Gå til hovedindhold

Danskundervisning til voksne udlændinge

Er du udenlandsk statsborger, fyldt 18 år og er flyttet til Næstved Kommune, så kan du i de fleste tilfælde få danskuddannelse via kommunen.

Person som skriver notater

Indhold

  Hvordan og hvem kan få danskuddannelse?

  Er du kommet til Næstved Kommune som flygtning, familiesammenført fra lande uden for EU/EØS og Schweiz eller er selvforsørgende under et integrationsprogram, vil du automatisk blive tilbudt danskuddannelse som en del af dit integrationsforløb.
  Er du kommet til Næstved Kommune som nedenstående, skal du selv søge om danskundervisning.

  • arbejdstager
  • studerende
  • medfølgende ægtefælle
  • grænsependler fra et EU/EØS land
  • au pair


  Hvilke krav er der til deltagelse på danskuddannelse?

  For at deltage i danskuddannelsen, skal du:

  • være fyldt 18 år
  • bo i Danmark
  • have et cpr-nummer
  • Det er ikke påkrævet at have noget kendskab til det danske sprog inden uddannelsen påbegyndes.

  Henvisning til danskuddannelse
  Hvis du er selvforsørgende kursist (udenlandsk arbejdstager, studerende m.v.) og for første gang henvises til danskuddannelse fra januar 2018, kan du få undervisning i op til 3,5 år inden for en 5-årig periode.
  Er du flyttet direkte til Næstved Kommune fra udlandet så har du modtaget et henvisningsbrev fra kommunen, som igangsætter din uddannelsesperiode - uanset om du benytter tilbuddet eller ej.
  Du har frit valg af sprogcentre og du kan finde listen over sprogcentre i hele Danmark ved at besøge hjemmesiden http://www.nyidanmark.dk/.

  Hvad koster det at få Danskuddannelse?
  Hvis du er arbejdstager eller studerende, vil du blive opkrævet et depositum på 2.000 kr.
  Deltager- og Depositumbetalingen gælder ikke for au pair-personer og udlændinge omfattet af et integrationsprogram.

  Særligt om Danskbonus

  Du kan få en danskbonus oven i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i op til seks måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

  Hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp kan du få danskbonus som en engangsudbetaling, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter integrationsloven, og du skal være omfattet af denne lov for at have ret til denne danskbonus.

  Du skal selv søge kommunen om danskbonus på samme måde, som du søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Hvis en læge har givet dig diagnosen langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og du derfor ikke kan bestå en prøve i dansk, kan kommunen alligevel give dig en danskbonus i op til seks måneder. Du skal selv søge kommunen om det. Dette gælder, hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og samtidig modtager danskbonus i seks måneder. Men det gælder også, hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og dermed har ret til et engangsbeløb.

  Flere ressourcer om danskundervisning

  Kontakt

  Center for Arbejdsmarked

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)