Gå til hovedindhold

Børn og unge med særlige behov

Beredskab mod overgreb

26. apr 2021

Næstved Kommunes beredskab arbejder på at forebygge, opspore og håndtere overgreb mod børn og unge. Her kan du finde viden om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke eller viden om overgreb mod et barn.

Døgndiamanten

21. apr 2020

Unge

Døgndiamanten varetager omsorgen og behandlingen af udsatte og svært omsorgssvigtede unge og voksne med og uden diagnoser.

Man ser et billede af en person i halv skikkelse og man ser personens ben med en hvid sko

Tilbud til unge og deres forældre

25. mar 2020

Børn

I Næstved Kommune er der forskellige tilbud til unge mellem 12 og 23 år, der har et særligt behov for støtte. Få fx hjælp fra TUBA, hvis du oplever alkohol- eller stofmisbrug i din familie. Du kan også få støtte, råd og vejledning hos Ungenetværket og Basecamp. Hos Basecamp er hjælpen anonym. Som forældre kan du få støtte og vejledning gennem SSP og melde dig som Natteravn. Læs om de forskellige tilbud nedenfor.

Man ser et billede af en person i halv skikkelse og man ser personens ben med cowboybukser og tennissko

Specialundervisning

31. jan 2020

Skole

Hvis dit barn har brug for støtte i et eller flere fag, udarbejder skolen en plan for specialundervisning i samråd med eleven og forældrene. Specialundervisningen foregår på flere måder, også efter skole. Få overblik over specialundervisningens rammer og indhold samt hvordan dit barn bliver indstillet.

Person med en pc, man ser kun hænderne på tastaturet

Ordblindhed

30. jan 2020

Skole

Elever med ordblindhed deltager i den almindelige undervisning i Næstved Kommune - samtidig med at elevens udfordringer understøttes. Få information om den hjælp vi tilbyder børn og unge med ordblindhed, ordblindetests, IT-rygsæk og hvad du selv kan gøre for at hjælpe dit barn.

Barn med tablet

Tale- høreTeamet

29. jan 2020

Skole

Kommunens tale- hørekonsulenter tager sig af børn, der har udfordringer med at tale, høre eller andre sproglige vanskeligheder.

Pige der lytter

Ergo- og Fysioterapi

28. jan 2020

Sundhed

Kommunen tilbyder rådgivning, undersøgelse og behandling gennem ergo- eller fysioterapi til børn fra 0 år til skolestart med motoriske vanskeligheder. Næstved Kommunes tilbud til ergoterapi og fysioterapi er beskrevet i et indsatskatalog, som findes nederst på siden.

Billede af fødder der trænes i træningsbånd - Barn som laver træning med sine ben

FamilieNetværket / Familiebehandling

Familie

FamilieNetværket er et tilbud om hjælp og støtte til børnefamilier i Næstved Kommune med henblik på at forebygge og modvirke mistrivsel og fejludvikling hos børn. Netværkets formål er at yde tidlig hjælp til børnefamilier for at sikre god udvikling hos børnene, at forældrene bliver i stand til at drage omsorg for deres børn bedst muligt, og i sidste ende forebygge anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Efterårsbillede af en dreng, som får hjælp af en voksen til at samle blade

Børn med handicap

Børn

Hvis du har et barn med et fysisk eller psykisk handicap, en kronisk eller langvarig sygdom, kan du få hjælp og vejledning i Næstved Kommune. Læs bl.a. om dagtilbud, støttemuligheder, tabt arbejdsfortjeneste og ledsageordning.

Dreng leger med en frisbee

Børn i familiepleje

Børn

Hvis et barn har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan barnet blive anbragt i familiepleje. Et anbringelsessted kan fx være en plejefamilie, et opholdssted eller en døgninstitution. Kommunen foretager en børnefaglig undersøgelse inden anbringelsen.

Person følger barn i institution