Dagtilbud

Børnepasning

11. maj 2020 Dagtilbud

Her kan du læse om pladsgaranti, hvordan du booker en plads, venteliste, deltidspladser mm. der vedrører reglerne for dit barns dagtilbud

Daginstitutioner

10. maj 2020 Dagtilbud

Her finder du en liste over alle daginstitutioner i Næstved Kommune. Vuggestuer har børn i alderen 0-3 år, aldersintegrerede institutioner har børn i alderen 0-6 år og børnehaver har børn i alderen 3-6 år. Daginstitutionerne er opdelt i fire områder, hvor nogle dækker daginstitutioner både i byen og på landet. Se på listen herunder hvilke institutioner, der hører til de enkelte områder.

Pige der sidder og maler et abstrakt maleri

Betaling og tilskud

09. maj 2020

Her finder du informationer om betaling, søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud og socialpædagogisk friplads.

Lukkedage i daginstitutionerne

08. maj 2020 Dagtilbud

En forudsætning for, at der kan holdes lukket i en daginstitution er, at der er tale om dage, hvor der sædvanligvis ikke kommer mange børn i forvejen. Kommunerne skal fastsætte et kriterium for, hvornår der er tale om lavt fremmøde. I Næstved Kommune er dette fastsat til 40 % af de indskrevne børn.

Dagpleje

07. maj 2020 Dagtilbud

Velkommen til dagplejen. Dagplejen er et af Næstved Kommunes dagpasningstilbud til småbørnsfamilierne.

Barnehånd i voksenhånd

Forældrenævn

06. maj 2020 Dagtilbud

Forældrenævnet i Næstved Kommune er et fællesorgan, der består af 2 forælderrepræsentanter fra hver områdebestyrelse, 2 repræsentanter fra dagplejen samt én repræsentant fra de selvejende daginstitutioner. Formændene for de enkelte områdebestyrelser og dagplejens bestyrelse er på forhånd valgt som den ene repræsentant.

Brobygning fra dagtilbud til skole

05. maj 2020 Dagtilbud

I Næstved Kommune arbejder vi bevidst med at skabe sammenhæng og gode overgange for børnene, når de skal fra dagtilbud til skole.

Holde i hånd

Sprogvurdering

04. maj 2020 Dagtilbud

Sprogvurdering af børn i 3-års alderen.