Skip to main content

Social- og sundhedsassistentelev

Næstved Kommune samarbejder med SOSU ZBC om at uddanne Social– og Sundhedsassistentelever.

Sygeplejeske måler blodtryk

Indhold

  Uddannelsen til Social- og Sundhedsassistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for det overordnede kompetenceområde:

  Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

  Uddannelsen som Social– og Sundhedsassistent giver dig mulighed for at søge videre på en sundhedsprofessionel og pædagogisk professionsbachelor.

  Ansøgning og holdstart

  Næste holdstart hvor du kan starte uddannelse er september 2020.

  Åbnet for ansøgning til dette hold er 1 juli - 31. juli 2020.

  Sidste holdstart i år er november 2020.

  Åbnet for ansøgning til dette hold er 1. september - 27. september 2020.

  Søg elevplads på Næstved Kommune under job.

  Fakta om uddannelsen

  • Næstved Kommune samarbejder med SOSU ZBC om at uddanne Social- og Sundhedsassistentelever.
  • Ansættende myndighed vil være Næstved Kommune.
  • Uddannelsen varer fra 3 år, 9 mdr. og 3 uger til 4 år, 6 mdr. og 3 uger, inklusiv grundforløb.
  • Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikperioder.
  • Når du har en ansættelseskontrakt med Næstved Kommune, finder vi i samarbejde med skolen en praktik plads til dig i alle 3 praktikker:
   Praktik 1: Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i Det nære Sundhedsvæsen.
   Praktik 2: Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i Det sammenhængende Sundhedsvæsen.
   Praktik 3: Somatisk sygepleje og rehabilitering i Det sammenhængende Sundhedsvæsen.
  • Der er mulighed for praktik i udlandet.
  • Når du er i praktik skal du møde kl. 7.00. Der vil ligeledes være både weekend- og aftenvagter.
  • Du er i praktik 37 timer/ugen.

  Økonomi

  Du får ansættelse i kommunen. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.
  Du kan se mere om løn på FOA's hjemmeside.

  Transport
  Du kan få tilskud til transport i skoleperioderne efter gældende regler.
  Læs om reglerne på www.retsinformation.dk.

  Transportudgifter i praktikperioderne er for egen regning.

  Voksenelevløn
  Hvis du er fyldt 25 år og har et års relevant beskæftigelse på min. 24 timer/ugen inden for de sidste fire år, kan du få voksenelevløn under uddannelsen.

  Relevant beskæftigelse kan f.eks. være:

  • som social- og sundhedspersonale inden for overenskomstens område,
  • som social- og sundhedspersonale inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter, eller ved selvejende eller private plejehjem,
  • som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område,
  • som handicaphjælper på voksenområdet,
  • i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

  Adgangskrav

  Som udgangspunkt skal du have bestået GF 2, målrettet til SSA uddannelsen.

  Der vil være mulighed for at komme ind med andre relevante uddannelser f.eks. PA eller SSH (sidstnævnte i en periode fremover). Denne vurdering sker via en realkompetence vurdering, som kan erhverves på f.eks. Social - og Sundhedsskolen.

  Næstved Kommune optager efter en samlet vurdering i forhold til skoleuddannelse, karakterniveau, uddannelser, tidligere jobs, udtalelser, udenlandsophold, arbejde som frivillig og om du har skrevet en god motiveret ansøgning.
  Dine kompetencer vil kun tælle, hvis der medfølger dokumentation.

  Godskrivning af praktikken

  Godskrivning af praktikken gives efter en vurdering - RKV udført af ZBC.

  Social- og sundhedshjælper
  Afkortning af skoleuger: 5 uger
  Afkortning af praktikmåneder: 5 måneder

  Pædagogisk assistent
  Afkortning af skoleuger: -
  Afkortning af praktikmåneder: -

  Plejehjemsassistent
  Afkortning af skoleuger: -
  Afkortning af praktikmåneder: 3 måneder

  Sygehjælper
  Afkortning af skoleuger: -
  Afkortning af praktikmåneder: 3 måneder

  Plejere
  Afkortning af skoleuger: -
  Afkortning af praktikmåneder: 3 måneder

  Ansøger er ansvarlig for at indhente relevant og nødvendig dokumentation for erhvervede kompetencer med henblik på godskrivning og vedlægge det ansøgningen.

  Forventninger mellem elev og arbejdsgiver

  Vi forventer, at du:

  • Er interesseret og ambitiøs.
  • Er nysgerrig og åben for læring.
  • Kan skabe relationer, der fremmer det gode samarbejde.
  • Er mødestabil.
  • Er positiv og imødekommende.
  • Er fysisk og psykisk robust.
  • Skal kunne cykle.

  Du kan forvente af os at:

  • Vi tilrettelægger et individuelt uddannelsesforløb, ud fra dine erhvervede kompetencer.
  • Vi har fokus på et værdibaseret læringsmiljø med bl.a. professionelle og engagerede praktikvejledere.
  • Et godt tværfagligt samarbejde med rum og plads til alle elever.
  • I praktikperioden er du tilknyttet minimum en uddannet daglig praktikvejleder.
  • Du er ligeledes tilknyttet en fast uddannelseskoordinator, som du samarbejder med igennem hele dit uddannelsesforløb.
  Film om at være SOSU assistent

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)