Natur, miljø og klima

Miljø

05. mar 2020 Miljø

Her finder du information om, hvad du kan gøre, hvis du er generet af røg, støj eller lugt fra virksomheder eller private. Du kan også læse om kommunens miljøvagt, og hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude.

Skorste med hvid røg

Flytning af jord

05. mar 2020 Bolig

Hvis du skal flytte mere end 1 kubikmeter jord fra din ejendom - og ejendommen ligger inden for et områdeklassificeret areal - skal du anmelde det til kommunen.

Person med snavset støvle bruger spade i olieforurenet jord.

Jordforurening

05. mar 2020 Klima

Her kan du læse jordforurening samt finde information om regionens V1- og V2-kortlægninger.

Forurenet jord

Olietank

04. mar 2020 Bolig

Her kan du læse om de regler, som du skal være opmærksom på, hvis du har en privat olietank under 6.000 liter.

Hvid olietank opad rød mur

Store solenergianlæg

Byggeri

Næstved Kommune ønsker at bidrage til en mere bæredygtig energiforsyning i Danmark, og store solcelleanlæg spiller en stor rolle i forhold til at gøre Danmark mindre afhængigt af fossile brændsler.

Miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Klima

Næstved Kommune fører miljøtilsyn med husdyrbrug og virksomheder i kommunen. Kommunen udarbejder også miljøtilladelser og miljøgodkendelser af virksomheder og husdyrbrug.

Anlæg til at behandle overskudsvarme fra Ardagh, til Fensmark Fjernvarme

Landbrug og husdyr

Miljø

Kommunen vejleder og føre tilsyn med miljøforholdene på husdyrbrug samt behandler anmeldelser og ansøgninger om dyrehold og stalde. Her kan du få svar på en række spørgsmål om blandt landbrug, gødning og husdyr.

fodring af køer i stald

Klima

Klima

Klimaændringerne har en betydning for hele verden. Det gælder også for borgerne i Næstved Kommune, og vi har derfor haft særligt fokus på at mindske CO2-aftrykket de sidste 10 år.

Elbil parkeret på plads ved Næstved Sygehus