Gå til hovedindhold
Kultur og borgerservice
Bolig
Borgerservice

Meld flytning

Flytter du til Næstved eller bor du i kommunen i forvejen og blot skifter adresse, så skal du senest fem dage efter du har skiftet bopæl, melde flytning.

Udsigt over hustage/boliger i Næstved Kommune

Indhold

  Du skal melde flytning hvis;

  • Du flytter til en ny adresse i Næstved Kommune og bor i kommunen i forvejen 
  • Du flytter til Næstved Kommune fra en anden kommune 

  Hvis du skal flytte fra Næstved Kommune, skal du gå ind på hjemmesiden for den kommune, du flytter til og følge vejledningen der.

  Sådan melder du flytning

  Sådan melder du flytning, hvis du har MitID

  1. Log på selvbetjeningen med MitID
  2. Vælg "Næstved Kommune" og klik derefter på videre.
  3. Vælg de personer, som skal flytte til den nye adresse.
  4. Vælg dato for flytningen og navnet på den nye adresse.
  5. Hvis du vil, kan du også vælge en ny læge.
  6. Når flytningen er gennemført, får du en kvittering, som du kan printe ud.

  OBS: Du skal senest meddele din flytning til 5 dage efter, du er flyttet.

  Sådan melder du flytning, hvis du ikke har MitID

  1. Borgerservice Næstved
   Hvis du har brug for hjælp til at melde flytning, henvender du dig i Borgerservice og vi vil hjælpe dig. 
   Du behøver ikke bestille tid hjemmefra. Mød blot op i den betjente åbningstid.

  2. Borgerservice på lokalbibliotekerne Fensmark, Glumsø, Fuglebjerg eller Korskilde
   Hvis du har brug for hjælp til at melde flytning, bestiller du en tid hjemmefra.
   Du kan bestille tid her

  Hvis du vil vide mere

  Et barn skal, ligesom voksne, være registreret på den adresse, hvor det opholder sig mest. Det gælder også, hvis I som forældre bor hver for sig, og uanset hvem af jer, der er bopæls- eller samværsforælder.

  Hvis barnet bor hos dig, og du ønsker at ændre barnets bopælsadresse, skal du varsle det til den anden forælder senest seks uger, før flytningen finder sted. Dette gælder både, hvis I har fælles forældremyndighed, eller hvis én af jer har forældremyndigheden alene.

  Hvordan anmelder jeg adresseændring for mit barn?

  Når dit mindreårige barn skal flytte adresse, skal det anmeldes i den kommune, hvor barnet skal bo. Inden flytningen af dit barn kan blive registreret i CPR, skal kommunen tage stilling til, om den anmeldte flytning kan accepteres. Kommunen skal fx partshøre den forælder, der ikke flytter med, hvis han/hun ikke overfor kommunen har accepteret flytningen.

  Den anden forælder får et brev fra kommunen, et partshøringsbrev.

  • Ved enighed mellem forældrene registrerer kommunen den nye adresse for barnet.
  • Ved uenighed mellem forældrene beder kommunen om flere oplysninger om barnets faktiske ophold. Derefter træffer kommunen en afgørelse

  Hvilke konsekvenser har registreringen af barnets bopæl?

  Registreringen har både betydning for tildelingen af offentlige ydelser, tilskud og for jeres bidrag til forsørgelsen af barnet.

  Hvis du skal være logerende og dit eget navn ikke kan stå på døren eller postkassen, skal du i den digitale flytteanmeldelse oplyse:

  • ejeren/udlejerens, dvs. logiværtens, navn i feltet ”c/o Navn”
  • om den eller de nuværende beboere bliver boende på adressen

  Forkortelsen c/o kommer fra det engelske udtryk ”care of” og svarer til 'boende hos'.

  Når du registrerer dig på en c/o-adresse, betyder det, at du tilmelder dig, bor, sover og jævnligt opholder dig fysisk på adressen.

  Logiværtserklæring

  Kommunen kan bede ejeren/udlejeren, dvs. logiværten, om at bekræfte, at du bor og sover på adressen. Det sker ved, at ejeren/udlejeren udfylder en logiværtserklæring.

  I Næstved kommune er der særlige regler omkring registrering, når man flytter fra en ukendt adresse til en fast eller omvendt. 

  1) Du skal registreres uden fast bopæl - (Du flytter fra en adresse til "uden fast bopæl")

  • Du skal registreres 'uden fast bopæl' i den kommune, du sidst har haft adresse i.

  • Du skal medbringe gyldigt ID

  • Du kan søge 14 dage før eller 14 dage efter du står "uden fast bopæl".
  • Du kan ikke selv registrere dig "uden fast bopæl". Du møder personligt op på Næstved Borgerservice og får hjælp af en af vores borgerkonsulenter. Det kræver ikke en tidsbestilling. Du kan møde op i følgende tidsrum og trække et nummer.
   Mandag         Kl.  10.00  - 17.00                 
   Tirsdag Kl.  10.00  - 14.00
   Onsdag Kl.  14.00  - 17.00 
   Torsdag Kl.  10.00  - 17.00
   Fredag Kl.  10.00  - 14.00


  2) Du skal registreres fra "uden fast bopæl" til en fast adresse

  • Du kan ikke melde flytningen selv på borger.dk.

  • Du møder personligt op på Næstved Borgerservice og får hjælp af en af vores borgerkonsulenter. Det kræver ikke en tidsbestilling. Du kan møde op i følgende tidsrum og trække et nummer.
   Mandag         Kl.  10.00  - 17.00                 
   Tirsdag Kl.  10.00  - 17.00
   Onsdag Kl.  10.00  - 17.00 
   Torsdag Kl.  10.00  - 17.00
   Fredag Kl.  10.00  - 17.00

  Ifølge Loven om Det Centrale Personregister har borgere pligt til at registrere sig på deres bopæl. Bopælsregistreringen skal ske senest 5 dage efter flytningen. Sker det ikke, eller giver borgeren forkerte oplysninger om flytningen, kan det komme til at koste enten 600,- kr. eller 5000,- kr. i bøde afhængig af den enkelte sag.

  Hvad kan give en bøde?

  Bøden kan udstedes hvis

  • flytning ikke anmeldes rettidigt,
  • opgivet flytning ikke anmeldes,
  • der afgives forkerte oplysninger om flytningen og de forhold, der skal registreres i forbindelse med flytningen.

  Borgeren skal have handlet forsætligt eller groft uagtsomt for at få en bøde. Det vil sige, at fejlen skal kunne tillægges borgeren. Det er Borgerservice, der i den enkelte sag vil vurdere, om det er borgerens fejl.
  Der er visse tilfælde, hvor der ikke vil blive udstedt bøder for fejl i oplysningerne.

  Det er for eksempel hvis Borgerservice vurderer, at overskridelsen af fristen ikke er borgerens fejl, eller hvis borgeren lider af mentale eller fysiske diagnoser og har brug for hjælp til registreringen.

  Har du netop meldt flytning - og har du lavet en fejl - så kan du selv slette flytningen, så længe den ikke er blevet sagsbehandlet.

  Du logger på med MitID samme sted, som du loggede på, da du anmeldte flytningen.

  Er flytningen endnu ikke blevet sagsbehandlet, vil du på første side under 'Igangværende flytning' kunne klikke på 'Slet flytning'.