Gå til hovedindhold
Ny i Næstved
Borgerservice

Danskundervisning til voksne udlændinge

Er du udenlandsk statsborger, fyldt 18 år og er flyttet til Næstved Kommune, så kan du i de fleste tilfælde få Danskuddannelse via kommunen.

Person som skriver notater

Indhold

  Hvis du er kommet til Næstved Kommune som flygtning, familiesammenført fra lande uden for EU/EØS og Schweiz eller som selvforsørgende under et integrationsprogram, vil du automatisk blive tilbudt Danskuddannelse som en del af dit integrationsforløb.

  Hvis du derimod er kommet til Næstved Kommune som nedenstående, skal du selv søge om danskundervisning:

  • arbejdstager
  • studerende
  • medfølgende ægtefælle
  • grænsependler fra et EU/EØS land
  • au pair

  Hvilke krav er der til deltagelse på Danskuddannelse?

  Det er ikke påkrævet, at du har noget kendskab til det danske sprog inden uddannelsen påbegyndes. Men for at deltage i danskuddannelsen skal du:

  • være fyldt 18 år
  • bo i Danmark
  • have et cpr-nummer

  Hvis du er selvforsørgende kursist (udenlandsk arbejdstager, studerende med videre) og for første gang henvises til Danskuddannelse fra januar 2018, kan du få undervisning i op til 3,5 år inden for en 5-årig periode.

  Er du flyttet direkte til Næstved Kommune fra udlandet, så har du modtaget et henvisningsbrev fra kommunen, som igangsætter din uddannelsesperiode - uanset om du benytter tilbuddet eller ej.

  Du har frit valg af sprogcentre, og du kan finde listen over sprogcentre i Danmark her. 

  Hvad koster det at få Danskuddannelse?

  Hvis du er arbejdstager eller studerende, vil du blive opkrævet et depositum på 2.000 kroner. Deltager- og depositumbetalingen gælder ikke for au pair-personer og udlændinge omfattet af et integrationsprogram.

  Du får dit depositum tilbage, når du består din Danskuddannelse. Du kan også få depositum tilbage efter en bestået modultest, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe på skolen.

  Modultest skal bestås indenfor en fastlagt tidsramme. Hvis du ikke består indenfor tidsrammen, vil du miste dit depositum, og du skal betale et nyt for at fortsætte på uddannelsen. Skolen informerer omkring tidsfristerne, når du starter.

  Hvis du ikke er berettiget til gratis Danskuddannelse eller ikke har fået et CPR-nummer, har du mulighed for selv at betale for undervisningen. I nogle tilfælde kan du også deltage på FVU-dansk. Kontakt venligst Sprogcenter Næstved for nærmere oplysninger.

  Særligt om danskbonus

  Du kan få en danskbonus oven i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i op til seks måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

  Hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, kan du få danskbonus som en engangsudbetaling, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter integrationsloven, og du skal være omfattet af denne lov for at have ret til denne danskbonus.

  Du skal selv søge om danskbonus

  Du skal selv søge kommunen om danskbonus på samme måde, som du søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Du kan ansøge om danskbonus her.

  Hvis en læge har givet dig diagnosen langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og du derfor ikke kan bestå en prøve i dansk, kan kommunen alligevel give dig en danskbonus i op til seks måneder.

  Du skal selv søge kommunen om det. Dette gælder, hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og samtidig modtager danskbonus i seks måneder. Men det gælder også, hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og dermed har ret til et engangsbeløb.

  Du kan finde en guide, som trin for trin beskriver, hvad du skal gøre for at ansøge om danskbonus. 

  Læs mere om danskundervisning

  Kontakt

  Center for Arbejdsmarked

  Send digital post (kræver MitID)