Tale- høreTeamet

Tale- hørekonsulenterne tager sig af børn med tale- høre- og sproglige problemer.

29. jan 2020

Kontakt til tale- høreTeamet

Ledende tale-hørekonsulent
Lene Brorup Jørgensen,
telefon 2421 9219

Tale- hørekonsulent
Maggie Hyldahl Poulsen,
telefon 2167 6358

Tale- hørekonsulent
Lisbeth Ørdam,
telefon 2167 6808

Tale- hørekonsulent
Sanne Jacobsen,
telefon 2545 0290

Tale- hørekonsulent
Ursula Kallan,
telefon 2013 4491

Tale- hørekonsulent
Anja Bech,
telefon 2167 6453

Tale- hørekonsulent
Eva Karow Gandt Stokholm,
telefon 2132 0389

Tale- hørepædagog
Jeanette Bang Dohn,
telefon 2374 1338

Tale-hørekonsulent
Jane Kokspang Rømer
telefon 2491 8547

Børnehaveklasseleder
Charlotte Bülow Hansen,
telefon 2374 3914

Børnehaveklasseleder
Kirsten Amby Pedersen
telefon 2153 5487

Kontakt til taleklasser

Tale- hørepædagog
Jeanette Bang Dohn
telefon 23 74 13 38

Børnehaveklasseleder
Charlotte Bülow Hansen
telefon 23 74 39 14

Kontakt til sproggrupper

Børnehaveklasseleder
Kirsten Amby Pedersen
telefon 21 53 54 87

Tale- hørekonsulent
Anja Bech,
telefon 21 67 64 53

Tale- hørekonsulent
Eva Karow Gandt Stokholm,
telefon 21 32 03 89

Tale- hørekonsulent
Sanne Jacobsen,
telefon 25 45 02 90

Tale-hørekonsulent
Jane Kokspang Rømer
telefon 24 91 85 47

Pædagogmedhjælper
Anne Haupt Andersen
telefon 21 53 74 14

Målgruppe

Tale- hørekonsulenternes indsats retter sig mod følgende:

 • børn- og unge i alderen 0-18 år
 • forældre til børn- og unge
 • personale i dagpleje, daginstitutioner og skoler

Tale- høreTeamets arbejdsområder:

 • modtage henvendelser fra børn, forældre, dagpleje/daginstitution/skole, sundhedsplejen og læger samt de sociale myndigheder
 • forebyggelse undersøgelse og vurdering
 • rådgivning og vejledning
 • undervisning og behandling
 • visitering til vidtgående tilbud f.eks. taleinstituttet, børneklinikken m.v.

Børn med høretab fundet ved hørescreening, procedure

Næstved Sygehus

 • Tilbyder hørescreening af alle nyfødte indenfor den første leveuge og senest indenfor den første levemåned.
 • Er resultatet positivt efter udvidet hørescreening, henvises til Slagelse, aud. afd.

Slagelse Sygehus, audiologisk afdeling

 • Slagelse Sygehus kan udføre alle målinger. De undersøger børnene i spontansøvn. Lykkes det ikke, at gennemføre målingerne, kan barnet undersøges i narkose på Køge Sygehus eller sendes videre til Gentofte Hospital eller Odense Universitets Hospital.
 • Ved fund af børn med høretab videregives information til Tale- høreTeamet, Næstved Kommune (med forældrenes accept).
 • Sundhedsstyrelsens retningslinier anbefaler, at der stilles en diagnose indenfor de første tre levemåneder.
 • Børn med konstateret høretab behandles i Slagelse (høreapparater) og på Gentofte Hospital (høreapparater/ cochlear implant).
 • Henviser til Gentofte Hospital, hvis der skal tilbydes AVT (Auditory Verbal Therapy). Gentofte Hospital vurderer behovet.

Sundhedsplejen, Næstved Kommune

 • Spørger ved besøg indenfor den første levemåned, om barnet er blevet hørescreenet.
 • Hvis barnet er i gang med en høreundersøgelse i Slagelse, informeres forældrene om, at de kan få kontakt med en Tale- hørekonsulent. Forældrene kan selv tage kontakt, eller den kan formidles via sundhedsplejen.

Tale-høreTeamet, Næstved Kommune

 • Tager kontakt til forældrene og oplyser om, at de har mulighed for økonomisk hjælp og kan kontakte en sagsbehandler i Handicapgruppen, Næstved Kommune.
 • Afklarer om forældrene har søgt pasning og hvilken, samt aftaler at de kontakter Tale- høreTeamet, når der foreligger noget mere konkret.
 • Oplyser om at forældrene kan henvende sig til egen sagsbehandler omkring barnets særlige behov. Sagsbehandleren kan lave en anbefaling overfor pladsanvisningen.
 • Indkalder evt. til møde med deltagelse af dagplejekonsulent/ institutionsleder og evt. sagsbehandler i forbindelse med at barnet starter i et pasningstilbud.
 • Vejleder dagplejer/ daginstitution og foretager bl.a. en vurdering af de fysiske rammer.
 • Tilbyder at etablere kontakt til andre familier i kommunen, der har børn med høretab.
 • Orienterer om muligheden for at få en samtale hos distriktspsykologen.
 • Yder generel rådgivning og vejledning.
 • Etablerer en netværksgruppe for forældre med fysisk placering på Herlufsholm Allé (Tale- høreteamets lokaler). Tale- hørekonsulenter er til stede i huset og deltager efter behov. Andre fagpersoner kan inviteres.

Kontakt

CBU - Børnefamilieenheden

Telefon: 5588 3160

Send digital post (kræver nemid)