Gå til hovedindhold

Skolesundhedspleje

Sundhedsplejen i Næstved Kommune tilbyder skolebørn forebyggende undersøgelse- og sundhedssamtaler løbende igennem deres skolegang. Sundhedsplejen tilbyder også en række sundhedspædagogiske aktiviteter på forskellige årgange. Børn og forældre er altid velkomne til at kontakte skolesundhedsplejersken ved behov for vejledning eller rådgivning, der vedrører familien eller skolebarnets sundhed og trivsel.
På skolens hjemmeside fremgår det, hvilken sundhedsplejerske der er tilknyttet den enkelte skole.

17. apr. 2023

Indhold

  På de fleste skoler i Næstved Kommune har sundhedsplejersken Åben Dør på en fast dag og tidspunkt på ugen. Åben Dør er et tilbud hvor skolebørn og/eller forældre kan henvende sig uden at have lavet en aftale på forhånd. Henvendelsen kan omhandle barnets/den unges sundhed og trivsel eller forhold i familien, der påvirker barnet/den unge.

  Barn og forældre bliver inviteret til sundhedssamtale hos skolesundhedsplejersken første gang, når barnet går i børnehaveklasse. Skolesundhedsplejersken vil forud for samtalerne have besøgt klassen.

  Inden sundhedssamtalen modtager forældrene samtykkeerklæring til underskrift, samt spørgeskema omhandlende barnets sundhed og trivsel fx kost, venner, skole, fritidsaktiviteter og andre forhold. Disse sendes via Sundhedsvejen.dk og skal udfyldes, sammen med barnet, inden sundhedssamtalen.

  Ved samtalen vil vi tale om barnets sundhed og trivsel ud fra spørgeskemaet og barnet bliver målt og vejet, får lavet syns- og høretest og sundhedsplejersken laver en motorisk test.

  I 1. klasse kommer børnene til skolesundhedsplejerske i små grupper uden forældrene. I 1. klasse bliver barnet målt og vejet og synet bliver igen undersøgt med en synstest. Gruppesamtalen vil omhandle børnenes trivsel i skolen og derhjemme.

  I 2. eller 3. klasse planlægger skolesundhedsplejersken i samarbejde med klasselæren en sundhedspædagogisk aktivitet, hvor skolesundhedsplejersken underviser i klassen. Emnet planlægges i samarbejde med klasselæreren og kan fx omhandle familieformer, kammeratskab, håndhygiejne, trivsel-mobning, skærmtid-søvn, følelser i kroppen eller et andet emne, der er relevant for klassen.

  I 4. klasse planlægger skolesundhedsplejersken en sundhedspædagogisk aktivitet for pigerne. Aktiviteten indeholder undervisning om pubertet, kroppens udvikling fra pige til kvinde og menstruation.

  I 5. klasse planlægger skolesundhedsplejersken en sundhedspædagogisk aktivitet, med fokus på pubertet. Undervisningen kan indeholde filmklip, gruppearbejde og meget andet. Undervisningen tager udgangspunkt i det, der optager børnene.

  I 6. klasse inviteres børnene til en individuel samtale og undersøgelse hos skolesundhedsplejersken. Sundhedsplejersken vil forud for samtalerne have besøgt klassen.

  Inden sundhedssamtalen modtager forældrene en samtykkeerklæring samt spørgeskema omhandlende barnets sundhed og trivsel fx kost, venner, skole, fritidsaktiviteter og andre forhold som har betydning for barnet og familien. Skemaerne sendes via Sundhedsvejen.dk og skal, sammen med barnet, udfyldes inden sundhedssamtalen.

  Til samtalen vil vi tale om sundhed og trivsel ud fra spørgeskemaet og barnet bliver målt og vejet og få lavet synstest. Samtalen vil omhandle barnets trivsel i skolen og derhjemme og emner som fx kost, motion og søvn. Vi taler også om nikotin og alkohol og børnene har mulighed for at stille spørgsmål om det, der optager dem.

  I 8. klasse inviteres de unge til udskolingssamtale, der er en individuel samtale hos skolesundhedsplejersken. De unge bliver målt og vejet og der udføres syns- og høretest. I samtalen tages der udgangspunkt i det, der optager den unge fx trivsel i skolen og derhjemme, kost, motion, søvn, seksualitet, alkohol, nikotin og planer og drømme efter 9. klasse.