Gå til hovedindhold
Skole
Familie
Børn

Folkeskoler

Vi har ni folkeskoler med 20 afdelinger samt en ungdomsskole i kommunen. Se listen over skolerne og hvilke distrikter, de hører under. Læs også om skolernes fællesmål, skolebestyrelserne og Næstved Fælleselevråd.

Folkeskoler Dreng der sidder og skriver

Indhold

  Skolerne har deres egne hjemmesider, hvor du kan finde information om skolebestyrelser, aktivitetskalendere, klassernes ugeplaner, SFO, skolens personale og meget mere.

  Herunder findes link til skolernes hjemmesider

  Ellebækskolen
  - afd. Kalbyris
  - afd. Kildemark

  Fladsåskolen
  - afd. Mogenstrup
  - afd. Korskilde

  Holmegaardskolen
  - afd. Fensmark
  - afd. Toksværd

  Kobberbakkeskolen
  - Rønnebæk Skole
  - Sjølundsskolen
  - Sydbyskolen

  Lille Næstved Skole
  - afd. Herlufsholmvej
  - afd. Karrebæk
  - afd. Digtervej

  Sct. Jørgens Skole

  Susåskolen
  - afd. Glumsø
  - afd. Herlufmagle
  - afd. Holsted

  Vesterlandsskolen
  - afd. Fuglebjerg
  - afd. Grønbro
  - afd. Hyllinge

  Næstved Specialskole

  Ungdomsskolen

  Mål for skoleområdet

  I Næstved Kommune er der et fælles ønske fra såvel politikere som fagprofessionelle om, at kommunens dagtilbud og skoler er ambitiøse. Vi ønsker målrettet og målbart at arbejde på at være blandt landets bedste.

  Både dagtilbud og skoler arbejder derfor frem mod fem konkrete 2025-mål.

  Målene understøtter Næstved Kommunes vision om, at alle børn uanset udgangspunkt skal have gode og ligeværdige muligheder for at udfolde sig i livet.

  Målene bidrager ligeledes til opfyldelse af tre tværgående 2025-mål på 0-18 års området - fælles for Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn og Unge:

  Mål 1: Børn, unge og familier er en aktiv part og ressource
  Mål 2: Gode overgange og helhedsorienterede løsninger skabes i samarbejde mellem
  medarbejdere, børn, unge og familier
  Mål 3: En stigende andel børn og unge trives, lærer, udvikler sig og dannes via forebyggelse
  og tidlig indsats i almenområdet.

  Skolebestyrelser

  Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler i Danmark skal være en skolebestyrelse. Skolebestyrelsens sammensætning kan variere fra skole til skole, men folkeskoleloven angiver, at forældrene altid skal have flertal. Kommunen kan beslutte om den enkelte skole for eksempel skal have foreningslivet repræsenteret i bestyrelsen.

  Skolebestyrelsen

  En skolebestyrelse består af mindst to repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere, mindst to repræsentanter for eleverne og et flertal af repræsentanter for forældre.

  Hvis du har et barn, der enten skal begynde eller går på skolen, kan du stille op som forældrerepræsentant. Du behøver ikke at have faglig forstand på skoleforhold for at stille op.

  Repræsentanter for forældre bliver valgt for fire år ad gangen, mens elev- og medarbejderrepræsentanter som regel kun bliver valgt for ét år ad gangen.

  Skolebestyrelsen beslutter bl.a. principperne for:

  • hvordan undervisningen organiseres, fx elevernes timetal på hvert klassetrin, udbuddet af valgfag, specialundervisning mm.
  • samarbejdet mellem skole og hjem, hvor mange forældremøder skolen skal holde mm.
  • arbejdets fordeling mellem lærerne, fx spørgsmålet om, hvem der skal være klasselærere
  • fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktik etc.

  Derudover skal bestyrelsen godkende skolens budget og de forslag til undervisningsmidler, som skolen kommer med. Opgaverne kan variere fra bestyrelse til bestyrelse, og kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilføje nogle opgaver, der ikke er nævnt her.

  Du kan læse mere om skolebestyrelser på Børne- og Undervisningsministeriets temaside om emnet.

  Hvis du er uenig i en beslutning truffet af skolebestyrelsen, kan du henvende dig til skolens ledelse. Er du utilfreds med ledelsens afgørelse, kan du henvende dig til kommunen.

  19.05.2020 10.55

  Elevråd og Næstved Fælleselevråd

  På alle skoler er der nedsat elevråd, og på tværs af disse er dannet Næstved Fælleselevråd.

  NFE er det kommunale fælleselevråd i Næstved. Fælleselevrådet består af repræsentanter fra hver skole. Fælleselevrådet har en bestyrelse med 6 af repræsentanterne og er konstitueret med formand, næstformand, kasserer, sekretær og alm. medlemmer. I NFE kæmper vi for at blive hørt i sager, der vedrører skolen og elevernes faglige og sociale trivsel.

  Næstved har indgået partnerskabsaftale med organisationen Danske Skoleelever (DSE) og Næstved er elevvenlig kommune.

  Link til vores Facebook-side

  Kontakt

  Center for Dagtilbud og Skole

  Telefon: 5588 3070

  Send digital post (kræver MitID)

  Andre relevante artikler