Gå til hovedindhold

Offentlig vej eller privat fællesvej

I vejlovgivningen skelnes mellem offentlige veje og private fællesveje. Det er vigtigt, at du ved, om en vej er offentlig eller privat. For eksempel i forbindelse med renholdelse og vedligeholdelse, eller hvis du vil udføre ændringer som bl.a. at flytte eller etablere flere vejadgange, skal kommunen søges.

Billed af den privatvej som støder op til en offentligvej med huse ved vejen

Indhold

  Hvad er en offentlig vej?

  Vej, gade, bro eller plads, der er åben for almindelig færdsel, og som staten eller en kommune (vejbestyrelsen) administrerer efter lov om offentlige veje. (jf. § 10 nr. 1 i lov om private fællesveje).

  Hvad er en privat fællesvej?

  Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, jf. ovenstående, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. (jf. § 10 nr. 3 i lov om private fællesveje). Mange sommerhusveje og en del veje i parcelhusområder er private fællesveje.

  Er vejen offentlig eller en privat fællesvej?

  Du kan her søge på en adresse eller zoome ind på kortet for at se, om en vej har status som offentlig eller privat fællesvej.

  Se på kort

   

  Ansøgning om ændringer på privat fællesvej

  Ønsker du at søge om en ændring på en privat fællesvej, gør vi opmærksom på, at sagsbehandlingen kan koste et gebyr på 1000 kr. En ændring kan for eksempel gå på vejens udstyr, skiltning, tilstand, bump, udformning eller benyttelse af vej, sti, torv eller pladsareal.

  I et afsnit herunder kan du læse, om din ansøgning er omfattet af gebyr. Er du i tvivl om, hvorvidt din ansøgning er omfattet af gebyrkravet, kan du sende din ansøgning, og det vil fremgå af kvitteringsskrivelsen, om sagen kræver indbetaling af gebyr. Ønsker du ikke at gå videre med ansøgningen, bedes du meddele dette.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes med skitse til Center for Teknik & Miljø, Team Trafik. Se kontaktinformationer nederst på siden.

  Der er gebyr for følgende ansøgninger:
  Jf. Bekendtgørelse om betaling af gebyrer efter lov om private fællesveje (BEK nr. 124 af 08/02/2013) kan kommuner opkræve gebyr på 1000 kr. for sagsbehandling vedr. private fællesveje. Sagsbehandling vedr. offentlige veje udløser ikke gebyr.
  Byrådet har besluttet, at der opkræves gebyr i henhold til loven som nedenfor anført:

  Privat fællesvej på landet, ansøgning omhandlende:

  1. nedlæggelse /omlægning (privatvejslovens § 12)


  Privat fællesvej i byen, ansøgning omhandlende:

  1. tildeling af vejrettigheder (privatvejslovens § 26, stk. 3-5),
  2. vejudlæg (privatvejslovens § 27, stk. 1),
  3. godkendelse i forbindelse med udstykninger m.v. (privatvejslovens § 32),
  4. fordeling af udgifter til anlæg (privatvejslovens § 42.),
  5. forandringer og færdselsreguleringer (privatvejslovens § 57, stk.1),
  6. fremspringende bygningsdele, tankanlæg, vejskilte, færdselstavler og hegn (privatvejslovens § 60),
  7. beplantning (privatvejslovens § 61, stk. 1),
  8. yderligere overkørsler eller flytning af eksisterende overkørsler (privatvejslovens § 62),
  9. benyttelse af eksisterende overkørsler (privatvejslovens § 63, stk. 1),
  10. anden brug af vejareal. For eksempel ansøgning om opsætning af container, stillads eller afholdelse af vejfest. (privatvejslovens § 66).

  Kvitteringsskrivelse

  Når Næstved Kommune har modtaget din ansøgning, vil du få en kvitteringsskrivelse, hvoraf det fremgår, om din ansøgning udløser gebyr samt et sags nr. Skal der betales gebyr, vil indbetalingsoplysninger være angivet. Når beløbet er modtaget, går sagsbehandlingen i gang.

  Hvis beløbet ikke er indbetalt inden 3 måneder fra modtagelse af ansøgningen, lukker Center for Teknik & Miljø sagen. Skal der ikke betales gebyr, går sagsbehandlingen i gang, når kvitteringsskrivelsen er afsendt.

  Offentlig vej eller privat fællesvej