Skip to main content

Aflastningspladser og midlertidige ophold uden for hjemmet

Hvis du har behov for pleje og pasning, og behovet ikke kan dækkes i hjemmet, kan du ansøge om et midlertidigt aflastningsophold uden for hjemmet.

Indhold

  Du kan blive godkendt til en aflastnings- eller midlertidig plads, hvis:

  • Du har behov for omsorg og pleje uden for hjemmet i en tidsafgrænset periode
  • Du over døgnet har behov for at genoptræne dine færdigheder
  • Du har behov for en vurdering af, om du fremadrettet kan være i din nuværende bolig
  • Din ægtefælle, som normalt passer dig, er afskåret herfra
  • Du er i sidste livsfase på grund af en alvorlig uhelbredelig sygdom
  • Du er syg eller svækket, men ikke nødvendigvis har behov for at blive indlagt eller forblive på et sygehus

  Sådan søger du om en aflastnings- eller midlertidig plads

  Du kan blive visiteret til aflastnings- og midlertidige ophold ud fra en konkret, individuel vurdering af dit behov for et ophold uden for hjemmet. Du kan søge om en aflastnings- eller midlertidigplads ved at kontakte Center for Sundhed og Ældre på telefon 5588 1200 i åbningstiden.

  Du vil efterfølgende modtage vores afgørelse pr. brev.

  Hvor er pladserne

  Pladserne til aflastning og midlertidige ophold er fordelt på følgende centre:

  • Røjleparken, Røjlevej 100, 4684 Holmegaard
  • Symfonien, Enggårdsvej 5, 4700 Næstved
  • Fugleparken, Nattergalevej 1, 4250 Fuglebjerg
  • Margrethehaven, Margrethehaven 2-16, 4250 Fuglebjerg
  • Bakkegården, Lovvej 3, Mogenstrup, 4700 Næstved
  • Birkevang, Birkevænget 55, 4160 Herlufmagle
  • Munkebo, Farimagsvej 54, 4700 Næstved
  • Kildemarkscenteret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved

  Hvor længe kan et ophold vare?

  Som hovedregel kan et ophold højest vare tre uger. Vi vil vurdere den konkrete længde på opholdet, undervejs i opholdet ud fra den målsætning, som du og personalet har lavet sammen ved ankomsten.

  Hvis en borger på en akutplads eller midlertidig plads søger en bestemt plejebolig med venteliste i kommunen, må borgeren acceptere at flytte fra den akutte/midlertidige plads til en anden midlertidig plads eller plejebolig, indtil der bliver plads i den ønskede plejebolig. Alternativt må borgeren tage hjem til egen bolig og vente på den ønskede plejebolig.

  Hvad koster et ophold?

  Du skal betale et beløb, der dækker udgifter til mad, vask og leje af sengetøj. I 2020 er egenbetalingen på kr. 144 pr. døgn. Beløbet reguleres årligt. Beløbet opkræves efter endt ophold, eller hver d. 1. i måneden af det center du opholder dig på.

  Transport til og fra opholdet

  Du skal selv sørge for transport til og fra aflastningspladser. Transport til en midlertidig plads udføres af sygehuset hvis du kommer direkte herfra. Alternativ skal du selv varetage transporten.

  Hvilke personlige ting skal du medbringe

  I den midlertidige bolig vil der være en plejeseng, sengebord, hvilestol, bord, toiletstol, nødkald, sengetøj og håndklæder. Du skal medbringe alt, hvad du i øvrigt har brug for, inklusiv personlige hjælpemidler, toiletsager og tøj.

  Træning og aktiviteter

  Hvis du har behov for træning under opholdet, kan du visiteres til det. Er du allerede visiteret til træning eller deltager i aktiviteter på ældrecentrenes aktivitetscentre, kan dette fortsætte uændret.

  Spørgsmål til opholdet

  Hvis du har spørgsmål til, hvad tilbuddet om aflastning dækker, skal du kontakte det sted, hvor dit midlertidige ophold skal foregå.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)