Gå til hovedindhold

Natur, miljø og klima

Olietank

10. sep 2021

Olietank

Her kan du læse om de regler, som du skal være opmærksom på, hvis du har en privat olietank under 6.000 liter.

Hvid olietank opad rød mur

Miljø

05. mar 2020

Miljø

Her finder du information om, hvad du kan gøre, hvis du er generet af røg, støj eller lugt fra virksomheder eller private. Du kan også læse om kommunens miljøvagt, og hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude.

Skorsten med hvid røg

Flytning af jord

05. mar 2020

Flytning af jord

Hvis du skal flytte mere end 1 kubikmeter jord fra din ejendom - og ejendommen ligger inden for et områdeklassificeret areal - skal du anmelde det til kommunen.

Person med snavset støvle bruger spade i olieforurenet jord.

Jordforurening

05. mar 2020

Jordforurening

Her kan du læse jordforurening samt finde information om regionens V1- og V2-kortlægninger.

Forurenet jord

Store solenergianlæg

Store solenergianlæg

Næstved Kommune ønsker at bidrage til en mere bæredygtig energiforsyning i Danmark, og store solcelleanlæg spiller en stor rolle i forhold til at gøre Danmark mindre afhængigt af fossile brændsler.

Billede af solceller, opstilling på mark

Mærk Træerne

Mærk Træerne

Mærk Træerne er et nyt projekt i Næstved, der sætter fokus på træer. Projektet skal bruges til at optimere driften af Næstveds bytræer og samle borgerne omkring naturen.

Træer på gågade

Miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Næstved Kommune fører miljøtilsyn med husdyrbrug og virksomheder i kommunen. Kommunen udarbejder også miljøtilladelser og miljøgodkendelser af virksomheder og husdyrbrug.

Anlæg til at behandle overskudsvarme fra Ardagh, til Fensmark Fjernvarme

Landbrug og husdyr

Landbrug og husdyr

Kommunen vejleder og føre tilsyn med miljøforholdene på husdyrbrug samt behandler anmeldelser og ansøgninger om dyrehold og stalde. Her kan du få svar på en række spørgsmål om blandt landbrug, gødning og husdyr.

fodring af køer i stald

Klima

Klima

Klimaændringerne har en betydning for hele verden. Det gælder også for borgerne i Næstved Kommune, og vi har derfor haft særligt fokus på at mindske CO2-aftrykket de sidste 10 år.

Elbil parkeret på plads ved Næstved Sygehus