Gå til hovedindhold

Serviceniveau og tilsynsrapporter

I servicedeklaration, kvalitetsstandarder og indsatskataloger kan du læse om hvilken hjælp du kan modtage, og hvordan hjælpen ydes indenfor Omsorgs- og Sundhedsområdet.

Holde i hånd

Indhold

  Næstved Kommune og Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med kommunens ældrecentre og plejeboliger, for at sikre, at kommunen lever op til de krav, som gælder for ældreområdet.

  I Næstved Kommune fører vi tre tilsyn årligt på ældreområdet:

  • Kommunale anmeldte tilsyn også kaldet dialogmøder.
  • Kommunale uanmeldte tilsyn.
  • Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Servicedeklaration

  Næstved Kommunes serviceniveau indenfor Omsorgs- og Sundhedsområdet beskrives samlet i en servicedeklaration, der anvendes som grundlag for visitering af ydelser til borgerne.

  Servicedeklaration om hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet - 2019

  Indsatskataloger og kvalitetsstandarder

  Et indsatskatalog er samlingen af kvalitetsstandarder, som er en udførlig beskrivelse af den enkelte indsats, som en borger kan tilbydes og som er det kontraktmæssige grundlag som en leverandør skal opfylde.

  Kvalitetsstandarderne omfatter således både visiterede og ikke visiterede indsatser, og vil løbende kunne tilrettes i mindre omfang i forhold til ændret lovgivning eller nyudviklet faglig praksis.

  Indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand

  Indsatskatalog Alkoholområdet

  Indsatskatalog Boligområdet

  Indsatskatalog Team Folkesundhed

  Indsatskatalog Sygeplejeydelser

  Indsatskatalog Træning

  Indsatskatalog for MRSA

  Indsatskatalog Kostområdet

  Kvalitetsstandard Hjælpemidler, Forbrugsgoder, Biler og Boligindretning (Der er eden 17. august 2020 sket en til rettelse af juridisk karakter på side 30)

  Kvalitetsstandard Forebyggende Hjemmebesøg

  Kvalitetsstandard Genoptræning

  Kvalitetsstandard Handicapkørsel

  Kvalitetsstandard Omsorgstandplejen

  Kvalitetsstandard Korinthvej

  Kvalitetsstandard for alarmsystemer, GPS, m.v.

  Kvalitetsstandard for alarmsystemer indenfor i borgerens bolig

  Kommunale uanmeldte tilsyn

  Byrådet har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem, og til at lave mindst ét uanmeldt syn årligt. Byrådet har i Næstved Kommune valgt at ansætte en ekstern virksomhed til at føre tilsyn.

  Tilsyn på ældrecentre, plejecentre, omsorgsboliger og midlertidige boliger:

  Fugleparken - uanmeldt tilsyn

  Birkebjerg centeret og Birke-Bo - uanmeldt tilsyn

  Symfonien - uanmeldt tilsyn

  Birkevang - uanmeldt tilsyn

  Røjleparken - uanmeldt tilsyn

  Munkebo - uanmeldt tilsyn

  Nygårdsvej - uanmeldt tilsyn

  Bakkegården - uanmeldt tilsyn

  Kildemarkscentret - uanmeldt tilsyn

  Kildegårdsvej - uanmeldt tilsyn

  Helgesvej - uanmeldt tilsyn

  Jasminvej - uanmeldt tilsyn

  Søvang - uanmeldt tilsyn

  Marskvej - uanmeldt tilsyn


  Tilsyn af hjemmeplejen:

  Distrikt Vest - uanmeldt tilsyn

  Distrikt Øst - uanmeldt tilsyn

  Distrikt Nord - uanmeldt tilsyn

  Distrikt Syd - uanmeldt tilsyn

  Egebjerg Rengøring - privat leverandør af praktisk hjælp - Uanmeldt tilsyn

  Årsrapporter

  Årsrapport for pleje- og omsorgboliger 2019

  Årsrapport for hjemmepleje 2019

  Dialogmøder - kommunalt anmeldt tilsyn

  Næstved Kommune er forpligtet til en gang årligt at afholde dialogmøder for borgere, pårørende, politikker, ledere, centerchef, myndigheds chef samt Ældrerådet. Næstved Kommune står for at invitere, arrangere og sørge for borgerkørsel til møderne. Møderne afholdes på skiftende plejecentre rundt omkring i Næstved Kommune.

  Referater fra dialogmøder på de fire ældre distrikter i Næstved Kommune i 2019.

  Dialogmøde Vest, den 22. oktober 2019

  Dialogmøde Øst, den 5. december 2019

  Dialogmøde Nord, den 13. november 2019

  Dialogmøde Syd, den 9. september 2019

  Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

  Styrelsen for Patientsikkerhed foretager årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Distriktschefen og teamleder skal medvirke ved tilsynet, og har pligt til at følge Styrelsen for Patientsikkerheds anvisninger.

  Du kan læse mere om, hvordan Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn foregår på deres hjemmeside.

  Efter hvert tilsyn, udarbejdes en tilsynsrapport til brug for opfølgningen på tilsynsbesøget.

  Marskgården - anmeldt tilsyn

  Fugleparken - anmeldt tilsyn

  Distrikt Vest - reaktivt tilsyn

  Tilsynsrapport tandplejen

  Styrelsen for Patientsikkerhed foretager tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets kommunale tandplejeklinikker. Overtandlægen skal medvirke ved tilsynet, og har pligt til at følge Styrelsen for Patientsikkerheds anvisninger.

  Du kan læse mere om, hvordan Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn foregår på deres hjemmeside.

  Efter hvert tilsyn, udarbejdes en tilsynsrapport til brug for opfølgningen på tilsynsbesøget.

  Holmegårdsvej - anmeldt tilsyn

  Karrebækvej - anmeldt tilsyn

  Parkvej - anmeldt tilsyn

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)