Gå til hovedindhold
Skole
Børn
Familie

Tale- høreTeamet

Kommunens tale- hørekonsulenter tager sig af børn, der har udfordringer med at tale, høre eller andre sproglige vanskeligheder.

Pige der lytter

Indhold

  Tale- hørekonsulenternes indsats retter sig mod følgende:

  • børn- og unge i alderen 0-15 år
  • forældre til børn- og unge
  • personale i dagpleje, daginstitutioner og skoler

  Tale- høreTeamets arbejdsområder:

  • modtage henvendelser fra børn, forældre, dagpleje/daginstitution/skole, sundhedsplejen og læger samt de sociale myndigheder
  • forebyggelse undersøgelse og vurdering
  • rådgivning og vejledning
  • undervisning og behandling
  • visitering til vidtgående tilbud f.eks. taleinstituttet, børneklinikken m.v.

  Næstved Sygehus

  • Tilbyder hørescreening af alle nyfødte indenfor den første leveuge og senest indenfor den første levemåned.
  • Er resultatet positivt efter udvidet hørescreening, henvises til Slagelse, aud. afd.

  Slagelse Sygehus, audiologisk afdeling

  • Slagelse Sygehus kan udføre alle målinger. De undersøger børnene i spontansøvn. Lykkes det ikke, at gennemføre målingerne, kan barnet undersøges i narkose på Køge Sygehus eller sendes videre til Gentofte Hospital eller Odense Universitets Hospital.
  • Ved fund af børn med høretab videregives information til Tale- høreTeamet, Næstved Kommune (med forældrenes accept).
  • Sundhedsstyrelsens retningslinier anbefaler, at der stilles en diagnose indenfor de første tre levemåneder.
  • Børn med konstateret høretab behandles i Slagelse (høreapparater) og på Gentofte Hospital (høreapparater/ cochlear implant).
  • Henviser til Gentofte Hospital, hvis der skal tilbydes AVT (Auditory Verbal Therapy). Gentofte Hospital vurderer behovet.

  Sundhedsplejen, Næstved Kommune

  • Spørger ved besøg indenfor den første levemåned, om barnet er blevet hørescreenet.
  • Hvis barnet er i gang med en høreundersøgelse i Slagelse, informeres forældrene om, at de kan få kontakt med en Tale- hørekonsulent. Forældrene kan selv tage kontakt, eller den kan formidles via sundhedsplejen.

  Tale-høreTeamet, Næstved Kommune

  • Tager kontakt til forældrene og oplyser om, at de har mulighed for økonomisk hjælp og kan kontakte en sagsbehandler i Handicapgruppen, Næstved Kommune.
  • Afklarer om forældrene har søgt pasning og hvilken, samt aftaler at de kontakter Tale- høreTeamet, når der foreligger noget mere konkret.
  • Oplyser om at forældrene kan henvende sig til egen sagsbehandler omkring barnets særlige behov. Sagsbehandleren kan lave en anbefaling overfor pladsanvisningen.
  • Indkalder evt. til møde med deltagelse af dagplejekonsulent/ institutionsleder og evt. sagsbehandler i forbindelse med at barnet starter i et pasningstilbud.
  • Vejleder dagplejer/ daginstitution og foretager bl.a. en vurdering af de fysiske rammer.
  • Tilbyder at etablere kontakt til andre familier i kommunen, der har børn med høretab.
  • Orienterer om muligheden for at få en samtale hos distriktspsykologen.
  • Yder generel rådgivning og vejledning.
  • Etablerer en netværksgruppe for forældre med fysisk placering på Herlufsholm Allé (Tale- høreteamets lokaler). Tale- hørekonsulenter er til stede i huset og deltager efter behov. Andre fagpersoner kan inviteres.

   

  Du er velkommen til at ringe til BørnefamilieEnhedens sekretariat på tlf. 55883160, hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte hos Tale- høre Teamet

  Telefontiden i sekretariatet er: Mandag - torsdag kl. 08-09 og kl. 13.00-14.00 samt fredag kl. 08.00-09.00.

  Ledende tale-hørekonsulent 
  Lene Brorup Jørgensen
  telefon 2421 9219

  Tale- hørekonsulent
  Maggie Hyldahl Poulsen
  telefon 2167 6358

  Tale- hørekonsulent
  Lisbeth Ørdam,
  telefon 2167 6808

  Tale- hørekonsulent
  Sanne Jacobsen
  telefon 2545 0290

  Tale- hørekonsulent
  Kirsten Eskelund Østergaard
  telefon 2566 1592

  Tale- hørekonsulent
  Ursula Kallan,
  telefon 2013 4491

  Tale- hørekonsulent
  Anja Bech-Hansen 
  telefon 2167 6453

  Tale- hørekonsulent
  Laura Gaston Poulsen
  telefon 2132 0389

  Tale- hørepædagog
  Jeanette Bang Dohn,
  telefon 2374 1338

  Tale-hørekonsulent
  Jane Kokspang Rømer
  telefon 2491 8547

  Pædagogmedhjælper
  Anne Haupt Andersen
  telefon 2153 7414

  Tale- hørepædagog
  Charlotte Bülow Hansen,
  telefon 2374 3914

  Du er velkommen til at ringe til BørnefamilieEnhedens sekretariat på tlf. 55883160, hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte hos Tale- høre Teamet

  Telefontiden i sekretariatet er: Mandag - torsdag kl. 08-09 og kl. 13.00-14.00 samt fredag kl. 08.00-09.00.

  Logopæd
  Jeanette Bang Dohn
  telefon 23 74 13 38

  Logopæd
  Charlotte Bülow Hansen
  telefon 23 74 39 14

  Du er velkommen til at ringe til BørnefamilieEnhedens sekretariat på tlf. 55883160, hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte hos Tale- høre Teamet

  Telefontiden i sekretariatet er: Mandag - torsdag kl. 08-09 og kl. 13.00-14.00 samt fredag kl. 08.00-09.00.

  Tale- hørekonsulent 
  Laura Gaston Poulsen
  telefon 21 32 03 89

  Tale- hørekonsulent
  Sanne Jacobsen
  telefon 25 45 02 90

  Tale-hørekonsulent
  Ursula Kallen
  telefon 20 13 44 91

  Pædagogmedhjælper
  Anne Haupt Andersen
  telefon 21 53 74 14

  Kontakt

  Center for Børn og Unge

  Børnefamilieenheden

  Telefon: 5588 3160

  Send digital post (kræver MitID)