Gå til hovedindhold

Veje og trafik

Kommunebusser

Trafik

Lokalområder

Skole

I Næstved Kommune køres skolebusruterne af Kommunebusser. Her på siden, kan du læse informationer om busruterne og køretiderne.

Vejarbejder

Trafik

Veje

Se en oversigt over vejarbejde i Næstved Kommune.

Skilt med vejarbejde

Trafiktællinger på kort

Veje

Trafik

Teknik og miljø

Kommunen udfører et antal trafiktællinger hvert år for at følge udviklingen i trafikken. Se kortet over de udførte trafiktællinger og hastighedsmålinger.

billede af tælleledninger på vej

Gadelys og lyskryds

Veje

Trafik

Teknik og miljø

Har du spottet en fejl i gadebelysningen? Indrapporter den til Næstved Kommune. Læs kommunens nye overordnede belysningsplan, masterplan og handlingsplan for belysning.

Gadebelysning

Plustur

Trafik

Ældre

Lokalområder

En plustur gør det muligt at komme rundt med kollektiv transport, selvom der ikke kører tog eller bus på hele strækningen. Læs om plustur og hvordan du benytter muligheden.

Mand vinker til en passager i en flextrafikbil

Skiltning langs Fodsporet

Veje

Natur

Familie

Hvis du ønsker at skilte langs Fodsporet, skal du ansøge hos Naturstyrelsen. Find en vejledning til, hvordan du søger og hvilke betingelser, du skal opfylde.

Stisystem - fodsporet

Trafikplan 2019-2023

Veje

Trafik

Teknik og miljø

I samarbejde med Via Trafik har Næstved Kommune udarbejdet ”Trafikplan 2019 – 2023”. Denne omfatter følgende 3 delområder: Trafiksikkerhed, Fremkommelighed og Cykeltrafik.

Rødbil holder ved en landevej

Kollektiv transport

Trafik

Ældre

Skole

Kommunens kollektive transport omfatter både almindelige rutebusser og kørselsordningerne flextur og plustur. Trafikselskabet Movia varetager ansvaret for driften af busruterne, flextur og plustur. Næstved Kommune og Movia arbejder tæt sammen om at koordinere tilrettelæggelsen af kørslen.

Gul movia bus og nogle fodgængere