Gå til hovedindhold
Handicap og psykiatri

Tale- høre- og synshandicap

Har du svært ved at høre, tale eller se? Læs om dine muligheder for at få undervisning, støtte, rådgivning og vejledning.
Find information om høretab, høreapparater, kognitive og sproglige udfordringer efter en blodprop, stemmevanskeligheder samt synshandicap.

Briller på laptop

Indhold

  Høreafdelingen på ViSP tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning til borgere med hørehandicap, herunder:

  • høretab
  • skelnetab
  • høreapparat – eller som overvejer at få et høreapparat
  • Cochlear Implant (CI) eller som overvejer eller afventer en operation
  • Menière
  • tinnitus
  • behov for ene- eller gruppeundervisning i hvordan hørevanskeligheder tackles bedst muligt
  • hørevanskeligheder i forhold til uddannelse eller job
  • behov for afprøvning af høretekniske hjælpemidler samt undervisning i hvordan de anvendes

  Læs mere på ViSPs hjemmeside

  OBS! Det er ikke længere muligt at møde op uden aftale i den åbne træffetid. Den åbne træffetid er permanet lukket grundet Covid-19, husk derfor altid at bestille tid i forvejen.

  Høreafdelingen har telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl. 8-9 på tlf. 5588 6900

  Batterier og slange er gratis for alle høreapparatbrugere.

   

  Du kan bestille batterier og slange hos:

  Oticon på telefon 3226 9098  / mandag-fredag kl. 08.00 – 16.00
  eller via hjemmesiden www.oticon.dk

  Du skal oplyse din adresse og dit CPR-nummer, samt hvilke batterier du anvender.
  Herefter vil du få det bestilte tilsendt uden omkostninger.

  Brugte høreapparatbatterier må ikke smides i skraldespanden, men skal afleveres på eksempelvis genbrugsstationen.

   

  Batterier til høreapparater udleveres også i ViSPs høreafdeling på Birkebjerg Allé 3 i Næstved.

  ViSP hjælper borgere med talevanskeligheder, sproglige vanskeligheder og stemmevanskeligheder.
  Vanskelighederne kan være en følge efter blodprop, blødning, ulykke eller anden sygdom i hjernen.

   

  Det kan fx være vanskeligheder med:

  • nedsat talefunktion (dysartri)
  • at udtrykke sig og opfatte sprogligt (afasi)
  • at bruge redskaber og udføre handlinger (apraksi)
  • syns- og føleforstyrrelser
  • læse-skrive-regnevanskeligheder
  • hurtig udtrætning

  Eller vanskeligheder i forbindelse med:

  • mundhuleoperation og strålebehandling
  • progredierende neurologiske sygdomme (ALS, Parkinson, multipel sklerose)

  Det kan også være talevanskeligheder såsom:

  • stemmevanskeligheder
  • stammen
  • udtalevanskeligheder


  Læs mere på ViSPs hjemmeside

  Synscentralen er et tilbud til blinde og svagtsynede borgere i Næstved, Vordingborg, Faxe, Guldborgsund og Lolland Kommuner

  Synscentralen tilbyder råd, vejledning, undervisning og afprøvning samt anbefaling af synshjælpemidler til borgere med synsproblemer, herunder blinde og svagtsynede.

  Synscentralens ydelser er relateret til:

  • Erhvervet hjerneskade
  • Synshandicap på job og uddannelse
  • Synskonsulent for voksne
  • Synskonsulent for børn og unge
  • Særlige it-hjælpemidler
  • Optometrist
  • Øjenprotese
  • Kurser og træf

  Kontakt Synscentralen i Vordingborg på tlf. 5536 3333

  Læs mere på Synscentralens hjemmeside

  Solgaven er et bo- og aktivitetscenter for blinde og svagseende. Derudover er der et mindre område for beboere med specielle behov som fx. demens. Solgaven har også et dagtilbud for hjemmeboende fra lokalområdet samt et dagtilbud for yngre synshandicappede, der har § 85 støtte i eget hjem.

  Næstved Kommune har overenskomst med den selvejende institution Solgaven i Næstved. Næstved Kommune har visitationsretten til Solgaven. 

  Læs mere på Solgavens hjemmeside

  Relevante artikler