Veje og trafik

Trafiktællinger på kort

Veje

For at følge udviklingen i trafikken udfører Næstved Kommune et antal trafiktællinger hvert år.

Brochure om trafiktællinger

Belysning

Veje

Her kan du indrapportere fejl i gadebelysningen samt læse den nye overordnede belysningsplan for Næstved kommune. Du kan også læse vores masterplan og handlingsplan for belysning.

Gadebelysning

Plustur

Trafik

Fælles transport hvor tog og bus ikke rækker

Mand vinker til en passager i en flextrafikbil

Skiltning langs Fodsporet

Veje

Vejledning til hvordan der må skiltes langs Fodsporet.

Stisystem - fodsporet

Trafikplan 2019-2023

Veje

Ny Trafikplan i Næstved Kommune Næstved Kommune har i samarbejde med Via Trafik udarbejdet ”Trafikplan 2019 – 2023” Denne omfatter følgende 3 delområder; Trafiksikkerhed, Fremkommelighed og Cykeltrafik

Forside af en pjece som hedder "Trafikplan"

Kollektiv transport

Trafik

Kommunens kollektive transport omfatter både almindelige rutebusser og kørselsordningerne flextur og plustur. Ansvaret for driften af busruterne, flextur og plustur varetages af Trafikselskabet Movia. Tilrettelæggelsen af kørslen koordineres i et tæt samarbejde mellem Movia og Næstved Kommune.

Gul movia bus og nogle fodgængere

Flextur

Trafik

Fleksibel samkørsel og supplement til den kollektive transport.

Bussiklit - flextrafik

Parkering

Veje

Næstved bymidte kan tilbyde mange offentligt tilgængelige parkeringspladser og handicappladser. Næstved Kommune har to parkeringshuse, som tilsammen rummer ca. 770 parkeringspladser. Det ene parkeringshus ligger tæt på stationen (Grønvej) og det andet tæt på bymidten (Rampen). I begge parkeringshuse er der gratis parkering og ingen tidsbegrænsning. Hold øje med skiltningen, så du undgår en parkeringsafgift.

Luftfoto af Bredstrædeparkeringen