Gå til hovedindhold

Graviditet, spæd- og småbørn

Sundhedsplejen er et tilbud til alle børnefamilier i Næstved Kommune. Vi tilbyder hjemmebesøg fra graviditeten til barnet er 8-10 måneder. Læs om vores besøgspakker og andre tilbud.

mand kysse babys pande

Indhold

  Voksenhånd og en babyhånd holder i hånd

  Besøgspakker

  Når du får besøg af din sundhedsplejerske, tager vi altid udgangspunkt i jeres behov og hvad der er vigtigt for dig lige nu. Sundhedsplejerskens vejledning tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I besøgene vejes og måles dit barn altid og sundhedsplejersken vurderer dit barns trivsel og udvikling. Du kan altid se din sundhedsplejerske noter på sundhedsvejen.dk.

  I Sundhedsplejen i Næstved har vi en fast besøgspakke, der er tilrettelagt, så din sundhedsplejerske bedst kan vurdere dit barns udvikling og trivsel, og derudover kan der aftales besøg efter behov.

  Vi opfordrer altid til, at begge forældre deltager i besøgene, hvis det er muligt. Er I ikke samboende, kan vi aftale at besøget planlægges, så begge forældre deltager.

  Graviditetsbesøg

  Din sundhedsplejerske får besked fra din jordemoder om, at du er gravid. Du vil modtage et brev fra din sundhedsplejerske i e-Boks, hvor hun tilbyder dig og din partner et besøg omkring 20. graviditetsuge.

  Graviditetsbesøget foregår hjemme hos dig. Formålet med graviditetsbesøget er, at du møder din sundhedsplejerske og I afstemmer forventninger. I samtalen kan I desuden tale om der er forhold, vi skal skal være særligt opmærksomme på. Emner I kan tale om i graviditetsbesøget, kan være: Graviditeten, forventninger til den nye familie, tanker om barnet, hvad der er vigtigt for forældreskabet og meget andet. Besøget varer ca. 1 time.

  I nogle tilfælde er der brug for et supplerende graviditetsbesøg og dette aftales individuelt.

  Sundhedsplejersken tilbyder screening til begge forældre for "reaktioner på at vente barn" ved hjælp af spørgeskemaer. Se pjece og spørgeskemaer her

   

  Når du har født, får sundhedsplejen besked fra fødselsstedet. Sundhedsplejersken vil kontakte dig indenfor de første dage efter fødslen for at aftale et barselsbesøg. Barselsbesøget planlægges 3. - 5. dagen efter fødslen. Hvis I er indlagt efter fødslen, udsættes første besøg, til I er kommet hjem.

  Besøget er et kort besøg ca. 30 min. Formålet med barselsbesøget er:

  • at sundhedsplejersken vurderer, om barnet får nok mad og vejleder i forhold til amning eller flaskeernæring.
  • at sundhedsplejersken vurderer, om barnet har gulsot i en grad, så det kræver lægeundersøgelse.
  • at sundhedsplejersken spørger ind til, hvordan I har det efter fødslen. I har mulighed for at stille spørgsmål og få vejledning i almen spædbarnspleje.

  På Mor-Barn Afsnit på Slagelse Sygehus, og i sundhedsplejen, udleveres Trivselsskemaet. Trivselsskemaet beskriver barnets trivselstegn en uge efter barnets fødsel. Klik på skemaet, hvis du vil se det i fuld størrelse. 

  Trivselsskema forsideTrivselsskema bagside

  Besøget planlægges 10.-14. dagen efter fødslen. Har der ikke været planlagt barselsbesøg pga. indlæggelse, vil besøget typisk planlægges i den første uge efter udskrivelsen. 

  Formålet med etableringsbesøget er:

  • at du kan tale med din sundhedsplejerske om fødselsoplevelsen, hvordan det er at være blevet forældre, hvordan du har det, almindelig spædbarnspleje, forebyggelse af vuggedød, skævt kranie eller andre ting, der er vigtige i forhold til din familie.
  • at du får råd og vejledning i forhold til det, du er usikker på lige nu.
  • at vejlede dig i forhold til D-vitamin. Se sundhedsstyrelsens anbefalinger her 
  • at sundhedsplejersken laver en spædbarnsundersøgelse, hvor hun blandt andet undersøger barnets måde at bruge sin krop på, barnets nakke og ryg, barnets reflekser og flere andre ting.
  • at sundhedsplejersken hjælper dig med, at huske på de undersøgelser, som barnet skal have foretaget på hospitalet og hos egen læge samt opskrivning til dagtilbud.

  Du kan læse mere her  

   

  Besøget planlægges når dit barn er 3-4 uger. Formålet med besøget er:

  • at du kan tale med din sundhedsplejerske om, hvordan det går i jeres familie nu.
  • at sundhedsplejersken undersøger og vurderer dit barns trivsel og udvikling. Du kan tale med din sundhedsplejerske om det, der fylder i din familie nu. Det kan være emner som søvn, ernæring, mavekneb, gråd, barnets sikkerhed, barnets signaler, stimulation, motorik eller andre ting.

  Når barnet er to måneder, har I som familie måske fundet en rytme i jeres nye hverdag. Formålet med besøget er:

  • at I drøfter, hvordan du har det i den nye rolle som forældre.
  • at sundhedsplejersken tilbyder screening til begge forældre for efterfødselsreaktion, ved hjælp af spørgeskemaer. Se pjece og spørgeskemaer her
  • at I taler om stimulering af barnet, hvordan du kan støtte dit barns døgnrytme, hvordan du forbygger at barnet får fladt eller skævt kranie og andre ting der er vigtige for jeres familie.

