Gå til hovedindhold
Skole
Børn
Familie

Tale- høreTeamet

Kommunens tale- hørekonsulenter tager sig af børn, der har udfordringer med at tale, høre eller andre sproglige vanskeligheder.

Pige der lytter

Indhold

  Ledende tale-hørekonsulent 
  Lene Brorup Jørgensen,
  telefon 2421 9219

  Tale- hørekonsulent
  Maggie Hyldahl Poulsen,
  telefon 2167 6358

  Tale- hørekonsulent
  Lisbeth Ørdam,
  telefon 2167 6808

  Tale- hørekonsulent
  Sanne Jacobsen,
  telefon 2545 0290

  Tale- hørekonsulent
  Kirsten Eskelund Østergaard,
  telefon 2566 1592

  Tale- hørekonsulent
  Ursula Kallan,
  telefon 2013 4491

  Tale- hørekonsulent
  Anja Bech,
  telefon 2167 6453

  Tale- hørekonsulent
  Laura Gaston Poulsen
  telefon 2132 0389

  Tale- hørepædagog
  Jeanette Bang Dohn,
  telefon 2374 1338

  Tale-hørekonsulent
  Jane Kokspang Rømer
  telefon 2491 8547

  Pædagogmedhjælper
  Anne Haupt Andersen
  telefon 21 53 74 14

  Tale- hørepædagog
  Charlotte Bülow Hansen,
  telefon 2374 3914

  Børnehaveklasseleder
  Charlotte Wimmer
  telefon 2153 5487

  Du er velkommen til at ringe til BørnefamilieEnhedens sekretariat på tlf. 55883160, hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte hos Tale- høre Teamet

  Telefontiden i sekretariatet er: Mandag - torsdag kl. 08-09 og kl. 13.00-14.00.

  Logopæd
  Jeanette Bang Dohn
  telefon 23 74 13 38

  Logopæd
  Charlotte Bülow Hansen
  telefon 23 74 39 14

  Børnehaveklasseleder
  Charlotte Wimmer
  telefon 21 53 54 87

  Tale- hørekonsulent
  Anja Bech,
  telefon 21 67 64 53

  Tale- hørekonsulent
  Laura Gaston Poulsen
  telefon 21 32 03 89

  Tale- hørekonsulent
  Sanne Jacobsen,
  telefon 25 45 02 90

  Tale-hørekonsulent
  Ursula Kallen
  telefon 20 13 44 91

  Pædagogmedhjælper
  Anne Haupt Andersen
  telefon 21 53 74 14

  Tale- hørekonsulenternes indsats retter sig mod følgende:

  • børn- og unge i alderen 0-18 år
  • forældre til børn- og unge
  • personale i dagpleje, daginstitutioner og skoler

  Tale- høreTeamets arbejdsområder:

  • modtage henvendelser fra børn, forældre, dagpleje/daginstitution/skole, sundhedsplejen og læger samt de sociale myndigheder
  • forebyggelse undersøgelse og vurdering
  • rådgivning og vejledning
  • undervisning og behandling
  • visitering til vidtgående tilbud f.eks. taleinstituttet, børneklinikken m.v.

  Næstved Sygehus

  • Tilbyder hørescreening af alle nyfødte indenfor den første leveuge og senest indenfor den første levemåned.
  • Er resultatet positivt efter udvidet hørescreening, henvises til Slagelse, aud. afd.

  Slagelse Sygehus, audiologisk afdeling

  • Slagelse Sygehus kan udføre alle målinger. De undersøger børnene i spontansøvn. Lykkes det ikke, at gennemføre målingerne, kan barnet undersøges i narkose på Køge Sygehus eller sendes videre til Gentofte Hospital eller Odense Universitets Hospital.
  • Ved fund af børn med høretab videregives information til Tale- høreTeamet, Næstved Kommune (med forældrenes accept).
  • Sundhedsstyrelsens retningslinier anbefaler, at der stilles en diagnose indenfor de første tre levemåneder.
  • Børn med konstateret høretab behandles i Slagelse (høreapparater) og på Gentofte Hospital (høreapparater/ cochlear implant).
  • Henviser til Gentofte Hospital, hvis der skal tilbydes AVT (Auditory Verbal Therapy). Gentofte Hospital vurderer behovet.

  Sundhedsplejen, Næstved Kommune

  • Spørger ved besøg indenfor den første levemåned, om barnet er blevet hørescreenet.
  • Hvis barnet er i gang med en høreundersøgelse i Slagelse, informeres forældrene om, at de kan få kontakt med en Tale- hørekonsulent. Forældrene kan selv tage kontakt, eller den kan formidles via sundhedsplejen.

  Tale-høreTeamet, Næstved Kommune

  • Tager kontakt til forældrene og oplyser om, at de har mulighed for økonomisk hjælp og kan kontakte en sagsbehandler i Handicapgruppen, Næstved Kommune.
  • Afklarer om forældrene har søgt pasning og hvilken, samt aftaler at de kontakter Tale- høreTeamet, når der foreligger noget mere konkret.
  • Oplyser om at forældrene kan henvende sig til egen sagsbehandler omkring barnets særlige behov. Sagsbehandleren kan lave en anbefaling overfor pladsanvisningen.
  • Indkalder evt. til møde med deltagelse af dagplejekonsulent/ institutionsleder og evt. sagsbehandler i forbindelse med at barnet starter i et pasningstilbud.
  • Vejleder dagplejer/ daginstitution og foretager bl.a. en vurdering af de fysiske rammer.
  • Tilbyder at etablere kontakt til andre familier i kommunen, der har børn med høretab.
  • Orienterer om muligheden for at få en samtale hos distriktspsykologen.
  • Yder generel rådgivning og vejledning.
  • Etablerer en netværksgruppe for forældre med fysisk placering på Herlufsholm Allé (Tale- høreteamets lokaler). Tale- hørekonsulenter er til stede i huset og deltager efter behov. Andre fagpersoner kan inviteres.

   

  Kontakt

  Center for Børn og Unge

  Børnefamilieenheden

  Telefon: 5588 3160

  Send digital post (kræver MitID)