Gå til hovedindhold

Forny dit kørekort

Forny eller få udstedt nyt kørekort. Find information om ombytning og internationalt kørekort i Næstved Kommune.

Person kører bil

Indhold

  Her får du informationer, som kan hjælpe dig med at besvare disse spørgsmål.

  Betingelser for og kategorier af kørekort

  Du kan få kørekort til forskellige kategorier:

  • LK: Lille knallert. Giver ret til at føre en knallert med konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 30 km/t.
  • AM: Stor knallert. To- eller trehjulet køretøj, der maksimalt kan køre 45 km/t.
  • A1, A2 og A: Kørekort til lille, mellemstor og stor motorcykel.
  • B: Person- og varebil på indtil 3.500 kg og med plads til højst ni personer
  • C1: Lille lastbil på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg
  • C: Stor lastbil på over 3.500 kg
  • D1: Lille bus med plads til over ni, men højst 17 personer og med en længde på højst 8 meter.
  • D: Bus med plads til flere end ni personer eller med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
  • E: Stort påhængskøretøj på over 750 kg i forbindelse med B, C eller D.

  Derudover kan du få kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til D1 og D og kørekort til traktor/motorredskab.

  For at få kørekort til personbil skal du:

  • være fyldt 17 år - hvorefter du skal køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager til man fylder 18 år. Først når man er fyldt 18 år, må man køre bil alene.

  • have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m. Et handicap behøver ikke at forhindre dig i at køre bil, men det skal dokumenteres af lægen, der udsteder en lægeattest i forbindelse med dit kørekort.

  • have sædvanlig bopæl i Danmark

  • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

   

  Kravet om førstehjælpskursus gælder kun, hvis du skal have kørekort for første gang. Kurset må højest være ét år gammelt, ved afholdelse af praktisk prøve.

  Der findes fire forskellige kørekort-kategorier til lastbiler og busser, og du skal først have erhvervet dig et kørekort til personbil for også at kunne tage et stort kørekort.

  Kategorierne og alderskravene ser ud som følger:

  • Kategori C1 (lille lastbil): 18 år
  • Kategori C (stor lastbil): 21 år
  • Kategori D1 (lille bus): 21 år
  • Kategori D (stor bus): 24 år.

  Der findes visse undtagelser fra alderskravene, som du kan læse om i Kørekortbekendtgørelsen.

  Der findes tre forskellige kørekort-kategorier til motorcykler, og du skal i lighed med kørekort til personbil opfylde følgende krav uanset kategori:

  • have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m.,
  • have sædvanlig bopæl i Danmark,
  • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

  Alderskravene og kategorierne ser ud som følger:

  • Kategori A1 (lille motorcykel): 18 år
  • Kategori A2: (mellem motorcykel): 20 år
  • Kategori A: (stor motorcykel): 24 år.

  Der findes visse undtagelser fra alderskravene, som du kan læse om i Kørekortbekendtgørelsen.

  Du kan få udstedt kørekort til lille knallert, når du er 15 år. Køreundervisningen foregår normalt på ungdomsskoler eller AMU-centre, og du kan begynde til undervisningen, når du er fyldt 14 år og seks måneder. Du skal dog være fyldt 15 år for at få udstedt knallertbeviset.

  Fra den 19. januar 2013 gælder der nye regler for knallertkørekortet. Hvis du er under 18 år, skal du klare følgende for at få beviset:

  • følge ungdomsskolens undervisning og bestå både en teoriprøve og en praktisk køreprøve,
  • bestå 30 undervisningstimer - inklusiv den teoretiske og den praktiske prøve.

  Før du kan gå op til den praktiske prøve, skal du desuden have gennemført et førstehjælpskursus, som er et særskilt kursus og ikke en del af knallertundervisningen.

  Er du 18 år eller derover, er det lovligt at køre på knallert uden knallertførerbevis. Reglen gælder dog ikke for unge, som fylder 18 år efter den 19. januar 2013. Fra den dato træder der nye regler i kraft, som betyder, at du skal have kørekort i kategorien AM (lille knallert), for at du må køre på knallert.

  De nye regler gælder, hvis du er over 18 år, ikke har kørekort til bil, motorcykel eller stor knallert og ikke tidligere har taget knallertbevis i Ungdomsskolen. I så fald skal du til en teoriprøve hos politiet.

  Kørekort til traktor/motorredskab

  Når du fylder 16 år, kan du få kørekort til traktor/motorredskab. Køreundervisningen foregår normalt på ungdomsskoler eller AMU-centre.

  Hvis du har et almindeligt kørekort, er det ikke nødvendigt med et traktorkørekort.

  Kørekort for første gang 

  Du kan begynde at tage kørekort til almindelig bil, når du er fyldt 16 år og 9 måneder, og du kan tidligst få udstedt dit kørekort når du er fyldt 17 år.

  Den 1. januar 2017 trådte en ny forsøgsordning i kraft, hvor du som 17-årig kan få kørekort under særlige regler.

  Information For 17-årige, der vil tage kørekort (nyt vindue).

  Hvor får jeg mit kørekort?

  Når du skal have kørekort for første gang, skal du henvende dig til en køreskole, som vejleder om hele forløbet i forhold til undervisning, teori- og køreprøve. Kørelæreren udleverer en ansøgningsblanket, som du skal udfylde for at kunne begynde at få kørekort. Du kan også hente ansøgningsblanketten ”ansøgning om kørekort P23” her.

  Hvis du er under 18 år, når du skal tage kørekort, er det en god ide at sikre dig, at begge dine forældre (indehavere af forældremyndigheden) vil give tilladelse til, at du kan begynde køreundervisningen, inden du starter på køreundervisningen. Når ansøgningsblanketten er udfyldt, skal du eller din kørelærer aflevere ansøgningen til kommunen for at ansøge om kørekort. Dine forældre skal give samtykke til, at du kan ansøge om kørekort til kategori B (bil, lille knallert og traktor- og motorredskab), hvis du er under 18 år. Du skal tage en underskrevet samtykkeerklæring med fra dine forældre, når du afleverer ansøgningen til kørekort.

  Samtykkeerklæring (nyt vindue)

  Du skal foruden en samtykkeerklæring medbringe følgende, når du afleverer en ansøgning om kørekort:

  • et vellignende foto,
  • pas eller anden legitimation,
  • en lægeattest udstedt af egen læge,
  • kursusbevis for gennemført færdselsrelateret førstehjælp (skal først være taget inden afholdelse af praktisk prøve), 
  • opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, og du ikke lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

  Kommunen kan bede dig om at fremskaffe yderligere dokumentation. Dette kan fx ske, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt at dokumentere, at du har bopæl i Danmark.

  Hvis det er dit første kørekort, eller hvis du vil udvide dit kørekort til en ny kategori, skal du gennemføre et uddannelsesforløb til den kørekortkategori, du ønsker, hos en godkendt kørelærer. Du skal også bestå en køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

  Fornyelse af kørekort

  Du skal bestille tid til fornyelse af kørekort. Du kan forny dit kørekort ved tidsbestilling i Borgerservice, samt bibliotekerne Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø. 

  Når du møder op til din tidsbestilling for, at forny dit kørekort, skal du samtidig medbringe:

  • et vellignende foto. Du kan også få taget billede i Borgerservice. Vi tager dog ikke billede på bibliotekerne Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø (pris 139 kr,-),
  • dit gamle kørekort,
  • evt. lægeattest (læs mere herom under overskriften "Hvornår skal jeg medbringe en lægeattest?")

  Læs mere om krav til billeder hos politiet

  Politiets regler for pasfoto med illustrationer (nyt vindue)

  Har du ikke har MitID, kan du bestille tid på Borgerservice eller bibliotekerne i Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø. Her kan du møde op til tidsbestillingen. Husk at tage det gamle kørekort med.

   

  Du skal som udgangspunkt ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E, samt T/M:

  • AM (lille og stor knallert),
  • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel),
  • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj),
  • T/M kørekort til traktor/motorredskab.

  Hvis dit kørekort tidligere har været udstedt med en tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager, skal du medbringe en lægeattest når du skal forny dit kørekort.

  Du skal altid vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:

  • C1 og C (lille og stor lastbil),
  • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj),
  • D1 og D (lille og stor bus),
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

  Prisen for et nyt kørekort afhænger af hvilke(n) kategori(er) du har og om dit kørekort tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

  Priser

  • andre kørekort end de nedenfor nævnte: 140 kr. (2021),
  • kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold: 0 kr. (2021),
  • kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængs-køretøj for ansøgere: 180 kr. (2021),
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: 280 kr. (2021),
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset: 120 kr. (2021),
  • kørekort med kørelærergodkendelse: 280 kr. (2021).

  Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du bestille tid til fornyelse af kørekort.

  Den 1. juli 2017 trådte der nye regler i kraft om fornyelse af kørekort for ældre. Det betyder, at hvis du er fyldt 70 år eller mere, og du skal have fornyet dit kørekort, skal du som udgangspunkt ikke aflevere en lægeattest, når du ansøger om fornyelse af dit kørekort. Kørekort til gruppe 1 udstedes som udgangspunkt med en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet begrænses som følge af helbredsmæssige forhold.

  Gruppe 1:

  • AM - Stor knallert
  • A1 - Lille motorcykel
  • A2 - Mellemstor motorcykel
  • A - Stor motorcykel
  • B - Almindelig personbil
  • BE - Almindelig bil med  stort påhængskøretøj
  • TM - Traktor og motorredskab

  Du skal være opmærksom på, at hvis dit kørekort tidligere har været tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager, skal du fortsat aflevere en lægeattest ved fornyelse, ligesom dit kørekort kan blive tidsbegrænset. 

  Det er ikke altid muligt ved indleveringen af ansøgningen at se om der skal afleveres en lægeattest, da det kan kræve en nærmere undersøgelse af sagen at se om kørekortet tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

  Et kørekort er gyldigt i den periode, der er anført på kørekortet.

  Gyldighedstid for kørekort i kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

  Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

  15 år:

  • AM (lille og stor knallert)
  • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
  • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
  • kørekort til traktor/motorredskab.

  Du skal være opmærksom på, at kørekortet som følge af helbredsmæssige grunde, kan udstedes med kortere gyldighed end 15 år.

  Gyldighedstid for kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring

  Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

  5 år:

  • C1 og C (lille og stor lastbil)
  • D1 og D (lille og stor bus)
  • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

  Gyldighedstid for personer over 70 år

  Gyldighedstiden for kørekortet i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelsen:

  • fyldt 70 år, men ikke 71: Fire år
  • fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år
  • fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år
  • fyldt 80 år: Et år  

  Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end 5 år.

  Hvis det er mere end tre år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort.

  Hvis du skal køre i udlandet, bortset fra Norge, Sverige, Finland og Island, og ikke kan nå at få udstedt et nyt kørekort, kan du få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort.

  Du kan søge om at få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort hvis:

  • dit nye kørekort ikke kan nå at blive udstedt, inden du skal bruge det,
  • du skal køre bil i udlandet – bortset fra Finland, Island, Norge og Sverige.  

  Det koster 170 kr. (2020) at få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort, og du må forvente en ekspeditionstid på omkring 14 dage.

  Ændring, mistet, slidt eller ødelagt kørekort

  Hvis du mister dit kørekort eller hvis dit kørekort er slidt, knækket eller ødelagt, skal du ansøge om nyt duplikatkørekort. Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort, du har mistet. Duplikatkørekortet er derfor dit nye kørekort.  

  Du kan få udstedt et duplikatkørekort, hvis:

  • du mister dit kørekort,
  • dit kørekort er meget slidt, knækket eller ødelagt.

  Du skal være opmærksom på, at alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, er gyldige i højest 15 år afhængig af dit kørekorts kategori(er), alder og dit helbred.

  Det koster 280 kr. at få udstedt et duplikatkørekort (nyt kørekort) (2021).

  Mens du venter på, at du får et duplikatkørekort (kopi af det mistede kørekort, og som erstatter dit gamle, varige kørekort), kan du ansøge om at få et midlertidigt kørekort. Det midlertidige kørekort udstedes med det samme.

  Begrænsninger ved et midlertidigt kørekort

  Et midlertidigt kørekort er gratis og gælder kun i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Det midlertidige kørekort gælder kun i en begrænset periode og kun frem til, du får dit nye kørekort - duplikatkørekortet. 

  Internationalt kørekort

  Hvis du skal køre i et land uden for EU eller EØS, skal du muligvis have et internationalt kørekort.

  Læs mere om internationalt kørekort

  Du skal ansøge om internationalt kørekort. Du kan få udstedt internationalt kørekort ved tidsbestilling i Borgerservice, samt bibliotekerne Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø.

  Når du møder op til din tidsbestilling for, at få udstedt internationalt kørekort, skal du samtidig medbringe:

  • et vellignende foto. Du kan også få taget billede i Borgerservice (pris 139 kr,-). Vi tager dog ikke billede på lokalbibliotekerne Fensmark, Korskilde, Fuglebjerg og Glumsø,
  • dit danske kørekort

  Du får det internationale kørekort med, med det samme. 

  Ombytning af udenlandsk kørekort 

  Hvis du er udlænding med midlertidig bopæl i Danmark, kan du bruge et internationalt kørekort (en oversættelse af kørekortet) og et gyldigt udenlandsk kørekort. Du må køre i de samme køretøjer i Danmark, som du må i det land, hvor kørekortet er udstedt.

  Turistkørekort

  Hvis du ikke har et internationalt kørekort eller et oversat udenlandsk kørekort, kan du få udstedt et turistkørekort hos politiet, der giver tilladelse til midlertidigt at køre i Danmark. Du skal medbringe dokumentation fra dit hjemland om dit kørekort.

  Kørekort fra Færøerne, et EU-land eller EØS-land (Island, Norge og Lichtenstein)

  Hvis du har et kørekort enten udstedt på Færøerne, et EU-land eller et EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein), kan du bruge det i Danmark. Hvis du har bopæl i Danmark, kan du vælge at få det byttet til et dansk EU-kørekort uden at komme til kontrollerende køreprøve. 

  I kørekortmæssig henseende har du som udgangspunkt bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage, som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

  Kørekort fra Grønland

  Det gøres muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort med sædvanlig bopæl i Danmark, at få sidestillet deres grønlandske kørekort med et dansk kørekort. Indehaveren af det grønlandske kørekort skal kunne dokumentere, ved forevisning af en af Færdselsstyrelsen godkendt blanket, at have gennemført 2 lektioner af mindst 45 minutters varighed ved en dansk kørelærer. Lektionerne skal indeholde by-, landevejs- og motorvejskørsel.

  Herefter vil det grønlandske kørekort i enhver henseende blive sidestillet med et dansk kørekort og giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i Grønland i den i kørekortet angivne gyldighedsperiode, med mindre denne er længere end til indehaverens fyldte 70. år for kørekort til gruppe 2.

  Det er dog stadig muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort med sædvanlig bopæl i Danmark, at få ombyttet kørekortet til et dansk kørekort ved aflæggelse af en kontrollerende køreprøve.

  Du skal kontakte en godkendt kørelærer i Danmark for at få kørelektioner.

  Kørekort fra Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, Kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz eller Ukraine

  Kørekort til kategori B kan også ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz eller Ukraine, og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Herudover skal du afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

  Hvis du vil ombytte dit udenlandske kørekort til andre kategorier end B, skal du op til en kontrollerende køreprøve.

  Kørekort fra Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien, New Zealand eller Isle of Man (Øen Man)

  Kørekort til kategori B kan også ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien, New Zealand eller Isle of Man (Øen Man), og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Du skal afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår, og afgive en erklæring om at have to års reel føreranciennitet.

  Hvis du vil ombytte dit udenlandske kørekort til andre kategorier end B, skal du op til en kontrollerende køreprøve.

  Øvrige udenlandske kørekort

  Øvrige udenlandske kørekort giver kun ret til at køre i Danmark i op til 180 dage, efter du er registreret med fast bopæl i Danmark.

  Du skal derfor også i dette tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort til dansk, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

  Øvrige udenlandske kørekort kan først ombyttes efter en kontrollerende køreprøve.

  Hvad koster det at ombytte kørekort?

  En ombytning til dansk kørekort koster 280 kr. (2021).

  Du skal medbringe:

  • en lægeattest, som er udstedt af din egen læge (NB! kun hvis du har et kørekort, som ikke er udstedt på Færøerne, i Grønland i et EU- eller EØS-land),
  • du skal også medbringe en lægeattest, hvis dit udenlandske kørekort udløber inden for nær fremtid. Det danske kørekort vil nemlig få samme udløbsdato (Dog maksimalt i 15 år),
  • et fotografi,
  • dit kørekort,
  • et gyldigt pas,
  • gyldig opholdstilladelse eller opholdsbevis, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger eller lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

  Borgerservice kan samtidig kræve en oversættelse af dit kørekort. Oversættelsen skal være udstedt af en translatør eller en oversætter, som er godkendt af Rigspolitiet.

  Har du ikke et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

  Den britiske beslutning om at forlade EU betyder, at Storbritannien ikke længere vil være et EU-land. Det får konsekvenser på en lang række områder. Det vil bl.a. få betydning for den fri bevægelighed mellem Storbritannien og EU-lande. Udenrigsministeriet har en oversigt over de områder, der bliver berørt:

  Hvad betyder Brexit for dig? (nyt vindue)

  Vejledning om Brexit (nyt vindue)

  Skrevet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Næstved Kommune.