Gå til hovedindhold
Veje
Trafik
Teknik og miljø

Offentlig vej eller privat fællesvej

I vejlovgivningen skelnes mellem offentlige veje og private fællesveje. Det er vigtigt, at du ved, om en vej er offentlig eller privat. For eksempel i forbindelse med renholdelse og vedligeholdelse, eller hvis du vil udføre ændringer som bl.a. at flytte eller etablere flere vejadgange, skal kommunen søges.

Billed af den privatvej som støder op til en offentligvej med huse ved vejen

Indhold

  Hvad er en offentlig vej?

  Vej, gade, bro eller plads, der er åben for almindelig færdsel, og som staten eller en kommune (vejbestyrelsen) administrerer efter lov om offentlige veje. (jf. § 10 nr. 1 i lov om private fællesveje).

  Hvad er en privat fællesvej?

  Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, jf. ovenstående, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. (jf. § 10 nr. 3 i lov om private fællesveje). Mange sommerhusveje og en del veje i parcelhusområder er private fællesveje.

  Er vejen offentlig eller en privat fællesvej?

  Du kan her søge på en adresse eller zoome ind på kortet for at se, om en vej har status som offentlig eller privat fællesvej.

  Se på kort

   

  Offentlig vej eller privat fællesvej