Gå til hovedindhold

Privat hjemmehjælper

Har du et specifikt ønske til, hvem der skal levere din hjemmehjælp? Ansøg Næstved Kommune om at få en privat hjælper godkendt. Du skal være berettiget til personlig pleje og praktisk hjælp for at kunne søge om privat hjælper.

Medarbejdere på gang på plejehjem

Indhold

  Du kan i følge Lov om Social Service §94 vælge at udpege en person til at være din private hjælper. Du skal være bevilliget hjælp til personlig pleje og hjælp eller støtte til praktiske opgaver i hjemmet.

  Den udpegede person skal godkendes af Næstved Kommune, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, leverancesikkerhed, betaling mv. 

  Du kan vælge din ægtefælle, en nær pårørende, en ven eller nabo som privat hjælper. 

  Du kan IKKE vælge en hjælper, der:

  • er ansat på et af Næstved Kommunes ældrecentre, plejeboliger, eller som del af den kommunale hjemmepleje,
  • er ansat hos Næstved Kommunes fritvalg leverandør,
  • ikke har den nødvendige uddannelse til at løse opgaven.

  Hvis hjælperen ikke har den relevante uddannelse inden ansættelsen, skal han/hun gennemgå et kort kursus, som afholdes af kommunen. 

  Områdelederen i det distrikt, som du hører under, vurderer om den private hjælper er egnet til at udføre de opgaver, du søger hjælp til.

  Er du i tvivl om, hvilket distrikt du hører under, så kan du taste din adresse ind i kortet nederst på siden.

  Din private hjælper får en grundløn i henhold til gældende overenskomst for social- og sundhedshjælpere. For at arbejde om aftenen og natten får hjælperen udbetalt en anden del af overenskomstens tillæg, svarende til den visiterede tid, der ligger på forskudt tid aften og nat.

  Næstved Kommune har ansvaret for, at du modtager den fornødne hjælp, når du får hjælp af en privat hjælper. Du kan som minimum forvente, at en visitator fører tilsyn med den udpegede hjælper med 1-2 års mellemrum. 

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)