Byggegrunde og ejendomme til salg

Areal i Næstved Syd udbydes til projektudvikling (boliger)

Byggegrunde

Arealet er beliggende mellem Rolighedsvej og Grønlandsvej overfor Sct. Jørgens Park og har i en længere årrække henligget som grønt areal ind mod parcelhuskvarteret på Rolighedsvej.

Boligområdet - Kærsagrene - Næstved Nord

Byggegrunde

Udbud af parcelhusgrunde på Kærsagrene. Kærsagrene er den 4. etape med parcelhusgrunde på De Lodne Højder i Næstved Nord.

Boligområdet - Eskeskoven - Næstved Nord

Byggegrunde

Udbud af parcelhusgrunde på Eskeskoven. Eskeskoven er den 3. etape af parcelhusgrund på De Lodne Højder i Næstved Nord.

Luftfoto over Eskeskoven april 2020

Jordbrugsparceller - Ølsevej 4, 6 og 8, Sandby, Glumsø

Byggegrunde

Udbud af jordbrugsparceller i udkanten af Sandby ved Glumsø, området ligger ved grænsen mod det åbne land. Der er udstykket 3 jordbrugsparceller på hver 3.000 m2.

Parcelhusgrund - Stenlængevej 1, 4700 Næstved

Byggegrunde

Ud af parcelhusgrund på Stenlængevej. Grunden er beliggende tæt ved Ellebækskolen i Kalbyriskvarteret.

Storparceller - Spiræavej, 4700 Næstved

Storparceller

Udbud af 4 matrikler - matr.nr. 2ex, 2du, og 2bk, samt en del af matr.nr. 2dt, Grimstrup Næstved Jorder til boliger og offentlige formål på Spiræavej i Næstved.

Kort fra webgis over grunde ved Spiræavej i Næstved

Salg af lejegrunde på Fodbygårdsvej, 4700 Næstved

Lejegrunde

Salg af lejegrunde på Fodbygårdsvej. Det skal understreges, at grundene er bebyggede, og at der foreligger 60 års lejekontrakter som er uopsigelige.

Parcelhusgrund - Parkvej 33, 4262 Sandved

Byggegrunde

Udbud af en enkelt parcelhusgrund på Parkvej i Sandved. Sandved ligger tæt på Fuglebjerg.