Gå til hovedindhold

Byg

Nabovarme

Bolig
Klima
Miljø

Ved rækkehuse og anden tæt bebyggelse kan det være en god løsning at forsyne alle boligerne i området med varme og varmt brugsvand fra et fælles anlæg. Her kan du få inspiration til, hvordan du og dine naboer gør, hvis I vil gå sammen om en fælles varmeløsning.

Kommunalt tilskud til bredbåndspulje

Bolig
Byggeri
Lokalområder

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har igen i 2024 en Bredbåndspuljen, hvor tilskudsberettigede adresser kan søge tilskud til bedre bredbånd. Puljen er i år på 50 mio. kr. De præcise rammer for puljen kendes først, når puljen åbner i slutningen af maj. Hjemmesiden vil blive opdateret løbende. Hvis du vil være sikker på at få besked, når det sker, kan du abonnere på siden ved at klikke på "Abonner"

Tilgængelighed i Næstved Kommunes bygninger og udearealer

I samarbejde med handicaporganisationerne i tilgængelighedsgruppen arbejder vi for at gøre Næstved Kommune mere tilgængelig for alle. Derfor afsætter kommunen hvert år 450.000 kr. til at forbedre tilgængeligheden i kommunens bygninger og udearealer.

Byggeri

Din ejendom
Selvbetjening
Bolig

Som hovedregel skal du have en byggetilladelse til nybyggeri og tilbygninger, og til at ændre anvendelsen af eksisterende byggeri. Næstved Kommune hjælper dig med at overholde lovgivningen og indhente tilladelser fra andre myndigheder. Søg din bygge- eller nedrivningstilladelse her.

BBR

Bolig
Byggeri
Din ejendom

Ved du hvilke oplysninger du skal indberette i BBR? Din BBR-meddelelse indeholder en række oplysninger om din ejendom, som du blandt andet har brug for, når du skal sælge dit hus, optage nye lån eller ved forsikringsspørgsmål.

Byggeri uden for byerne

Byggeri
Byggegrunde
Natur

Uden for byerne og i mange landsbyer er der ingen lokalplaner. Hvis du vil bygge eller ændre anvendelsen af bygninger eller arealer, skal du søge om landzonetilladelse hos kommunen. I administrationsgrundlaget kan du læse, hvad vi normalt giver tilladelse til.