Gå til hovedindhold

Børn og unge med særlige behov

Beredskabsplaner på børne- og ungeområdet

Her finder du Næstved Kommunes beredskabsplaner på børne- og ungeområdet. I beredskabsplanerne kan du finde viden om, hvordan du kan opdage og hvordan du skal handle, hvis du har mistanke om, at et barn eller ung: - udsættes for vold eller overgreb - udsættes for negativ social kontrol eller indgår i æresrelaterede konflikter - bevæger sig i retning af radikalisering og ekstremisme.

Døgndiamanten

Unge

Døgndiamanten varetager omsorgen og behandlingen af udsatte og svært omsorgssvigtede unge og voksne med og uden diagnoser.

Man ser et billede af en person i halv skikkelse og man ser personens ben med en hvid sko

Tilbud til unge og deres forældre

Børn
Unge

I Næstved Kommune er der forskellige tilbud til unge mellem 12 og 23 år, der har et særligt behov for støtte. Få fx hjælp fra TUBA, hvis du oplever alkohol- eller stofmisbrug i din familie. Du kan også få støtte, råd og vejledning hos Ungenetværket og Basecamp. Hos Basecamp er hjælpen anonym. Som forældre kan du få støtte og vejledning gennem SSP og melde dig som Natteravn. Læs om de forskellige tilbud nedenfor.

Man ser et billede af en person i halv skikkelse og man ser personens ben med cowboybukser og tennissko

Specialundervisning

Skole
Uddannelse
Børn

Hvis dit barn har brug for støtte i et eller flere fag, udarbejder skolen en plan for specialundervisning i samråd med eleven og forældrene. Specialundervisningen foregår på flere måder, også efter skole. Få overblik over specialundervisningens rammer og indhold samt hvordan dit barn bliver indstillet.

Person med en pc, man ser kun hænderne på tastaturet

Ordblindhed

Skole
Hjælpemidler
Børn

Elever med ordblindhed deltager i den almindelige undervisning i Næstved Kommune - samtidig med at elevens udfordringer understøttes. Få information om den hjælp vi tilbyder børn og unge med ordblindhed, ordblindetests, IT-rygsæk og hvad du selv kan gøre for at hjælpe dit barn.

Barn med tablet

Tale- høreTeamet

Skole
Børn
Familie

Kommunens tale- hørekonsulenter tager sig af børn, der har udfordringer med at tale, høre eller andre sproglige vanskeligheder.

Pige der lytter