Gå til hovedindhold
Veje
Trafik
Teknik og miljø

Gadelys og lyskryds

Har du spottet en fejl i gadebelysningen? Indrapporter den til Næstved Kommune. Læs kommunens nye overordnede belysningsplan, masterplan og handlingsplan for belysning.

Indhold

  Aftengadebeslysning

  Ved evt. fejl på signalanlæg/lysregulering, trafiksignaler og fodgængertryk vil NK-Forsyning gerne have besked. Det kan gøres ved at klikke her.

  Ved større skader og ved trafikanlæg der er ude af drift, kan NK-Forsyning A/S også kontaktes på tlf. 5578 5150

  Natbelysning indføres fra mørkets frembrud og julebelysningen er tændt i kortere tid.

  Det sker for at sparre på energien i en tid, hvor forsyningssikkerheden i Danmark og Europa er under pres.

   

  Vejbelysningen dæmpes

  Hidtil har det været sådan, at gadebelysningen blev tændt for fuld styrke, når det bliver mørkt. Den blev dæmpet til 50% mellem klokken 22.00 og 06.00 eller hver anden gadelampe blev slukket – altså en slags natbelysning.

  Fra mandag den 31. oktober om aftenen bliver den dæmpede belysning allerede indført fra mørkets frembrud. Det vil sige, at det enten kun er hver anden gadelygte, der er tændt eller at styrken er 50 %.

  Energimæssigt forventes det at give en samlet besparelse på 311 MWh pr. år.

  Ændringerne gælder for hele kommunen, men kun på de veje, hvor hver anden lampe allerede slukkes eller dæmpes til 50% i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 06.00.

  Trafiksikkerheden skal naturligvis stadig være i orden, så derfor ændres der ikke i belysningen omkring lyskryds, fodgængerfelter mv.

  Der er også blevet slukket for lyset på kommunale bygninger, ligesom temperaturen er sænket til 19 grader i administrationsbygningerne.

   

  Julebelysning fra 15.00 – 22.00
  I Næstved bymidte reguleres julebelysningen også, så den som hidtil ikke står tændt døgnet rundt. Julelysene vil blive tændt klokken 15.00 og slukket klokken 22.00. På den måde fastholder man julestemningen i bymidten med lysende guirlander, kugler og juletræ.

  Energimæssigt forventes det at give en samlet besparelse på 2,1 MWh  for julesæsonen.

  Julelysene tændes første gang den 25. november, som også er Black Friday.

  Planlægning og ny-anlæg af lysregulering varetages af Trafik-kontoret. Har du ønske om etablering eller ændring af lysregulering, kan du kontakte Center for Trafik og Ejendomme.

  Teknisk Udvalg har på deres møde d. 11. december 2017 besluttet, at belysningsplanen lægges frem, så borgere, bylaug, lokalråd og andre interessenter får mulighed for at fremsende ønsker til belysning.

  Frist for ønsker til belysning var den 1. juni 2018. Der er indkommet ca. 70 ønsker fra borgere, bylaug, lokalråd m.fl. Der vil blive fremlagt en samlet opgørelse over alle ønsker til Teknisk Udvalg i efteråret 2018.

  Du kan læse Teknisk Udvalgs beslutning her - punkt 270

  Handlingsplan for renovering af eksisterende vejbelysning

  Masterplan for visionerne for vejbelysningen i Næstved Kommune

  OBS: Vejbelysningen er dæmpet pga. energikrisen

  Fra mandag den 31. oktober 2022 tændes der kun for dæmpet belysning allerede fra mørkets frembrud, for at sparre på energien i en tid, hvor forsyningssikkerheden i Danmark og Europa er under pres. Det vil sige, at det enten kun er hver anden gadelygte, der er tændt eller at styrken er 50 %.

  Hidtil har det været sådan, at gadebelysningen blev tændt for fuld styrke, når det bliver mørkt. Den blev dæmpet til 50% mellem klokken 22.00 og 06.00 eller hver anden gadelampe blev slukket – altså en slags natbelysning.

   

  Generel tændplan

  Teknisk Udvalg besluttede d. 15.12.2014 at ændre på den såkaldte tændingstid i samtlige byer i kommunen. Beslutningen betyder, at gadelysene i den mørke periode 15. august til 2. maj bliver tændt på fuld styrke, og ikke mere har delslukning/reduktion de første 45 minutter om eftermiddagen, når gadelyset ved solnedgang tændes.

  Konkret betyder ændringerne følgende:

  1. I den mørke periode tændes gadelyset i hele kommunen ved solnedgang (25 lux).
  2. Kl. 22:00 sættes gadelyset på natsænkningsniveau. Det vil sige, at man nogle steder vil opleve, at kun hver anden lampe er tændt. I andre områder er systemet indrettet sådan, at lysintensiteten er lidt lavere.
  3. Kl. 06:00 tændes gadelyset fra natsænkningsniveau til fuld styrke og forbliver sådan indtil efter solopgang, hvor gadelyset slukkes.
  4. I perioden 2. maj til 15. august, tændes gadelyset i denne periode kun på natsænkningsniveau. Det svarer til det serviceniveau, der er beskrevet under punkt 2.

  Du kan læse mere om tændtiderne og generelt om NK Forsyning ved at klikke her.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler