Gå til hovedindhold

Leverandører til kommunen vedr. praktisk hjælp og personlig pleje

Private virksomheder kan søge om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet efter Lov om Social Service.

Sygeplejeske laver insulinmåling

Indhold

  Næstved Kommune har besluttet at benytte godkendelsesmodellen til at opfylde det lovpligtige frie leverandørvalg på praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens §83.

  Godkendelsesmodellen går grundlæggende ud på, at kommunen godkender de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav. Private virksomheder kan derfor efter Lov om Social Service søge om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet – opgaverne omfatter dog ikke beboere i pleje- og omsorgsboliger.

  Ældreområdet er i Næstved Kommune opdelt i 4 distrikter; Distrikt Nord, Distrikt Syd, Distrikt Øst, Distrikt Vest. Som leverandør kan man vælge at blive godkendt til 1, 2, 3 eller alle 4 distrikter.

  Opgaverne opdeles som:

  • Praktisk hjælp, dagtimer i hverdage
  • Personlig pleje, dag- og aftentimer i hverdage, weekender og helligdage.
  • Personlig pleje, nattimer i hverdage, weekender og helligdage.

  Timepriserne er differentieret mellem opgavernes type samt for levering i byzone eller landzone.
  Byzone er alt der ligger inden for Næstved byskiltet, mens alt andet vil blive visiteret som landzone. Denne hovedregel anvendes af hensyn til entydighed i hvad der er land og by.

  Timepriser

  For 2022 er følgende timepriser gældende:

  - Praktisk hjælp, bekvem tid (dvs. dagtimer på hverdage)
  - By: 414 kr./time
  - Land: 447 kr./time

  - Personlig pleje, bekvem tid (dvs. dagtimer på hverdage)
  - By: 458 kr./time
  - Land: 498 kr./time

  - Personlig pleje, ubekvem tid (dvs. aften, nat i hverdage samt weekender og helligdage)
  - By: 683 kr./time
  - Land: 748 kr./time

  Virksomheder, der ønsker at søge om godkendelse skal udarbejde ansøgning efter Næstved Kommunes anvisninger. Ansøgningsmaterialet og vilkår kan du få ved at kontakte Center for Sundhed og Ældre tlf. 5588 1200 eller csa@naestved.dk

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende, som de indkommer.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)