Gå til hovedindhold
Job
Uddannelse
Elev

Social- og sundhedsassistentelev

Læser du SSA (social- og sundhedsassistent?) Vi samarbejder med SOSU ZBC om at uddanne Social– og Sundhedsassistentelever i Næstved Kommune.

Sygeplejeske måler blodtryk

Indhold

  Uddannelsen til Social- og Sundhedsassistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for det overordnede kompetenceområde:

  Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

  Uddannelsen som Social– og Sundhedsassistent giver dig mulighed for at søge videre på en sundhedsprofessionel og pædagogisk professionsbachelor.

  Ansøgning og holdstart

  Du kan finde aktuelle opslag efter social- og sundhedsassistentelever under Ledige stillinger i kommunen.

  • Næstved Kommune samarbejder med SOSU ZBC om at uddanne Social- og Sundhedsassistentelever.
  • Ansættende myndighed vil være Næstved Kommune.
  • Længde på uddannelsen:
   • Grundforløb 2: 6 mdr.
   • Hovedforløb Social-og sundhedsassistentuddannelsen: 2½-3 år
  • Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikperioder.
  • Når du har en ansættelseskontrakt med Næstved Kommune, finder vi i samarbejde med skolen en praktik plads til dig i alle 3 praktikker:
   Praktik 1: Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i Det nære Sundhedsvæsen.
   Praktik 2: Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i Det sammenhængende Sundhedsvæsen.
   Praktik 3: Somatisk sygepleje og rehabilitering i Det sammenhængende Sundhedsvæsen.
  • Der er mulighed for praktik i udlandet.
  • Når du er i praktik skal du møde kl. 7.00. Der vil ligeledes være både weekend- og aftenvagter.
  • Du er i praktik 37 timer/ugen.

  Du får ansættelse i kommunen. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.
  Du kan se mere om løn på FOA's hjemmeside.

  Transport
  Du kan få tilskud til transport i skoleperioderne efter gældende regler.
  Læs om reglerne på www.retsinformation.dk.

  Transportudgifter til og fra praktik er for egen regning.

  Løn under uddannelse
  Næstved Kommune ansætter fra grundforløb 2 med løn - det være elevløn, voksenelevløn eller lærlingeløn

  Voksenelevløn
  Hvis du er fyldt 25 år og har et års relevant beskæftigelse på min. 24 timer/ugen inden for de sidste fire år, kan du få voksenelevløn under uddannelsen.

  Relevant beskæftigelse kan f.eks. være:

  • som social- og sundhedspersonale inden for overenskomstens område,
  • som social- og sundhedspersonale inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter, eller ved selvejende eller private plejehjem,
  • som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område,
  • som handicaphjælper på voksenområdet,
  • i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

  Du kan søge ind fra Grundforløb 2 med efterfølgende hovedforløb mod Social-og Sundhedsassistentuddannelsen; her er adgangskrav en bestået 9. klasse med 02 i såvel dansk som matematik.

  Du kan søge direkte ind på hovedforløbet mod Social-og Sundhedsassistentuddannelsen; her er adgangskrav et bestået Grundforløb 2 eller en bestået Social- og sundhedshjælperuddannelse.

  Arbejdsgiver indhenter en realkompetencevurdering ved SOSU ZBC som vil danne baggrund for dit uddannelsesforløb.

  Næstved Kommune optager efter en samlet vurdering i forhold til om du er uddannelsesparat - herunder skoleuddannelse, personlige kompetencer, karakterniveau, uddannelser, tidligere jobs, udtalelser, udenlandsophold, arbejde som frivillig og om du har skrevet en god motiveret ansøgning.
  Dine kompetencer vil kun tælle, hvis der medfølger dokumentation.

  Godskrivning af praktikken gives efter en vurdering - RKV udført af ZBC.

  Social- og sundhedshjælper
  Afkortning af skoleuger: 5 uger
  Afkortning af praktikmåneder: 5 måneder

  Pædagogisk assistent
  Afkortning af skoleuger: -
  Afkortning af praktikmåneder: -

  Plejehjemsassistent
  Afkortning af skoleuger: -
  Afkortning af praktikmåneder: 3 måneder

  Sygehjælper
  Afkortning af skoleuger: -
  Afkortning af praktikmåneder: 3 måneder

  Plejere
  Afkortning af skoleuger: -
  Afkortning af praktikmåneder: 3 måneder

  Ansøger er ansvarlig for at indhente relevant og nødvendig dokumentation for erhvervede kompetencer med henblik på godskrivning og vedlægge det ansøgningen.

  Vi forventer, at du:

  • Er interesseret og ambitiøs.
  • Er nysgerrig og åben for læring.
  • Kan skabe relationer, der fremmer det gode samarbejde.
  • Er mødestabil.
  • Er positiv og imødekommende.
  • Er fysisk og psykisk robust.
  • Skal kunne cykle.

  Du kan forvente af os at:

  • Vi tilrettelægger et individuelt uddannelsesforløb, ud fra dine erhvervede kompetencer.
  • Vi har fokus på et værdibaseret læringsmiljø med bl.a. professionelle og engagerede praktikvejledere.
  • Et godt tværfagligt samarbejde med rum og plads til alle elever.
  • I praktikperioden er du tilknyttet minimum en uddannet daglig praktikvejleder.
  • Du er ligeledes tilknyttet en fast uddannelseskoordinator, som du samarbejder med igennem hele dit uddannelsesforløb.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)