Gå til hovedindhold

Natur, miljø og klima

Sådan sparer vi på energien

Krise

Økonomi

Hold dig orienteret om de tiltag, Næstved Kommune indfører i forbindelse med energikrisen.

Olietank

Bolig

Byggeri

Din ejendom

Har du en privat olietank på under 6.000 liter? Så er der regler, du skal være opmærksom på. Få overblik over regler, sløjfning og etablering af olietanke.

Hvid olietank opad rød mur

Miljø

Miljø

Forurening

Natur

Er du generet af røg-, støj- eller lugtforurening? Næstved Kommunes miljøvagt tilkaldes ved alle typer af akutte forureninger, hvor miljøet er truet.

Skorsten med hvid røg

Flytning af jord

Bolig

Miljø

Byggeri

Hvis du skal flytte mere end 1 kubikmeter jord fra din ejendom - og ejendommen ligger inden for et områdeklassificeret areal - skal du anmelde det til kommunen.

jordbunke

Jordforurening

Klima

Miljø

Erhverv

Ved du om din jord er forurenet? Læs om jordforurening og hvordan du flytter eller genanvender forurenet jord.

Forurenet jord

Store solenergianlæg

Byggeri

Erhverv

Klima

Næstved Kommune bidrager til en mere bæredygtig energiforsyning i Danmark. I den forbindelse spiller solcelleanlæggene en stor rolle i forhold til at gøre Danmark mindre afhængig af fossile brændstoffer. Læs retningslinjerne for solceller

Billede af solceller, opstilling på mark

Miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Klima

Miljø

Næstved Kommune fører miljøtilsyn med husdyrbrug og virksomheder i kommunen. Læs bl.a. om miljøtilsyn, godkendelser og henstillinger.

Anlæg til at behandle overskudsvarme fra Ardagh, til Fensmark Fjernvarme

Landbrug og husdyr

Miljø

Landbrug

Næstved Kommune fører tilsyn med miljøforholdene på husdyrbrug. Her anmelder og ansøger du om dyrehold og stalde. Få svar på en række spørgsmål om fx dyrehold, landbrug og gødning.

fodring af køer i stald