholde lovgivningen og indhente tilladelser fra andre myndigheder. Søg din bygge- eller nedrivningstilladelse her.

Byggeri af hus, murbrokere

BBR

Bolig

Byggeri

Din ejendom

Ved du hvilke oplysninger du skal indberette i BBR? Din BBR-meddelelse indeholder en række oplysninger om din ejendom, som du blandt andet har brug for, når du skal sælge dit hus, optage nye lån eller ved forsikringsspørgsmål.

billede af nybyggede villaer

Byggeri uden for byerne

Byggeri

Byggegrunde

Natur

Uden for byerne og i mange landsbyer er der ingen lokalplaner. Hvis du vil bygge eller ændre anvendelsen af bygninger eller arealer, skal du søge om landzonetilladelse hos kommunen. I administrationsgrundlaget kan du læse, hvad vi normalt giver tilladelse til.

Susåen og marker

Lokalplaner

Lokalområder

Bolig

Borgermøder

Besøg lokalplanportalen og få et overblik over lokalplaner i Næstved Kommune.

Fra Glumsø

Korrekte og synlige adresser

Bolig

Byggeri

Det er ejeren af ejendommen, der har ansvaret for at opsætte synlige husnummerskilte, som passer med den adresse, kommunen har fastsat og registreret. Husnummeret skal være synligt fra den adgangsgivende vej.

hus nummer på hus mur

Skilte i byområder

Byggeri

Bolig

Ejendomme

Vidste du, at der er regler for hvor mange og hvilken type af skilte, der må opsættes i byområderne i Næstved Kommune?

 skilt på en villa vej

Varme

Bolig

Din ejendom

Klima

Her kan du blive klogere på dine varmemuligheder og se om der er godkendt fjernvarme på din adresse.

Radiator, hånd drejer på termostat