Gå til hovedindhold
Handicap og psykiatri

Psykisk funktionsnedsættelse

I kommunen tilbyder vi forskellige former for støtte til borgere med psykiske funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed. Støtten kan fx være aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, midlertidige og længerevarende botilbud samt støtte i eget hjem. Læs om de forskellige tilbud til borgere med psykisk funktionsnedsættelse.

Kaotiske puslespilsbrikker

Indhold

  Socialpsykiatrisk Støtteteam

  Du kan blive visiteret til socialpsykiatrisk støtte og få hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, struktur i hverdagen og støtte til din udvikling, i forbindelse med en psykisk lidelse eller psykisk funktionsnedsættelse. Støtten udføres med udgangspunkt i din visiterede handleplan fra myndighed. Socialpsykiatrisk støtteteam yder også hjemmepleje til dig, der har haft et misbrug, eller af forskellige andre årsager ikke hører til i hjemmeplejen i Næstved Kommune.

   

  Støttecenter Præstemarken - støtte- og personlig udvikling

  Støttecentret Præstemarkens tilbud er rettet mod borgere med en form for funktionsnedsættelse eller udfordring med afsæt i diagnoser som for eksempel Autisme (ASF), ADHD, angst eller misbrug. Støttecentret er en enhed under Socialpædagogisk Center i Næstved og er et tilbud til mennesker, der har særlig brug for støtte til hverdagens udfordringer. Tilbuddet tager udgangspunkt i bevillinger efter §85 i Serviceloven.

  Hvis du eller en af dine pårørende lever med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed, kan et af følgende aktivitets- og samværstilbud måske være en ekstra hjælp og støtte i hverdagen.

  Tilbuddene er målrettet forskellige målgrupper af psykisk sårbare voksne. Hvilket tilbud der passer bedst, til den situation du eller dine pårørende står i, kan du læse mere om på nedenstående links.

  Støttecenter Præstemarken

  Perron 1/Fortuna Grimstrupvej

  Aktivitet og samvær 

  Værestedet Café Håbet

  Næstved Kommune har en række socialpsykiatriske botilbud, herunder både midlertidige- og længerevarende botilbud. Læs om botilbuddene på følgende links:

  Døgnboligerne Grimstrupvej

  Bofællesskabet Marskvej

  Kollegiet Otiumsvej

  Links

  Kontakt

  Center for Handicap og Psykiatri

  Center for Socialpsykiatri

  Telefon: 5588 1260

  Center for Handicap og Psykiatri

  Socialpædagogisk Center Næstved

  Telefon: 5588 2300

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler