Gå til hovedindhold
Borgerservice
Selvbetjening
ID

Nyt kørekort

I Borgerservice hjælper vi med stort set alt indenfor kørekort. Find information om blandt andet fornyelse, ombytning og internationalt kørekort.

Person kører bil

Indhold

  Sådan erhverver du dig et kørekort indenfor de forskellige kategorier

  For at få kørekort til personbil skal du:

  • være fyldt 17 år - hvorefter du skal køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager til man fylder 18 år. Først når man er fyldt 18 år, må man køre bil alene.

  • have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m.
  • have sædvanlig bopæl i Danmark

  • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp, hvis du tager kørekort for første gang.

  Kategorier

  • B: Person- og varebil på indtil 3.500 kg og med plads til højst ni personer.

  For at få kørekort til lastbil eller bus skal du:

  • Du skal have kørekort til personbil, før du kan få kørekort til lastbil eller bus.
  • Du skal henvende dig til en køreskole, som vejleder dig under hele forløbet.
  • Hvis det drejer sig om en fornyelse af et allerede eksisterende kørekort til lastbil eller bus, se punktet "Fornyelse af kørekort" længere nede på siden.

  Kategorier

  • Kategori C1 (lille lastbil): 18 år
   C1: Lille lastbil på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg.

  • Kategori C (stor lastbil): 21 år
   Stor lastbil på over 3.500 kg.

  • Kategori D1 (lille bus): 21 år
   D1: Lille bus med plads til over nu, men højst 17 personer og med en længde på højst 8 meter.

  • Kategori D (stor bus): 24 år.
   D: Bus med plads til flere end ni personer eller med en tilladt totalvægt på over 3.000kg.

  • Kategori E (Påhængskøretøj)
   E: Stort påhængskøretøj på over 750kg i forbindelse med B, C eller D.

  Der findes visse undtagelser fra alderskravene, som du kan læse mere om i Kørekortbekendtgørelsen.

  For at få kørekort til motorcykel skal du:

  Der findes tre forskellige kørekort-kategorier til motorcykler, og du skal i lighed med kørekort til personbil opfylde følgende krav uanset kategori:

  • have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m.
  • have sædvanlig bopæl i Danmark,
  • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.
  • henvende dig til en køreskole, som vejleder under hele forløbet.

  Kategorier

  • A1, A2 og A: Kørekort til lille, mellemstor og stor motorcykel.

  • Kategori A1 (lille motorcykel): 18 år
  • Kategori A2: (mellem motorcykel): 20 år
  • Kategori A: (stor motorcykel): 24 år.

  Der findes visse undtagelser fra alderskravene, som du kan læse mere om i Kørekortbekendtgørelsen.

   

  For at få kørekort til lille knallert skal du:

  • Henvende dig til en ungdomsskole eller AMU-centre, hvor du kan begynde undervisningen.
  • Du kan begynde undervisningen, når du er fyldt 14 år og 6 måneder. 
  • Du skal være fyldt 15 år for at få udstedt knallertbeviset.

   Hvis du er under 18 år skal du klare følgende for at få beviset:
  • følge ungdomsskolens undervisning og bestå både en teoriprøve og en praktisk køreprøve,
  • bestå 30 undervisningstimer - inklusiv den teoretiske og den praktiske prøve.

   Før du kan gå op til den praktiske prøve, skal du desuden have gennemført et førstehjælpskursus, som er et særskilt kursus og ikke en del af knallertundervisningen.

   Hvis du er under 18 år skal du klare følgende for at få beviset:

   Er du 18 år eller derover, er det lovligt at køre på knallert uden knallertførerbevis. Reglen gælder dog ikke for unge, som fylder 18 år efter den 19. januar 2013. Fra den dato træder der nye regler i kraft, som betyder, at du skal have kørekort i kategorien AM (lille knallert), for at du må køre på knallert.

   De nye regler gælder, hvis du er over 18 år, ikke har kørekort til bil, motorcykel eller stor knallert og ikke tidligere har taget knallertbevis i Ungdomsskolen. I så fald skal du til en teoriprøve hos politiet.

  Kategorier

  • LK: Lille knallert. Giver dig ret til at føre en knallert med maksimal hastighed på 30 km/t.
  • AM: Stor knallert: To-eller trehjulet køretøj, der maksimalt kan køre 45 km/t.

  Kørekort til traktor/motorredskab

  Når du fylder 16 år, kan du få kørekort til traktor/motorredskab. Køreundervisningen foregår normalt på ungdomsskoler eller AMU-centre.

  Hvis du har et almindeligt kørekort, er det ikke nødvendigt med et traktorkørekort.

  Kørekort for første gang 

  Hvornår:
  Du kan begynde at tage kørekort til almindelig bil, når du er fyldt 16 år og 9 måneder, og du kan tidligst få udstedt dit kørekort når du er fyldt 17 år.

  Hvordan:

  1. Henvend dig til en køreskole, som vejleder dig under hele forløbet.
  2. Tag et færdelsrelateret førstehjælpskursus, fx gennem køreskolen.
  3. Ansøgningsblanketten P23 skal udfyldes enten hos kørelæren eller hjemmefra.
  4. Udfyld ansøgning om lægeattest online med MitID eller gå til din læge og få den lavet.
  5. Når lægen har udfyldt sin del af lægeattesten, skal du have godkendt din ansøgning i Borgerservice. Du kan enten selv møde personligt op eller få kørelæreren til at gå i Borgerservice og få den godkendt.
  6. Når du har gennemført dine teoritimer, skal din kørelærer bestille tid til teoriprøve.
  7. Når du har bestået din teoriprøve, skal din kørelærer bestille tid til din køreprøve. Det kan du ikke selv gøre.
  8. Når du har bestået køreprøven, får du et midlertidigt kørekort, som du kan bruge, indtil du får dit rigtige kørekort.
  9. Det rigtige kørekort kommer med posten inden for to måneder.

  Jeg er under 18 år:
  Hvis du er under 18 år, når du skal tage kørekort, skal begge dine forældre eller indehavere af forældremyndigheden, give tilladelse til, at du kan begynde køreundervisning. Dine forældre skal derfor underskrive en samtykkeerklæring. Blanketten kan også underskrives digitalt med MitID på køreprøvebooking.

  Når ansøgningsblanketten er udfyldt, skal du eller din kørelærer aflevere ansøgningen til kommunen for at ansøge om kørekort. Dine forældre skal give samtykke til, at du kan ansøge om kørekort til kategori B (bil, lille knallert og traktor- og motorredskab), hvis du er under 18 år. Du skal tage en underskrevet samtykkeerklæring med fra dine forældre, når du afleverer ansøgningen til kørekort.

  Du skal altid bestille en tid til Næstved Borgerservice, før vi kan hjælpe dig med ansøgningen. Når du møder op til den aftalte tid skal du medbringe følgende:

  • Samtykkeerklæring fra dine forældre
  • Et vellignende foto
  • Pas eller anden legitimation,
  • En lægeattest udstedt af egen læge
  • Kursusbevis for gennemført færdselsrelateret førstehjælp
  • Opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, og du ikke lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

  Kommunen kan bede dig om at fremskaffe yderligere dokumentation. Dette kan fx ske, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt at dokumentere, at du har bopæl i Danmark.

  Fornyelse af kørekort

  Du skal bestille tid og møde personligt op i Borgerservice, når du skal have fornyet dit kørekort. 

  Du kan bestille tid på Næstved bibliotek og på vores lokalbiblioteker i Fensmark, Glumsø, Fuglebjerg eller Korskilde.

  Når du møder op skal du:

  1. Registrere din ankomst på standeren eller på Ipad´en ved indgangen.
  2. Medbringe dit gamle kørekort (Dette beholder Borgervejledningen)
  3. Medbring foto. Du kan få taget foto i Borgerservice Næstved.
  4. Evt. lægeattest (læs mere herom under punktet "Hvornår skal jeg medbringe lægeattest?") 

  Du skal som udgangspunkt ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne
  AM, A1, A2, A, B og B/E, samt T/M:

  • AM (lille og stor knallert),
  • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel),
  • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj),
  • T/M kørekort til traktor/motorredskab.

  Hvis dit kørekort tidligere har været udstedt med en tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager, skal du medbringe en lægeattest når du skal forny dit kørekort.

  Du skal altid vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:

  • C1 og C (lille og stor lastbil),
  • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj),
  • D1 og D (lille og stor bus),
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

  Prisen for et nyt kørekort afhænger af hvilke(n) kategori(er) du har og om dit kørekort tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

  Priser på kørekort

  Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du bestille tid til fornyelse af kørekort.

  Den 1. juli 2017 trådte der nye regler i kraft om fornyelse af kørekort for ældre. Det betyder, at hvis du er fyldt 70 år eller mere, og du skal have fornyet dit kørekort, skal du som udgangspunkt ikke aflevere en lægeattest, når du ansøger om fornyelse af dit kørekort. Kørekort til gruppe 1 udstedes som udgangspunkt med en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet begrænses som følge af helbredsmæssige forhold.

  Gruppe 1:

  • AM - Stor knallert
  • A1 - Lille motorcykel
  • A2 - Mellemstor motorcykel
  • A - Stor motorcykel
  • B - Almindelig personbil
  • BE - Almindelig bil med  stort påhængskøretøj
  • TM - Traktor og motorredskab

  Du skal være opmærksom på, at hvis dit kørekort tidligere har været tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager, skal du fortsat aflevere en lægeattest ved fornyelse, ligesom dit kørekort kan blive tidsbegrænset. 

  Det er ikke altid muligt ved indleveringen af ansøgningen at se om der skal afleveres en lægeattest, da det kan kræve en nærmere undersøgelse af sagen at se om kørekortet tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

  Et kørekort er gyldigt i den periode, der er anført på kørekortet.

  Gyldighedstid for kørekort i kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

  Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

  15 år:

  • AM (lille og stor knallert)
  • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
  • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
  • kørekort til traktor/motorredskab.

  Du skal være opmærksom på, at kørekortet som følge af helbredsmæssige grunde, kan udstedes med kortere gyldighed end 15 år.

  Gyldighedstid for kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring

  Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

  5 år:

  • C1 og C (lille og stor lastbil)
  • D1 og D (lille og stor bus)
  • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

  Gyldighedstid for personer over 70 år

  Gyldighedstiden for kørekortet i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelsen:

  • fyldt 70 år, men ikke 71: Fire år
  • fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år
  • fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år
  • fyldt 80 år: Et år  

  Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end 5 år.

  Hvis det er mere end tre år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort.

  Hvis du skal køre i udlandet, bortset fra Norge, Sverige, Finland og Island, og ikke kan nå at få udstedt et nyt kørekort, kan du få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort.

  Du kan søge om at få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort hvis:

  • dit nye kørekort ikke kan nå at blive udstedt, inden du skal bruge det,
  • du skal køre bil i udlandet – bortset fra Finland, Island, Norge og Sverige.  

  Duplikat kørekort ( Mistet, ødelagt eller stjålet)

  Hvis du mister dit kørekort eller hvis dit kørekort er slidt, knækket eller ødelagt, skal du ansøge om nyt duplikatkørekort. Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort, du har mistet. Duplikatkørekortet er derfor dit nye kørekort.  

  Du kan få udstedt et duplikatkørekort, hvis:

  • du mister dit kørekort,
  • dit kørekort er meget slidt, knækket eller ødelagt.

  Du skal være opmærksom på, at alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, er gyldige i højest 15 år afhængig af dit kørekorts kategori(er), alder og dit helbred.

  Generhverv

  Når man skal generhverve sin førerret, er der tre muligheder:

  • Betinget frakendelse af din førerret
  • Ubetinget frakendelse af din førerret
  • Kørselsforbud

  Læs mere på borger.dk

  Ombytning af udenlandsk kørekort 

  Hvis du er udlænding med midlertidig bopæl i Danmark, kan du bruge et internationalt kørekort (en oversættelse af kørekortet) og et gyldigt udenlandsk kørekort. Du må køre i de samme køretøjer i Danmark, som du må i det land, hvor kørekortet er udstedt.

  Turistkørekort

  Hvis du ikke har et internationalt kørekort eller et oversat udenlandsk kørekort, kan du få udstedt et turistkørekort hos politiet, der giver tilladelse til midlertidigt at køre i Danmark. Du skal medbringe dokumentation fra dit hjemland om dit kørekort.

  Kørekort fra Færøerne, et EU-land eller EØS-land (Island, Norge og Lichtenstein)

  • Kørekortet kan bruges i Danmark.
  • Hvis du har bopæl i Danmark, kan du vælge at få det byttet til et dansk EU-kørekort uden at komme til kontrollerende køreprøve. 

  I kørekortmæssig henseende har du som udgangspunkt bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage, som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

  Kørekort fra Grønland

  • Det grønlandske kørekort kan sidestilles med et dansk kørekort, hvis man har sædvanlig bopæl i Danmark.
  • Indehaveren af det grønlandske kørekort skal kunne dokumentere, ved forevisning af en af Færdselsstyrelsen godkendt blanket, at have gennemført 2 lektioner af mindst 45 minutters varighed ved en dansk kørelærer. Lektionerne skal indeholde by-, landevejs- og motorvejskørsel.

  Herefter vil det grønlandske kørekort i enhver henseende blive sidestillet med et dansk kørekort og giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i Grønland i den i kørekortet angivne gyldighedsperiode, med mindre denne er længere end til indehaverens fyldte 70. år for kørekort til gruppe 2.

  Det er dog stadig muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort med sædvanlig bopæl i Danmark, at få ombyttet kørekortet til et dansk kørekort ved aflæggelse af en kontrollerende køreprøve.

  Du skal kontakte en godkendt kørelærer i Danmark for at få kørelektioner.

