Gå til hovedindhold
Affald
Bolig

Rotter

Hvis du har set rotter eller tegn på rotter kan du nemt og hurtigt anmelde det her på siden. Du har pligt til at anmelde rotter, hvis du har observeret dem på din egen eller andres ejendom.

Rotte i et rør

Indhold

  Næstved Kommune samarbejder med Nomus om bekæmpelsen af rotter i kommunen. Når vi har modtaget din anmeldelse om rotter, vil rottebekæmperen kontakte dig, så I kan aftale et tidspunkt for besøg. Rottebekæmperen vil foretage en nærmere undersøgelse af, hvorfor du har fået rotter og igangsætte den rette bekæmpelse.

  Hvis der er mistanke om, at rotterne kommer fra din kloak, vil der blive lavet en røgprøve, som kan afsløre defekte rør.

  Hvad kan jeg selv gøre?

  Du kan selv gøre meget for at forebygge rotter, og der er nogle simple råd du kan følge:

  • Undgå at lægge mere mad ud til fuglene end de kan spise
  • Undgå at have beplantning langs husmuren og op til taget. Det giver rotterne mulighed for at komme op på taget og ind i huset.
  • Gammelt træ-/renoveringsaffald kan rotterne bruge som gemmesteder eller redepladser. Vi anbefaler derfor, at du rydder op og fjerner gammelt affald.

  Hvad koster det?

  Det koster dig ikke noget at få en rottebekæmper ud. Det er kommunen, der står for rottebekæmpelse, og du betaler for det over ejendomsskatten.

  Finder rottebekæmperen skader, mangler og fejl i forbindelse med sit besøg, står du selv for at udbedre skaderne, hvis ikke du har en forsikring, der dækker.
  Du kan blive påbudt at reparere kloakken og rottesikre din ejendom.

   

  Kommunen skal én gang om året undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter.

  I perioden fra oktober til og med februar vil tilsynspligtige ejendomme få besøg af Nomus der, på vegne af Næstved Kommune, foretager rottebekæmpelsen i kommunen.

  Tilsynet udføres i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

  De tilsynspligtige ejendomme er:
  • Erhvervsejendomme med dyrehold
  • Primærproduktion af fødevarer og foder til dyr
  • Opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

  Rottebekæmperen vil sammen med ejer, lejer eller dennes repræsentant, undersøge om der er rotter på ejendommen. Hvis der ikke træffes nogen hjemme på ejendommen, undersøger den kommunale rottebekæmper tilgængelige undendørsarealer for tegn på rotter.

  Hvis der konstateres rotter iværksætter rottebekæmperen en bekæmpelse efter gældende regler.

  Indfangning og aflivning af vilde, herreløse katte er ikke en opgave, som kommunen ifølge lovgivningen skal varetage. Næstved kommune har dog valgt at afsætte et fast årligt beløb og har indgået en samarbejdsaftale med Kattens Værn omkring indfangning af vilde katte.

  Er det en rask vild kat, som er til gene, kan du kontakte Kattens Værn. Indfangning og aflivning vil i perioden hvor kommunens beløbsgrænse er opbrugt, ske for din egen regning.

  Hvis en vildkat er syg eller kommet til skade og lider nød, kan Dyrenes beskyttelse kontaktes uden omkostninger for dig.

  Du kan kontakte Kattens Værn, hvis du ønsker indfangning af katte, på telefon 3888 1200, mandag – torsdag: 10:00-15:00 og fredag: 10:00-14:00.

  Hvis du har problemer med hvepse, kan du kontakte et firma, der tager sig af skadedyrsbekæmpelse. Biavlerforeninger henter ofte gerne et bistade gratis.

  Her kan du læse om sværmhentere.

  Har du fået skadedyr på dine planter, kan du spørge landbrugs- og havekonsulenten om råd. Det kræver normalt medlemskab. Du kan fx få kontakt til en landbrugskonsulent gennem SEGES.

  Her kan du læse mere om ukrudt, skadedyr og sygdomme i dine afgrøder.

  Har du problemer med vildt, kan du kontakte vildtkonsulenten i det lokale skovdistrikt.

  Her på Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde Storstrøms vildtkonsulent.

  Har dit husdyr fået parasitter eller skadedyr, kan du spørge dyrlægen om råd og vejledning. Har du selv, eller andre mennesker, fået skadedyr eller parasitter, skal du gå til egen læge for behandling.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Affald og Rotter

  Send digital post (kræver MitID)