Gå til hovedindhold
Børn og unge

Er du bekymret for et barn?

Har du mistanke om eller kendskab til et barn eller en ung under 18 år, der har brug for hjælp på grund af svigt eller overgreb, skal du underrette kommunen.

Barnehånd i voksenhånd

Indhold

  Hvornår skal jeg handle?

  Måske er du nabo til, i familie med, træner for eller blot bekendt med en familie, hvor du lægger mærke til at der er noget galt. Du oplever eksempelvis:

  • at et barn bliver slået
  • at der tales hårdt og nedladende til barnet af forældre eller andre, der tager sig af barnet
  • at barnet er meget alene
  • at barnet ses ude på tidspunkter, hvor barnet burde være hjemme

  Der er mange eksempler. Det vigtigste er, at du fornemmer at noget er helt galt og barnet ikke bliver behandlet og har det som han eller hun burde.

  Husk: Du behøver ikke præcist at vide hvad barnet bliver udsat for eller har brug for, for at kontakte kommunen.

  Hvis du er bekymret for et barn, skal du kontakte Center for Børn og Unge på telefon 5588 5588, og bede om at komme til at tale med en sagsbehandler.
  Her kan du over telefonen fortælle om de forhold du oplever omkring barnet.

  Ved skriftlig underretning, såfremt du ikke er anonym, vil du modtaget kvittering for underretningen inden for 6 hverdage.

  Krisehjælp

  Hvis dit barn eller familie oplever akut krise, kan I få hjælp. Kontakt Center for Børn og Unge på telefon 5588 5588.
  Hjælp og støtte kan også igangsættes via henvendelse til Næstved Politi på telefon 5531 1448.

  Center for Børn og Unge i Næstved Kommune varetager den socialfaglige indsats i forhold til børn og unge med særlige behov herunder råd og vejledning.
  Uden for normal arbejdstid kontaktes Center for Børn og Unges rådighedsvagt via politiet.

  Hvis du ved, at et barn udsættes for seksuelt eller voldeligt overgreb, skal du underrette Center for Børn og Unge som derefter iværksætter en nærmere undersøgelse og vurderer om der skal ske politianmeldelse, hvis det ikke allerede er sket.
  Center for Børn og Unge, telefon 5588 5588.

  Offentlige ansatte f.eks. lærer, pædagoger, sundhedsplejersker og læger m.v. der bliver bekendt med eller får mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, skal straks underrette Center for Børn og Unge, jævnfør den skærpede underretningspligt i Serviceloven Kapitel 27 Underretningspligt.

  Kontakt

  Center for Børn og Unge

  Send digital post (kræver MitID)