Gå til hovedindhold

Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren er et gratis og uvildigt tilbud til alle borgere og virksomheder i Næstved Kommune. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltning og refererer direkte til Næstved Byråd. Hos borgerrådgiveren kan du få hjælp og rådgivning, hvis du har en klage over sagsbehandling eller en sag, du vil have afklaret.

Indhold

  Mød borgerrådgiveren

  Se en kort video om, hvad det er borgerrådgiveren kan hjælpe dig med:

  Borgerrådgiver Birgitte Vallø

  Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgeren og kommunen, og bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.

  Borgerrådgiverens primære opgaver er

  • At bidrage til, at der er en konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne.

  • At hjælpe borgerne med fx at forstå et brev eller en afgørelse

  • At behandle klager over sagsbehandlingen i Næstved Kommune, herunder om sagsbehandlingsregler er fulgt og om sagens tilrettelæggelse har været hensigtsmæssig samt klager over personalets optræden.

  • At yde vejledning i klagesystemet i sager, der vedrører Næstved Kommune

  • At tilbyde mægling i sager, hvor det antages at kunne løse konflikter mellem forvaltning og borger

  Borgerrådgiveren kan ikke

  • Træffe afgørelser eller ændre afgørelser

  • Behandle klager over forhold, der kan indbringes for andre klageinstanser, f.eks. Ankestyrelsen

  • Behandle klager over forhold der falder uden for kommunens virksomhed

  • Behandle klager over politiske vedtaget serviceniveauer

  • Behandle klager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene

  • Behandle klager om forhold om personale- og ansættelsesforhold

  • Behandle klager over forhold, som byrådet har behandlet og taget stilling til

  • Behandle klager over forhold, der er mere end 1 år gamle

  Ønsker du en tid til samtale på et af lokalbibliotekerne; Korskilde, Glumsø, Fensmark eller Fuglebjerg, kan du ringe på 2154 3090 og aftale, at borgerrådgiveren kommer på biblioteket.

  Du kan her bestille tid til møde på rådhuset, Teatergade 8 i Næstved.

  Du kan her finde kommunens databeskyttelsespolitik.

  https://www.naestved.dk/kommunen/vejledning-om/databeskyttelse 

  Hvis du vil henvende dig på  vegne af en anden, skal han eller hun udfylde en fuldmagt til dig. Fuldmagten skal afleveres til borgerrådgiveren sammen med din henvendelse. Det kan du gøre på følgende måde:

  Fuldmagtsblanket og øvrige henvendelser

  Hvis du vælger at udfylde fuldmagtsblanketten som pdf, anbefaler borgerrådgiveren, at du sender fuldmagten med digital post via e-Boks.

  Dette gælder også øvrige henvendelser til borgerrådgiveren.