Gå til hovedindhold
Ældre
Omsorg

Serviceniveau og tilsynsrapporter

Sammen med Sundhedsstyrelsen fører vi tilsyn med kommunens ældrecentre og plejeboliger for at sikre, at kommunen lever op til kravene for ældreområdet. I kvalitetsstandarderne kan du læse om hvilken hjælp, du kan modtage, og hvordan hjælpen ydes inden for Omsorgs- og Sundhedsområdet.

Holde i hånd

Indhold

  Næstved Kommune og Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med kommunens ældrecentre og plejeboliger, for at sikre, at kommunen lever op til de krav, som gælder for ældreområdet.

  I Næstved Kommune fører vi tre tilsyn årligt på ældreområdet:

  • Kommunale anmeldte tilsyn også kaldet dialogmøder.
  • Kommunale uanmeldte tilsyn.
  • Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Tilsyn

  Byrådet har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem, og til at lave mindst ét uanmeldt syn årligt. Byrådet har i Næstved Kommune valgt at ansætte en ekstern virksomhed til at føre tilsyn.

  Tilsyn på ældrecentre, plejecentre, omsorgsboliger og midlertidige boliger:

  Fugleparken - uanmeldt tilsyn 

  Birkebjerg centeret og Birke-Bo - uanmeldt tilsyn

  Symfonien - uanmeldt tilsyn

  Birkevang - uanmeldt tilsyn

  Røjleparken - uanmeldt tilsyn

  Munkebo - uanmeldt tilsyn

  Æblelunden - uanmeldt tilsyn

  Bakkegården - uanmeldt tilsyn

  Kildemarkscentret - uanmeldt tilsyn

  Kildegårdsvej - uanmeldt tilsyn

  Helgesvej - uanmeldt tilsyn

  Jasminvej - uanmeldt tilsyn

  Søvang - uanmeldt tilsyn

  Marskvej - uanmeldt tilsyn


  Tilsyn af hjemmeplejen:

  Distrikt Vest - uanmeldt tilsyn

  Distrikt Øst - uanmeldt tilsyn

  Distrikt Nord - uanmeldt tilsyn

  Distrikt Syd - uanmeldt tilsyn

  Egebjerg Rengøring - privat leverandør af praktisk hjælp - Anmeldt tilsyn

  Curae Hjemmepleje - privat leverandør af praktisk hjælp - Anmeldt tilsyn

  LevVEL Hjemmepleje - privat leverandør af praktisk hjælp - Anmeldt tilsyn

  Næstved Kommune er forpligtet til en gang årligt at afholde dialogmøder for borgere, pårørende, politikker, ledere, centerchef, myndigheds chef samt Ældrerådet. Næstved Kommune står for at invitere, arrangere og sørge for borgerkørsel til møderne. Møderne afholdes på skiftende plejecentre rundt omkring i Næstved Kommune.

  Referater fra dialogmøder på de fire ældre distrikter i Næstved Kommune i 2019.

  Dialogmøde Vest, den 22. oktober 2019

  Dialogmøde Øst, den 5. december 2019

  Dialogmøde Nord, den 13. november 2019

  Dialogmøde Syd, den 9. september 2019

  Styrelsen for Patientsikkerhed foretager årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Distriktschefen og teamleder skal medvirke ved tilsynet, og har pligt til at følge Styrelsen for Patientsikkerheds anvisninger.

  Du kan læse mere om, hvordan Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn foregår på deres hjemmeside.

  Efter hvert tilsyn, udarbejdes en tilsynsrapport til brug for opfølgningen på tilsynsbesøget.

  Distrikts Vest - Kildegårdsvej - anmeldt tilsyn

  Distrikt Vest - Jasminvej - Anmeldt tilsyn

  Marskgården - anmeldt tilsyn

  Fugleparken - anmeldt tilsyn

  Distrikt Vest - reaktivt tilsyn

  Birkevang - anmeldt tilsyn

  Birkebjergcentret - anmeldt tilsyn

  Symfonien - ældreplejen - reaktivt tilsyn

  Symfonien - sundhedsfagligt - reaktivt tilsyn

  Styrelsen for Patientsikkerhed foretager tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets kommunale tandplejeklinikker. Overtandlægen skal medvirke ved tilsynet, og har pligt til at følge Styrelsen for Patientsikkerheds anvisninger.

  Du kan læse mere om, hvordan Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn foregår på deres hjemmeside.

  Efter hvert tilsyn, udarbejdes en tilsynsrapport til brug for opfølgningen på tilsynsbesøget.

  Holmegårdsvej - anmeldt tilsyn

  Karrebækvej - anmeldt tilsyn

  Parkvej - anmeldt tilsyn

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)