Danskundervisning til voksne udlændinge

Er du udenlandsk statsborger, fyldt 18 år og er flyttet til Næstved Kommune, så kan du i de fleste tilfælde få danskuddannelse via kommunen.

Person som skriver notater

Hvordan og hvem kan få danskuddannelse?

Er du kommet til Næstved Kommune som flygtning, familiesammenført fra lande uden for EU/EØS og Schweiz eller er selvforsørgende under et integrationsprogram, vil du automatisk blive tilbudt danskuddannelse som en del af dit integrationsforløb.
Er du kommet til Næstved Kommune som nedenstående, skal du selv søge om danskundervisning.

  • arbejdstager
  • studerende
  • medfølgende ægtefælle
  • grænsependler fra et EU/EØS land
  • au pair


Hvilke krav er der til deltagelse på danskuddannelse?

For at deltage i danskuddannelsen, skal du:

  • være fyldt 18 år
  • bo i Danmark
  • have et cpr-nummer
  • Det er ikke påkrævet at have noget kendskab til det danske sprog inden uddannelsen påbegyndes.

Henvisning til danskuddannelse
Hvis du er selvforsørgende kursist (udenlandsk arbejdstager, studerende m.v.) og for første gang henvises til danskuddannelse fra januar 2018, kan du få undervisning i op til 3,5 år inden for en 5-årig periode.
Er du flyttet direkte til Næstved Kommune fra udlandet så har du modtaget et henvisningsbrev fra kommunen, som igangsætter din uddannelsesperiode - uanset om du benytter tilbuddet eller ej.
Du har frit valg af sprogcentre og du kan finde listen over sprogcentre i hele Danmark ved at besøge hjemmesiden http://www.nyidanmark.dk/.
Næstved Kommune har et tæt samarbejde med LærDansk i Næstved. For yderligere information kan du finde dem her.

Hvad koster det at få Danskuddannelse?
Hvis du er arbejdstager eller studerende, vil du blive opkrævet et depositum på 2.000 kr.
Deltager- og Depositumbetalingen gælder ikke for au pair-personer og udlændinge omfattet af et integrationsprogram.