Gå til hovedindhold
Job
Uddannelse
Elev

Social- og sundhedshjælperelev (SSH)

Læser du SSH (social- og sundhedshjælper)? Vi samarbejder med SOSU ZBC om at uddanne Social– og Sundhedshjælperelever i Næstved Kommune.

Medarbejdere på gang på plejehjem

Indhold

  Uddannelsen som social- og sundhedshjælper har som erhvervsuddannelse som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder, inden for følgende overordnede kompetenceområde:

  Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv, inden for det primærkommunale område.

  Ansøgning og holdstart

  Du kan finde aktuelle opslag efter social- og sundhedshjælperelever under Ledige stillinger i kommunen.

  • Næstved Kommune samarbejder med SOSU ZBC om at uddanne Social– og Sundhedshjælperelever.
  • Ansættende myndighed vil være Næstved Kommune.
  • Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikperioder.
  • Uddannelsen tager 14 måneder.
  • I skoleperioderne vil du arbejde med fag som:
   Social – og Sundhedshjælperens rolle.
   Mødet med borgeren.
   Personlig hjælp, omsorg og pleje.
   Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.
  • Når du er ansat som social- og sundhedshjælperelev hos os, finder vi praktikplads til dig.
  • Der er mulighed for praktik i udlandet.
  • Når du er i praktik skal du møde kl. 7.00. Der vil ligeledes være både weekend og aftenvagter. Du er i praktik 37 timer/ugen.

  Du får ansættelse i kommunen. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.

  Du kan se mere om løn på FOA's hjemmeside

  Transport

  Du kan få tilskud til transport i skoleperioderne efter gældende regler.
  Læs om reglerne på www.retsinformation.dk.
  Transportudgifter til og fra praktik er for egen regning.

  Løn under uddannelse

  Næstved Kommune ansætter fra grundforløb 2 med løn - det være elevløn, voksenelevløn eller lærlingeløn.

  Voksenelevløn

  Hvis du er fyldt 25 år og har et års relevant beskæftigelse på min. 24 timer/ugen, inden for de sidste fire år, kan du få voksenelevløn under uddannelsen.
  Relevant beskæftigelse kan f.eks. være:

  • som social- og sundhedspersonale inden for overenskomstens område,
  • som social- og sundhedspersonale inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter, eller ved selvejende eller private plejehjem,
  • som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område,
  • som handicaphjælper på voksenområdet,
  • i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

  Du kan søge ind fra Grundforløb 2 med efterfølgende hovedforløb mod Social-og Sundhedshjælperuddannelsen; her er adgangskrav som udgangspunkt en bestået 9 klasse med 02 i såvel dansk som matematik.

  Du kan søge direkte ind på hovedforløbet mod Social-og Sundhedshjælperuddannelsen; her er adgangskrav et bestået Grundforløb 2.

  Arbejdsgiver indhenter en realkompetencevurdering ved SOSU ZBC som vil danne baggrund for dit uddannelsesforløb

  Næstved Kommune optager efter en samlet vurdering i forhold til om du er uddannelsesparat - herunder skoleuddannelse, personlige kompetencer, karakterniveau, uddannelser, tidligere jobs, udtalelser, udenlandsophold, arbejde som frivillig, om du kan cykle, og om du har skrevet en god motiveret ansøgning.

  Dine kompetencer vil kun tælle, hvis der medfølger dokumentation.

  Vi forventer, at du:

  • Er interesseret og engageret.
  • Er nysgerrig og åben for læring.
  • Kan skabe relationer, der fremmer det gode samarbejde.
  • Er mødestabil.
  • Er positiv og imødekommende.
  • Er fysisk og psykisk robust.
  • Skal kunne cykle.

  Du kan forvente af os:

  • Vi tilrettelægger et individuelt uddannelsesforløb, ud fra dine erhvervede kompetencer.
  • Vi har fokus på et værdibaseret læringsmiljø med bl.a. professionelle og engagerede praktikvejledere.
  • Et godt tværfagligt samarbejde med rum og plads til alle elever.
  • I praktikperioden er du tilknyttet minimum en uddannet daglig praktikvejleder.
  • Du er ligeledes tilknyttet en fast uddannelseskoordinator, som du samarbejder med igennem hele dit uddannelsesforløb.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)