Gå til hovedindhold

Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren er et gratis og uvildigt tilbud til alle borgere og virksomheder i Næstved Kommune. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltning og refererer direkte til Næstved Byråd. Hos borgerrådgiveren kan du få hjælp og rådgivning, hvis du har en klage over sagsbehandling eller en sag, du vil have afklaret.

Person som skriver notater

Indhold

  Formålet med borgerrådgiveren

  Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgeren og kommunen, og bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.

  Borgerrådgiverens primære opgaver er

  • At bidrage til, at der er en konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne.

  • At hjælpe borgerne med fx at forstå et brev eller en afgørelse

  • At behandle klager over sagsbehandlingen i Næstved Kommune, herunder om sagsbehandlingsregler er fulgt og om sagens tilrettelæggelse har været hensigtsmæssig samt klager over personalets optræden.

  • At yde vejledning i klagesystemet i sager, der vedrører Næstved Kommune

  • At tilbyde mægling i sager, hvor det antages at kunne løse konflikter mellem forvaltning og borger

  Borgerrådgiveren kan ikke

  • Træffe afgørelser eller ændre afgørelser

  • Behandle klager over forhold, der kan indbringes for andre klageinstanser, f.eks. Ankestyrelsen

  • Behandle klager over forhold der falder uden for kommunens virksomhed

  • Behandle klager over politiske vedtaget serviceniveauer

  • Behandle klager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene

  • Behandle klager om forhold om personale- og ansættelsesforhold

  • Behandle klager over forhold, som byrådet har behandlet og taget stilling til

  • Behandle klager over forhold, der er mere end 1 år gamle

  Du kan ringe til borgerrådgiveren og eventuelt aftale en tid om et møde på tlf. 2154 3090.

  Du har mulighed for at aftale et møde på følgende lokationer:

  • Teatergade 8, st., Næstved
  • Fensmark Bibliotek
  • Glumsø Bibliotek
  • Fuglebjerg Bibliotek
  • Korskilde Bibliotek

  Bestil en tid hos borgerrådgiveren her. I tidsbestillingsoversigten kan du se hvor og hvornår det er muligt at aftale et møde i dit lokalområde.

  Du kan her finde kommunens databeskyttelsespolitik.

  https://www.naestved.dk/kommunen/vejledning-om/databeskyttelse

  Hvis du vil henvende dig på  vegne af en anden, skal han eller hun udfylde en fuldmagt til dig. Fuldmagten skal afleveres til borgerrådgiveren sammen med din henvendelse.

  Du kan hente og udfylde en fuldmagtsblanket her.

  Fuldmagtsblanket

  Borgerrådgiveren anbefaler, at du sender fuldmagten og henvendelse til borgerrådgiveren med digital post via e-Boks.