Gå til hovedindhold

Dagtilbud

Sprogvurdering

Dagtilbud

Familie

Børn

Sprogvurdering er en vurdering af barnets sprog, og tidlige skriftlige færdigheder. Det kan ske fra barnet fylder 3 år, og frem til slutningen af 0. klasse. Sprogvurderingen er med til at beslutte, om der er brug for en særlig tidlig indsats i barnets sproglige udvikling. Læs mere om sprogvurderingen her.

stak af bøger toppet med et æble

Børnepasning

Dagtilbud

Børn

Familie

Skal dit barn starte i dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO? Vælg en fuldtids- eller deltidsplads til dit barn eller kom på venteliste til kommunens mange dagtilbud. I Næstved Kommune har dit barn pladsgaranti og du kan læse om reglerne for dit barns dagtilbud under billedet.

på billedet ses en tre hjulet cykel af dem vi kender fra institutioner

Daginstitutioner

Dagtilbud

Familie

Børn

Når dit barn skal i daginstitution, findes der forskellige pasningstilbud i Næstved. Aldersintegrerede institutioner har børn i alderen 0-6 år, mens vuggestuer har børn i alderen 0-3 år og børnehaver har børn i alderen 3-6 år. Daginstitutionerne i kommunen er inddelt i fire områder: Nord, Syd, Øst og Vest. Find hvert områdes institutioner på nedenstående kort.

Pige der sidder og maler et abstrakt maleri

Betaling og tilskud i dagtilbud

Find information om betaling og tilskudsmuligheder, når dit barn er i kommunalt dagtilbud. Hvis du opfylder kriterierne, kan du søge økonomisk fripladstilskud og socialpædagogisk friplads. Når du har mere end et barn i kommunale dagtilbud, modtager du søskendetilskud.

mønter stablet i fem tårne

Lukkedage i daginstitutionerne

Dagtilbud

Daginstitutionerne i kommunen kan holde lukket de dage, hvor der sædvanligvis kommer færre børn. Find ud af hvornår dit barns daginstitution har lukkedage og hvilke pasningsmuligheder du har, hvis du har brug for pasning i lukkedagene.

pige set bagfra på en mark

Dagpleje

Dagtilbud

Familie

Børn

Et af kommunens mange pasningstilbud er dagplejen. I dagplejen er der kun en voksen til en lille gruppe børn; det giver mulighed for et nært og hjemligt miljø at være i. Læs om dagplejen og hvad dagplejen kan tilbyde jeres familie.

Barnehånd i voksenhånd

Forældrenævn

Dagtilbud

Familie

Børn

Forældrenævnet er forældres og børns talerør til Næstved Byråd og det politiske fagudvalg. Nævnet består af to forældrerepræsentanter fra hver områdebestyrelse, to repræsentanter fra dagplejen samt en repræsentant fra de selvejende daginstitutioner.

åben bærbar pc med blok der skrives på ved siden af

Brobygning fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra dagtilbud til skole

Dagtilbud

Familie

Børn

Vi gør en stor indsats for at skabe en god sammenhæng og overgang mellem vores dagtilbud og mellem dagtilbud og skole. Alle vores dagtilbud arbejder med udarbejdede brobygningsmaterialer, når brobygningen skal udføres lokalt.

Holde i hånd

Pædagogisk tilsyn

Dagtilbud

Familie

Børn

I Næstved Kommune fastsætter Byrådet mål og rammer for, hvordan daginstitutionerne skal løse deres opgaver. Tilsynet med dette foregår ved et uanmeldt observationsbesøg, hvor kommunen og daginstitutionen tager en dialog om institutionens vilkår og dens muligheder for at skabe et godt miljø for børnene. Ud fra dialogen bliver udviklingsmuligheder og tendenser i området drøftet årligt.

Kvindelig underviser og elev på VISP

Praktikpladser for pædagoguddannelsen

Dagtilbud

Er du pædagogstuderende eller læser du til pædagogisk assistent? Læs om mulighederne for at få praktikplads i Næstved Kommunes daginstitutioner og SFO'er. Find praktikpladsbeskrivelser under hver enkel institution.