  Det er individuelt, hvornår besøget planlægges, da dette besøg handler meget om overgang til skemad. Sundhedsstyrelsen anbefaler amning indtil 6 måneder. Hvis barnet får modermælkserstatning, anbefales det at starte op på skemad ved 4 måneder.

  Formålet med besøget er:

  • at du taler med sin sundhedsplejerske om, hvornår dit barn er klar til skemad, og hvordan du starter op.t
  • at sundhedsplejersken vurderer dit barn udvikling og sociale kompetencer, ved blandt andet at se på, hvordan barnet indgår i dialog med en fremmed.
  • at I taler om sikkerhed og sikring af hjemmet. Dit barn er måske begyndt at trille eller krybe frem på gulvet, og det er vigtigt, at barnet ikke kan komme til skade.

  Besøget planlægges så vidt muligt inden barnet start i pasningstilbud. 

  Formålet med besøget er:

  • at sundhedsplejersken spørger ind til barnets mad og drikke, og vejleder ud fra dette.
  • at sundhedsplejersken vurderer barnets udvikling og trivsel, samt barnets sociale og følelsesmæssige udvikling.
  • at sundhedsplejersken drøfter sikkerheden i hjemmet og vejleder i forhold til dette.
  • at I kan drøfte og få vejledning i det der er udfordrende lige nu.
  • at I sammen med jeres sundhedsplejerske udfylder Brobygningsskemaet til det pasningstilbud, hvor jeres barn skal passes.

  Når du får besøg af din sundhedsplejerske, er udgangspunktet jeres behov.

  Sundhedsplejersken bruger en række forskellige metoder til at vurdere dit barns trivsel og udvikling, samt har fokus på dig og din partners trivsel i forbindelse med, at I er blevet forældre.

  EPDS- og Gotlandscreening "reaktion på at vente barn/blive forældre"

  Alle forældre tilbydes screening for en evt. graviditets- og fødselsreaktion i graviditeten og når barnet er ca. 2 mdr.  Se EPDS og Gotland skema og pjece ”Hvad er det”.

  Screeningen kan give dig og din sundhedsplejerske en indikation på, om du har brug for at blive vurderet af en læge eller om du kan have glæde af at deltage i gruppeforløb for mødre med reaktion på at vente barn/blive forældre. 

  ADBB (Alarm Distress Baby Scale) - Barnets sociale og følelsesmæssige udvikling

  ADBB er en metode, der kan bruges fra barnet er 2 mdr. I sundhedsplejen tilbydes rutinemæssige ADBB- screeninger i forbindelse med 4-6 måneders og 8 måneders besøget. Sundhedsplejersken observerer, hvordan barnet tager kontakt og er i samspillet med hende. Sundhedsplejersken vurderer således dit barns følelsesmæssige og sociale udvikling. Sundhedsplejersken bruger screeningen som udgangspunkt i vejledningen.

  Barnets følelsesmæssige og sociale udvikling

  Dit barn trives følelsesmæssigt og socialt, hvis barnet kan danne nære og trygge relationer, hvis det udforsker sine omgivelser og hvis det lærer nyt.

  Tegnene på social og følelsesmæssig trivsel hos dit barn:

  • Dit barn viser udenpå, hvordan det har indeni, med udtryk for vrede, glæde, at være  ked af det osv.
  • Barnet reagerer positivt på berøring, forskellige ansigtsudtryk og andre former for kontakt.
  • Dit barn er nysgerrig og interesseret.
  • At du og andre nære voksne for det meste oplever, at have et positivt samvær med dit barn.

  Som forældre kan du give dit barn gode rammer, som fremmer barnets trivsel. Det gør du ved at aflæse dit barns behov og tilpasse dine forventninger og krav til barnets alderstrin og forudsætninger.

  Sådan stimulerer du dit barns trivsel:

  • Sæt ord på hvad dit barn gør, hvad dit barn kigger på, hvilke følelser det viser.
  • Forbered dit barn på, hvad der skal ske
  • Fortæl, hvad du selv gør.
  • Giv plads til; at dit barn svarer.
  • Vær rolig, selv om dit barn er uroligt.

  Dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling, - Forstå din baby

  Hver gang din sundhedsplejerske kommer på besøg, vurderer hun dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling, ved bland andet at kigge på barnets øjenkontakt, ansigtsmimik, hvordan barnet bruger sin krop i kommunikationen, hvordan barnet bruger sin stemme, og om barnet tager initiativ til kontakt.

  Alle sundhedsplejersker i Næstved er certificerede i ADBB- og Forstå din baby metoden. Det betyder, at din sundhedsplejerske er trænet i, at observere og vurdere dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling, samt formidle sine observationer, give dig viden om og guide dig, i forhold til dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling.

  Med Forstå din baby metoden kan din sundhedsplejerske gøre brug af forskellige samtalekort, der kan give jer et fælles udgangspunkt for at tale om dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling.

  ADBB

   

  Samtalekortene kan bruges, når det er relevant i forhold til dig og dit barn. Emnerne er:

  At være god nok Babyens gråd Skærmtid i familien

   

  På hjemmesiden www.forstaadinbaby.dk der er udviklet af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, kan du læse mere om dit barns følelsesmæssige og sociale udvikling.

  Læs fx om Babyens udvikling: det første år 

  Center for Tidlig Indsats og Familieforskning har lavet et videotek, hvor du kan se korte videoklip om barnets sociale og følelsesmæssige udvikling, og hvordan du styrker denne udvikling i forhold til barnets alder.

  Andre relevante artikler