Gå til hovedindhold

Borgerrådgiveren

Borgerrådgivning er et gratis tilbud for alle borgere og virksomheder i Næstved Kommune. Borgerrådgiveren er uvildig og uafhængig af kommunens forvaltning og refererer direkte til Næstved Byråd. Du kan få rådgivning og hjælp, hvis du har en sag du vil have afklaret. Hvis du har en klage over sagsbehandling, vil borgerrådgiveren også kunne hjælpe dig videre med det.

Person som skriver notater

Indhold

  Formålet med borgerrådgiveren

  Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgeren og kommunen, og bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.

  Hvilke opgaver kan borgerrådgiveren hjælpe dig med?

  Borgerrådgiverens primære opgaver er

  • At bidrage til, at der er en konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne.

  • At hjælpe borgerne med fx at forstå et brev eller en afgørelse

  • At behandle klager over sagsbehandlingen i Næstved Kommune, herunder om sagsbehandlingsregler er fulgt og om sagens tilrettelæggelse har været hensigtsmæssig samt klager over personalets optræden.

  • At yde vejledning i klagesystemet i sager, der vedrører Næstved Kommune

  • At tilbyde mægling i sager, hvor det antages at kunne løse konflikter mellem forvaltning og borger

  Hvilke opgaver kan borgerrådgiveren IKKE hjælpe med?

  Borgerrådgiveren kan ikke

  • Træffe afgørelser eller ændre afgørelser

  • Behandle klager over forhold, der kan indbringes for andre klageinstanser, f.eks. Ankestyrelsen

  • Behandle klager over forhold der falder uden for kommunens virksomhed

  • Behandle klager over politiske vedtaget serviceniveauer

  • Behandle klager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene

  • Behandle klager om forhold om personale- og ansættelsesforhold

  • Behandle klager over forhold, som byrådet har behandlet og taget stilling til

  • Behandle klager over forhold, der er mere end 1 år gamle

  Hvor og hvordan kan jeg møde borgerrådgiveren?

  Du kan ringe til borgerrådgiveren, for at få afklaret din sag og eventuelt aftale en tid om et videregående møde

  Du har mulighed for at aftale et møde på følgende lokationer:

  • Teatergade 8, st., Næstved
  • Fensmark Bibliotek
  • Glumsø Bibliotek
  • Fuglebjerg Bibliotek
  • Korskilde Bibliotek

  Bestil en tid hos borgerrådgiveren her. I tidsbestillingsoversigten kan du se hvor og hvornår det er muligt at aftale et møde i dit lokalområde.

  Beskyttelse af dine data

  Du kan her finde kommunens databeskyttelsespolitik.

  https://www.naestved.dk/kommunen/vejledning-om/databeskyttelse