  Kørekort fra Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, Kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz eller Ukraine

  • Kørekort til kategori B kan ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve
  • Du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge.
  • Du skal afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

  Hvis du vil ombytte dit udenlandske kørekort til andre kategorier end B, skal du op til en kontrollerende køreprøve.

  Kørekort fra Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien, New Zealand eller Isle of Man (Øen Man)

  • Kørekort til kategori B kan ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve.
  • Du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge.
  • Du skal afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår, og afgive en erklæring om at have to års reel føreranciennitet.

  Hvis du vil ombytte dit udenlandske kørekort til andre kategorier end B, skal du op til en kontrollerende køreprøve.

  Øvrige udenlandske kørekort

  • Øvrige udenlandske kørekort giver kun ret til at køre i Danmark i op til 180 dage, efter du er registreret med fast bopæl i Danmark.
  • Du skal derfor også i dette tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort til dansk, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.
  • Øvrige udenlandske kørekort kan først ombyttes efter en kontrollerende køreprøve.

  Du skal medbringe:

  • en lægeattest, som er udstedt af din egen læge (NB! kun hvis du har et kørekort, som ikke er udstedt på Færøerne, i Grønland i et EU- eller EØS-land),
  • du skal også medbringe en lægeattest, hvis dit udenlandske kørekort udløber inden for nær fremtid. Det danske kørekort vil nemlig få samme udløbsdato (Dog maksimalt i 15 år),
  • et fotografi,
  • dit kørekort,
  • et gyldigt pas,
  • gyldig opholdstilladelse eller opholdsbevis, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger eller lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

  Borgerservice kan samtidig kræve en oversættelse af dit kørekort. Oversættelsen skal være udstedt af en translatør eller en oversætter, som er godkendt af Rigspolitiet.

  Har du ikke et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

  Den britiske beslutning om at forlade EU betyder, at Storbritannien ikke længere vil være et EU-land. Det får konsekvenser på en lang række områder. Det vil bl.a. få betydning for den fri bevægelighed mellem Storbritannien og EU-lande. Udenrigsministeriet har en oversigt over de områder, der bliver berørt:

  Hvad betyder Brexit for dig?

  Vejledning om Brexit

  Internationalt kørekort

  Regler for kørsel i udlandet

  Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i alle EU-lande, Schweiz og de tre EØS-lande (Island, Norge og Liechtenstein).

  Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS, skal du muligvis have et internationalt kørekort. Hvorvidt du skal have et internationalt kørekort, afhænger af det pågældende land, du rejser til. Du kan kontakte ambassaden for det land, du rejser til for yderligere information. Vær opmærksom på, at du muligvis skal have flere internationale kørekort, hvis du skal køre i flere lande på samme rejse.

  Læs mere om internationalt kørekort


  Medbring dit almindelige, gyldige kørekort sammen med det internationale

  Et internationalt kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men betragtes som en anerkendt oversættelse af dit danske kørekort. Derfor skal du også medbringe dit almindelige kørekort. Du kan kun få udstedt et internationalt kørekort, hvis du har et gyldigt dansk kørekort.

   

  Sådan ansøger du om internationalt kørekort i Næstved kommune

  1. Ansøg og bestil tid til internationalt kørekort

  2. Hvis du ikke har MitID, kan du i stedet bestille en tid til Borgerservice og udfylde ansøgningen sammen med os.

  3. Når du møder op til din tidsbestilling for, at få udstedt internationalt kørekort, skal du medbringe:
   - et vellignende foto. Du kan også få taget foto i Borgerservice Næstved (pris 139 kr,-).
   - dit danske kørekort ( Man kan kun få et internationalt kørekort, hvis man har et gyldigt dansk kørekort)

  4. Du betaler kørekortet med det samme.

  5. Du får det internationale kørekort med inden du går. Kørekortet er gyldigt 1 år fra udstedelsesdatoen.

  Midlertidigt kørekort

  Hvis dit kørekort er blevet stjålet, ødelagt eller udløbet, kan du få et midlertidigt kørekort, mens du venter på at få lavet et nyt. Det midlertidige kørekort gælder som udgangspunkt i 1 måned. 

  Sådan får du et midlertidigt kørekort

  • Ring til vores Kontaktcenter på 55 88 55 88
  • Medarbejderen vil vejlede dig i, om du skal møde fysisk op til en akut tid i Borgerservice eller de vil omstille dig til specialist, som kan sende et midlertidigt kørekort til din digitale postkasse.

  Begrænsninger ved et midlertidigt kørekort

  Et midlertidigt kørekort er gratis og gælder kun i:

  • Danmark
  • Norge
  • Sverige
  • Finland
  • Island.

  Hvis det midlertidige kørekort er sendt til din digitale postkasse, gælder det kun i Danmark, ligesom man kender det fra kørekort-appen.