Gå til hovedindhold
Job
Ledighed
Kontanthjælp

Kontanthjælp

Herunder kan du læse, hvordan du søger kontanthjælp i Næstved Kommune, og hvilke krav du skal opfylde, hvis du vil søge kontanthjælp.

Indhold

  Før du kan søge kontanthjælp, skal du på første ledighedsdag melde dig ledig på www.jobnet.dk. Dette gøres digitalt. Du skal også selv booke tid til dit første personlige møde, som er en visitationssamtale.

  Se video om, hvordan du søger kontanthjælp

  Du kan klikke på videoen herunder, hvor du bliver klædt på til at søge om økonomisk hjælp til forsørgelse samt oplyst om, hvad du typisk skal bruge som dokumentation til din ansøgning.  

  See a video about, how to apply for financial support

  Click the next video, where you will be informed on how to apply for financial support and which documentation you will need.

  Når du har meldt dig ledig 

  Når du har meldt dig ledig, skal du følge de to trin herunder. Vi anbefaler, at du gennemfører trinnene et ad gangen:

  1. Du skal udfylde en elektronisk ansøgning om ydelse
  2. Er du over 30 år, skal du booke tid til en visitationssamtale her 
  3. Er du under 30 år, skal du booke tid til en visitationssamtale her 

  Det er vigtigt, du kontakter Center for Arbejdsmarked, hvis der ikke er ledige tider. Hvis du ikke booker tid til samtale, kan vi ikke starte behandlingen af din ansøgning. Har du booket, men møder du ikke op på det aftalte tidspunkt, kan vi heller ikke starte behandlingen af din ansøgning. 

  Er du over eller under 30 år?

  Hvis du er over 30 år, foregår visitationssamtalen i afdeling Birkebjergparken, Birkebjerg allé 1, 4700 Næstved i tidsrummet fra klokken 8.30 til 12. Du skal huske at medbringe dit NemID/MitID til visitationssamtalen. 

  Når du har booket tid til samtalen, modtager du et brev med invitation til et online vejledningsforløb om rettigheder og pligter. Du skal gennemføre forløbet, inden du møder til første samtale.  

  Hvis du er under 30 år, foregår visitationssamtalen i Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Det er vigtigt, du læser velkomstbrevet grundigt inden samtalen.

  Få inspiration til din jobsøgning

  Senest tre uger efter du er meldt ledig, skal du have lagt et fyldestgørende CV ind på Jobnet. Du skal løbende opdatere dit CV, så det altid er så korrekt som muligt. Jobcentret bruger dit CV, når virksomheder efterspørger arbejdskraft, men du skal også selv holde øje med, om der kommer henvendelser fra interesserede arbejdsgivere.

  Har du brug for yderligere information eller hjælp til, hvordan du bruger Jobnet samt tips og tricks til dit CV og din ansøgning, kan du læse mere her.

  Husk at vedlægge den rette dokumentation

  Du skal være opmærksom på, at alle punkter i ansøgningsskemaet skal være udfyldt. Det er også vigtigt, at du fra start vedlægger den rette dokumentation for at undgå, at sagsbehandlingen forlænges.

  Det er et krav, at der foreligger dokumentation for, at din ansøgning kan behandles. Det er derfor en god idé at have din dokumentation klar, inden du begynder at udfylde ansøgningen. Du kan her finde en guide, som trin for trin beskriver, hvad du skal gøre, og hvilken dokumentation du skal sende ind sammen med din ansøgning. Du kan også herunder læse mere om, hvilken dokumentation du skal vedlægge. 

  Dokumentation

  • Dokumentation for ophør fra uddannelse og SU-oversigt (for eksempel udmeldelse fra uddannelsessted, hvis du er ophørt med eller har afsluttet en uddannelse)
  • Dokumentation for ophør fra job (for eksempel opsigelse)
  • Hvis du er medlem af en a-kasse, skal der vedlægges dokumentation på, at du ikke er berettiget til dagpenge
  • Hvis du har karantæne eller af anden grund har fået stoppet dine dagpenge, skal der vedlægges dokumentation for dette
  • Oversigt, der viser alle de bankkonti du og din eventuelle ægtefælle har - herunder kontobevægelser for alle bankkonti de seneste tre måneder (udskrives via netbank)
  • Har du andre aktive konti, skal du også indsende dokumentation for disse. Dette gælder også eventuelle spillekonti
  • Dokumentation for sidste indtægt (lønseddel, dagpenge, SU med videre)
  • Dokumentation for formue - for eksempel børneopsparing. Ved aktier og obligationer skal der vedlægges depotudskrift fra banken
  • Vurdering fra autoriseret vurderingsperson, hvis du eller din ægtefælle ejer bil, båd, motorcykel eller lignende. Restgæld skal også dokumenteres
  • Dokumentation for kapitalpension/pensionsopsparing (hent din pensionsrapport fra www.pensionsinfo.dk)

  Hvis du er gift, skal både du og din ægtefælle dokumentere indtægts- og formueforhold.

  • Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du medsende opholdstilladelse/arbejdstilladelse.
  • Hvis du fortsat har indtægter, skal disse som hovedregel modregnes i hjælpen. Visse indtægter er undtaget for fradrag. Dette gælder dog kun, hvis de er særligt nævnt i loven. 
  • Indtægterne skal fratrækkes i hjælpen i den måned, indtægten udbetales. Du skal aflevere dokumentation på indtægten, for eksempel lønseddel til brug for beregning af forsørgelsesydelsen den aktuelle måned.
  • Hvis din indtægt i en måned overstiger, hvad du kan højst kan få i kontanthjælp pr. måned, trækkes det overskydende beløb fra i den efterfølgende måneds kontanthjælp.

  Hvis du ønsker at få beregnet, om du er berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter, skal du udover ovenstående også vedhæfte dokumentation på:

  • Huslejeudgift (for eksempel kopi af lejekontrakt)
  • Udgift til el, gas, vand og varme
  • Udgift til afdrag på boligindskudslån og andre udgifter forbundet med boligen
  • Udgifter til fællesantenneanlæg medtages også, hvis der er pligt til at afholde udgiften
  • Ved andelsbolig skal også vedlægges afdrag på lån til køb af andelen, indtægter fra sælgerpantebrev, eksempelvis pantebrev, der ligger til sikkerhed for indskud i andelsbolig og eventuelle fællesudgifter
  • Ved ejerbolig skal også vedlægges ejendomsværdibeskatningen, udgifter i forbindelse med lån og ejendomsskatter, almindelig hus- og grundejerforsikring og andre løbende udgifter samt fællesudgifter ved ejerlejlighed

  Når vi har modtaget din ansøgning og den rette dokumentation, vil vi træffe afgørelse, om du er berettiget til hjælp. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med din e-Boks.

  Vil du vide mere om kontanthjælp - herunder blandt andet gældende regler på området og dine muligheder for at klage - kan du læse mere på borger.dk.   

  Kontakt os digitalt

  Center for Arbejdsmarked

  Kontanthjælp

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler