Gå til hovedindhold

Tosprogede børn og unge

Tosprogede børn i førskolealderen henvises til et alment dagtilbud, mens nyankomne børn i skolealderen typisk henvises til en modtageklasse. Det er sprogkonsulenten på skoleområdet der, ved et møde med familien, visiterer til hhv. dagtilbud og skole.

Indhold

  Undervisningen i modtageklasserne tager udgangspunkt i de særlige forudsætninger og ressourcer, de tosprogede børn og unge har.

  Når eleverne er parate, bliver de udsluset til distriktsskolen. Hvis eleven går i SFO, udsluses ligeledes til SFO på distriktsskolen.

  I Center for Dagtilbud og Skole er der ansat tre sprogkonsulenter. Sprogkonsulenterne tilbyder vejledning til forældre, pædagoger og lærere samt ledelser i forbindelse med tosproget udvikling, sprogpædagogiske indsatser osv.

  Samarbejdet med dagtilbud og skoler har bl.a. fokus på tidlig indsats ud fra en inkluderende tilgang.

  I skoleregi arbejdes der for, at elevernes faglige og sproglige udvikling følges ad. Det vil sige, at faget dansk som andetsprog og faglig læsning skal indgå som dimension i alle skolens fag i form af det tværgående emne "sproglig udvikling" i Fælles Forenklede Mål.

  Der arbejdes ud fra følgende lovgrundlag:
  Folkeskoleloven §5 stk. 7. og Dagtilbudslovens Afsnit II Kapitel 2 § 11.

  Kontakt

  Center for Dagtilbud og Skole

  Telefon: 5588 3070

  Send digital post (kræver nemid)