Skole

Åben Skole i Næstved Kommune

Skole

Åben Skole er en integreret del af den længere og mere varierede skoledag. Her kan man inddrage nye læringsrum – skolegården, naturen, hallen, museet – og tilbyde eleverne en anden måde at lære på. Mange har gjort det før – men nu er der øget fokus på elevernes trivsel og læring gennem målstyret undervisning.

Andre skoler

Skole

Her finder du henvisninger til Privat- og Friskoler der ligger i Næstved Kommune. Ligeledes finder du links til Dagbehandlingsskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående uddannelser.

Bøger i stak

SFO

Skole

SFO I er for børn på 0.-3. klassetrin. SFO II er for børn på 4.-6. klassetrin. Der er SFO I og SFO II på alle skoler

Næstved Ungdomsskole

Skole

Næstved Ungdomsskole er stedet, hvor du kan afprøve dine evner og dygtiggøre dig indenfor en lang række fag. Aktiviteterne kan både supplere din skolegang og inspirere til nye fritidsaktiviteter. Det er vores ønske at bidrage til din personlige og faglige udvikling. Vi håber, at du vil få mange oplevelser og erfaringer, som kan give dig en stærk ballast i dit fremtidige ungdoms- og voksenliv. Vi lægger stor vægt på, at aktiviteterne er præget af kvalitet og de unges aktive medvirken. Vores mål er at skabe et miljø, hvor du oplever frihed under ansvar og trygge forhold, som giver plads til alle.

Handleplan for læsning

Skole

Næstved Kommunes handleplan for læseindsatsen tager udgangspunkt i såvel national lovgivning som de politikker og prioriteringer, der er udarbejdede i Næstved Kommune. Næstved Kommune ønsker med denne handleplan at skabe rammer og betingelser for en indsats, der giver alle børn mulighed for at tilegne sig et læsestandpunkt, der sætter barnet i stand til at indgå i et moderne, demokratisk samfund.

En stak farverige bøger

Skolestart

Skole

Indskrivning til skolestart.

Til og fra skole

Skole

Næstved Kommune yder fri befordring til folkeskoleelever efter fastlagte afstandskriterier.

Tosprogede børn og unge

Skole

Tosprogede børn i førskolealderen henvises til et alment dagtilbud, mens nyankomne børn i skolealderen typisk henvises til en modtageklasse. Det er sprogkonsulenten på skoleområdet der, ved et møde med familien, visiterer til hhv. dagtilbud og skole.