Byg

Præmiering af god arkitektur

28. maj 2020 Bolig

Kender du et byggeri, en plads eller en park i Næstved Kommune, som tilfører et område arkitektonisk kvalitet, så hjælp kommunen med at udpege det.

Byggeri

Din ejendom

Næstved Kommune hjælper dig med at overholde lovgivningen og indhente supplerende tilladelser fra andre myndigheder. Ansøgning om byggetilladelse skal ske via selvbetjeningen Byg og Miljø.

Byggeri af hus, murbrokere

BBR

Bolig

Din BBR-meddelelse indeholder en lang række oplysninger om din ejendom, som du blandt andet har brug for, når du skal sælge dit hus, optage nye lån eller ved forsikringsspørgsmål.

Blomstergården opført i 2019

Byggeri uden for byerne

Byggeri

Uden for byerne og i mange landsbyer er der ingen lokalplaner. Det kaldes landzone. Her skal du søge om landzonetilladelse fra kommunen, hvis du vil bygge eller ændre anvendelsen af bygninger eller arealer. Du kan se i vores administrationsgrundlag, hvad vi normalt giver tilladelse til.

Susåen og marker

Lokalplaner

Lokalområder

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplanen fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom.

Korrekte og synlige adresser

Bolig

Det er ejeren af en ejendom, der har ansvaret for at opsætte synlige husnummerskilte, som passer med den adresse, kommunen har fastsat og registreret. Husnummeret skal være synligt fra den adgangsgivende vej.

Skilte i byområder

Byggeri

Der er regler for, hvor mange og hvilken type af skilte, der må opsættes i byområder. Her kan du læse om, hvad disse regler indeholder.

Varme

Bolig

Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og her i Næstved arbejder vi for at fremme brugen af vedvarende energi i el- og varmeproduktionen.

Radiator, hånd drejer på termostat