Gå til hovedindhold
Ældre
Omsorg

Privat hjemmehjælper

Har du et specifikt ønske til, hvem der skal levere din hjemmehjælp? Ansøg Næstved Kommune om at få en privat hjælper godkendt. Du skal være berettiget til personlig pleje og praktisk hjælp for at kunne søge om privat hjælper.

Medarbejdere på gang på plejehjem

Indhold

  Du kan i følge Lov om Social Service §94 vælge at udpege en person til at være din private hjælper. Du skal være bevilliget hjælp til personlig pleje og hjælp eller støtte til praktiske opgaver i hjemmet.

  Den udpegede person skal godkendes af Næstved Kommune, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, leverancesikkerhed, betaling mv. 

  Du kan vælge din ægtefælle, en nær pårørende, en ven eller nabo som privat hjælper.

  Den private hjælper skal være fyldt 18 år ved ansættelsen og skal kunne bestride arbejdet, så de bevilgede ydelser udføres på betryggende vis og efter Næstved Kommunes retningslinjer, hvilke bl.a. betyder at der skal arbejdes hen imod at du bliver mest mulig selvhjulpen.

  Hvis hjælperen ikke har relevante kompetencer inden ansættelsen, sikrer Næstved Kommune at han/hun får den nødvendige oplæring.

  Teamlederen i det distrikt, som du hører under, vurderer om den private hjælper er egnet til at udføre de opgaver, som du er bevilget hjælp til. Du kan finde dit distrikt i kortet nederst på siden.

  Den private hjælper ansættes af Næstved Kommune. Ansættelsen sker som en individuel ansættelse i forbindelse med administration efter serviceloven. Ansættelsesforholdet kan opsiges med 1 måneds varsel fra både Næstved Kommune og din private hjælpers side.

  Lønniveauet og pensionsordningen følger overenskomsten for social- og sundhedspersonale som ikke-uddannet. I det omfang du er bevilget hjælp til aften, nat eller weekender, vil den private hjælper få et tillæg til grundlønnen svarende til den visiterede tid der ligger på forskudt tid.

  Teamlederen i det område du hører til, sikrer opfølgningssamtale med den private hjælper inden for de første 3 måneders ansættelse.

  Næstved Kommune har ansvaret for, at du modtager den fornødne hjælp, når du får hjælp af en privat hjælper. Du kan som minimum forvente, at en visitator fører tilsyn med den udpegede hjælper med 1-2 års mellemrum.

  Hvis din private hjælper bliver syg, sørger Næstved Kommune for at en anden leverandør (privat eller kommunal hjemmepleje) yder hjælpen i fraværsperioden.

  Din private hjælper skal afholde 5 ugers ferie om året. I ferieperioden stiller Næstved Kommune ligeledes erstatningshjælp til rådighed.

  Din private hjælper er underlagt tavshedspligt i forhold til de oplysninger vedkommende kommer i besiddelse af, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)