Gå til hovedindhold

Dagtilbud

Sprogvurdering

18. maj 2021

Dagtilbud

Sprogvurdering er en vurdering af barnets talesprog, og tidlige skriftlige færdigheder. Det kan ske fra barnet fylder 3 år, og frem til slutningen af 0. klasse. Sprogvurderingen er med til at beslutte, om der er brug for en særlig tidlig indsats i barnets sproglige udvikling. Læs mere om sprogvurderingen her.

stak af bøger toppet med et æble

Børnepasning

11. maj 2020

Dagtilbud

Skal dit barn starte i dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO? Book plads her. Vælg en fuldtids- eller deltidsplads til dit barn eller kom på venteliste til kommunens mange dagtilbud. I Næstved Kommune har dit barn pladsgaranti. Læs om reglerne for dit barns institutionsplads.

på billedet ses en tre hjulet cykel af dem vi kender fra institutioner

Daginstitutioner

10. maj 2020

Dagtilbud

Her finder du en liste over alle daginstitutioner i Næstved Kommune. Vuggestuer har børn i alderen 0-3 år, aldersintegrerede institutioner har børn i alderen 0-6 år og børnehaver har børn i alderen 3-6 år. Daginstitutionerne er opdelt i fire områder. Se på listen og kortet herunder hvilke institutioner, der hører til de enkelte områder.

Pige der sidder og maler et abstrakt maleri

Betaling og tilskud

09. maj 2020

Her finder du informationer om betaling, når du benytter Næstved Kommunes dagtilbud, og hvilke tilskud der tilbydes. Hvis du er berettiget kan du søge økonomisk fripladstilskud og socialpædagogisk friplads. Har du mere end ét barn indmeldt i kommunens dagtilbud, vil du modtage søskendetilskud.

mønter stablet i fem tårne

Lukkedage i daginstitutionerne

08. maj 2020

Dagtilbud

Daginstitutionerne i Næstved Kommune kan holde lukket, de dage der sædvanligvis ikke kommer mange børn i forvejen. Der skal sættes en grænse for, hvornår der er tale om lavt fremmøde. I Næstved Kommune er det fastsat til 40 % af de indskrevne børn. Her kan du læse mere om hvornår der holdes lukket, og hvilke pasningsmuligheder der er, hvis du har brug for pasning i lukkedagene.

pige set bagfra på en mark

Dagpleje

07. maj 2020

Dagtilbud

Et af kommunens mange pasningstilbud er dagplejen. I dagplejen er der kun en voksen til en lille gruppe børn; det giver mulighed for et nært og hjemligt miljø at være i. Læs om dagplejen og hvad dagplejen kan tilbyde jeres familie.

Barnehånd i voksenhånd

Forældrenævn

06. maj 2020

Dagtilbud

Forældrenævnet i Næstved Kommune består af 2 forælderrepræsentanter fra hver områdebestyrelse, 2 repræsentanter fra dagplejen, samt én repræsentant fra de selvejende daginstitutioner. Formændene for de enkelte områdebestyrelser og dagplejens bestyrelse, er på forhånd valgt som den ene repræsentant.

åben bærbar pc med blok der skrives på ved siden af

Brobygning fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra dagtilbud til skole

05. maj 2020

Dagtilbud

I Næstved Kommune gør vi en stor indsats for, at der skabes en sammenhæng og en god overgang, når børnene skifter dagtilbud, eller når de går fra dagtilbud til skole. Der er udarbejdet brobygningsmaterialer, som alle dagtilbud arbejder med, når brobygningen skal udføres i praksis lokalt.

Holde i hånd

Pædagogisk tilsyn

03. maj 2020

Dagtilbud

I Næstved Kommune fastsætter Byrådet mål og rammer for, hvordan daginstitutionerne skal løse deres opgaver. Tilsynet med dette foregår ved et uanmeldt observationsbesøg, hvor kommunen og daginstitutionen tager en dialog om institutionens vilkår og dens muligheder for at skabe et godt miljø for børnene. Ud fra dialogen bliver udviklingsmuligheder og tendenser i området drøftet årligt.

Kvindelig underviser og elev på VISP

Praktikpladser for pædagoguddannelsen

05. mar 2020

Dagtilbud

Er du pædagogstuderende eller læser du til pædagogisk assistent? Læs om mulighederne for at få praktikplads i Næstved Kommunes daginstitutioner og SFO'er. Find praktikpladsbeskrivelser under hver enkel institution.