Gå til hovedindhold

Rotter

Har du set en rotte eller spor efter rotter, skal du straks anmelde det til Næstved Kommune. Anmeld om rotter og andre skadedyr såsom tilfælde af hvepse og bier og herreløse katte.

Grå rotte i Næstved Kommune

Indhold

  Næstved Kommune samarbejder med Kiltin om bekæmpelsen af rotter i kommunen. Når vi har modtaget din anmeldelse om rotter, vil rottebekæmperen kontakte dig, så I kan aftale et tidspunkt for besøg. Rottebekæmperen vil foretage en nærmere undersøgelse af, hvorfor du har fået rotter og igangsætte den rette bekæmpelse.

  Hvis der er mistanke om, at rotterne kommer fra din kloak, vil der blive lavet en røgprøve, som kan afsløre defekte rør.

  Hvad kan jeg selv gøre?

  Du kan selv gøre meget for at forebygge rotter, og der er nogle simple råd du kan følge:

  • Undgå at lægge mere mad ud til fuglene end de kan spise
  • Undgå at have beplantning langs husmuren og op til taget. Det giver rotterne mulighed for at komme op på taget og ind i huset.
  • Gammelt træ-/renoveringsaffald kan rotterne bruge som gemmesteder eller redepladser. Vi anbefaler derfor, at du rydder op og fjerner gammelt affald.

  Hvad koster det?

  Det koster dig ikke noget at få en rottebekæmper ud. Det er kommunen, der står for rottebekæmpelse, og du betaler for det over ejendomsskatten.

  Finder rottebekæmperen skader, mangler og fejl i forbindelse med sit besøg, står du selv for at udbedre skaderne, hvis ikke du har en forsikring, der dækker.
  Du kan blive påbudt at reparere kloakken og rottesikre din ejendom.

   

  Er der vilde eller herreløse katte i nærheden af, hvor du bor, kan du få hjælp til at få dem fanget helt gratis. Næstved Kommune har nemlig afsat et begrænset antal midler til indfangning af vilde katte.

  Du kan kontakte Kattens Værn, hvis du ønsker indfangning af katte.
  De kan kontaktes på telefon 3888 1200, mandag - torsdag: 10.00-15.00 og fredag: 10.00-14.00.

  Hvis du har problemer med hvepse, kan du kontakte et firma, der tager sig af skadedyrsbekæmpelse. Biavlerforeninger henter ofte gerne et bistade gratis.

  Her kan du læse om sværmhentere.

  Har du fået skadedyr på dine planter, kan du spørge landbrugs- og havekonsulenten om råd. Det kræver normalt medlemskab. Du kan fx få kontakt til en landbrugskonsulent gennem SEGES.

  Her kan du læse mere om ukrudt, skadedyr og sygdomme i dine afgrøder.

  Har du problemer med vildt, kan du kontakte vildtkonsulenten i det lokale skovdistrikt.

  Her på Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde Storstrøms vildtkonsulent.

  Har dit husdyr fået parasitter eller skadedyr, kan du spørge dyrlægen om råd og vejledning. Har du selv, eller andre mennesker, fået skadedyr eller parasitter, skal du gå til egen læge for behandling.

  Kontakt

  Affald og Rotter

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver NemID)