Trafiktællinger på kort

For at følge udviklingen i trafikken udfører Næstved Kommune et antal trafiktællinger hvert år.

25. mar 2020

Du kan se de udførte trafiktællinger og hastighedsmålinger hos KomSe. Tallene opdateres løbende.

Vej med kabler der tæller trafikken

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme

Telefon: 5588 6230

Send digital post (kræver nemid)