Gå til hovedindhold
Borgerrådgivning

Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren er et gratis og uvildigt tilbud til alle borgere og virksomheder i Næstved Kommune. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltning og refererer direkte til Næstved Byråd. Hos borgerrådgiveren kan du få hjælp og rådgivning, hvis du har en klage over sagsbehandling eller en sag, du vil have afklaret.

01. jul. 2021

Indhold

  Borgerrådgiveren holder ferie

  Borgerrådgiveren holder lukket i perioden fra den 15. juli til og med 6. august 2024 på grund af sommerferie. 

  Mød borgerrådgiveren

  Se en kort video om, hvad det er borgerrådgiveren kan hjælpe dig med:

  Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgeren og kommunen, og bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.

  Læs Borgerrådgiverens guide, som fortæller om, hvordan Næstved Kommune behandler din henvendelse, hvad du kan forvente, og hvilke rettigheder, du har, når du har en sag. 

  Borgerrådgiverens primære opgaver er

  • At bidrage til, at der er en konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne.

  • At hjælpe borgerne med fx at forstå et brev eller en afgørelse

  • At behandle klager over sagsbehandlingen i Næstved Kommune, herunder om sagsbehandlingsregler er fulgt og om sagens tilrettelæggelse har været hensigtsmæssig.

  • At yde vejledning i klagesystemet i sager, der vedrører Næstved Kommune

  • At tilbyde mægling i sager, hvor det antages at kunne løse konflikter mellem forvaltning og borger

  Borgerrådgiveren kan ikke

  • Træffe afgørelser eller ændre afgørelser

  • Behandle klager over forhold, der kan indbringes for andre klageinstanser, f.eks. Ankestyrelsen

  • Behandle klager over forhold, der falder uden for kommunens virksomhed

  • Behandle klager over politiske vedtaget serviceniveauer

  • Behandle klager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene

  • Behandle klager om forhold vedrørende personale- og ansættelsesforhold

  • Behandle klager over forhold, som byrådet har behandlet og taget stilling til

  • Behandle klager over forhold, der er mere end 1 år gamle

  Ønsker du en tid til samtale på et af lokalbibliotekerne; Korskilde, Glumsø, Fensmark eller Fuglebjerg, kan du ringe på 2154 3090 og aftale, at borgerrådgiveren kommer på biblioteket.

  Du kan her bestille tid til møde på rådhuset, Teatergade 8 i Næstved.

  Hvis du vil henvende dig på  vegne af en anden, skal han eller hun udfylde en fuldmagt til dig. Fuldmagten skal afleveres til borgerrådgiveren sammen med din henvendelse. Det kan du gøre på følgende måde:

  Fuldmagtsblanket og øvrige henvendelser

  Hvis du vælger at udfylde fuldmagtsblanketten som pdf, anbefaler borgerrådgiveren, at du sender fuldmagten med digital post via e-Boks.

  Dette gælder også øvrige henvendelser til borgerrådgiveren.

  Du kan her finde kommunens databeskyttelsespolitik.

  https://www.naestved.dk/kommunen/vejledning-om/databeskyttelse