Gå til hovedindhold

Dagtilbud

Sprogvurdering

18. maj 2021

Sprogvurdering

Sprogvurdering af børn i dagtilbud

stak af bøger toppet med et æble

Børnepasning

11. maj 2020

Børnepasning

Skal dit barn starte i dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO, så book plads her. Dit barn kan også få en deltidsplads eller komme på venteliste til Næstved Kommunes mange dagtilbud. Hos os har dit barn pladsgaranti. Læs mere om reglerne for dit barns institutionsplads.

på billedet ses en tre hjulet cykel af dem vi kender fra institutioner

Daginstitutioner

10. maj 2020

Daginstitutioner

Her finder du en liste over alle daginstitutioner i Næstved Kommune. Vuggestuer har børn i alderen 0-3 år, aldersintegrerede institutioner har børn i alderen 0-6 år og børnehaver har børn i alderen 3-6 år. Daginstitutionerne er opdelt i fire områder, hvor nogle dækker daginstitutioner både i byen og på landet. Se på listen herunder hvilke institutioner, der hører til de enkelte områder.

Pige der sidder og maler et abstrakt maleri

Betaling og tilskud

09. maj 2020

Her finder du informationer om betaling når du benytter Næstved Kommunes dagtilbud, og hvilke tilskud der tilbydes. Hvis du er berettiget kan du søge økonomisk fripladstilskud og socialpædagogisk friplads. Har du mere end ét barn indmeldt i kommunens dagtilbud, vil du modtage søskendetilskud. Læs mere om tilskud og betaling her.

mønter stablet i fem tårne

Lukkedage i daginstitutionerne

08. maj 2020

Lukkedage i daginstitutionerne

Daginstitutionerne i Næstved Kommune kan holde lukket, de dage der sædvanligvis ikke kommer mange børn i forvejen. Der skal sættes en grænse for, hvornår der er tale om lavt fremmøde, i Næstved Kommune er det fastsat til 40 % af de indskrevne børn. Her kan du læse mere om hvornår der holdes lukket, og hvilke pasningsmuligheder der er, hvis du har brug for pasning i lukkedagene.

pige set bagfra på en mark

Dagpleje

07. maj 2020

Dagpleje

Dagpleje er et af Næstved Kommunes mange pasningstilbud. Dagpleje giver mulighed for et mindre, og mere nært miljø med kun én voksen og en lille gruppe af børn. Herunder kan du læse mere om hvilke muligheder dagplejen kan tilbyde jeres familie.

Barnehånd i voksenhånd

Forældrenævn

06. maj 2020

Forældrenævn

Forældrenævnet i Næstved Kommune består af 2 forælderrepræsentanter fra hver områdebestyrelse, 2 repræsentanter fra dagplejen, samt én repræsentant fra de selvejende daginstitutioner. Formændene for de enkelte områdebestyrelser og dagplejens bestyrelse er på forhånd valgt som den ene repræsentant.

åben bærbar pc med blok der skrives på ved siden af

Brobygning fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra dagtilbud til skole

05. maj 2020

Brobygning fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra dagtilbud til skole

I Næstved Kommune gør vi en stor indsats for, at der skabes en sammenhæng og en god overgange for børnene, når de skifter dagtilbud, eller når de går fra dagtilbud til at blive skolebørn. Der er udarbejdet brobygningsmaterialer, som alle dagtilbud arbejder med, når brobygningen skal udføres i praksis lokalt.

Holde i hånd

Pædagogisk tilsyn

03. maj 2020

Pædagogisk tilsyn

I Næstved kommune skal der udføres tilsyn med, om opgaverne ude i daginstitutionerne løses som de skal indenfor de mål og rammer der er fastsat af Byrådet. Det foregår som et uanmeldt observationsbesøg, en dialog om institutionernes vilkår og deres muligheder for at skabe et godt børnemiljø. Ud fra det drøftes udviklingsmulighederne og tendenserne i området årligt.

Kvindelig underviser og elev på VISP

Praktikpladser for pædagoguddannelsen

05. mar 2020

Praktikpladser for pædagoguddannelsen

Herunder kan du læse mere om mulighederne for praktikpladser i Næstved Kommunes daginstitutioner og SFO'er, hvis du læser til pædagogisk assistent, eller er pædagogstuderende. Du finder de forskellige praktikpladsbeskrivelser, under hver institution.