Gå til hovedindhold
Trafik
Lokalområder
Skole

Kommunebusser

I Næstved Kommune køres skolebusruterne af Kommunebusser. Her på siden, kan du læse informationer om busruterne og køretiderne.

28. jun. 2022

Indhold

  Kommunebusser fungerer som skolebusser planlagt efter at transportere kørselsberettigede folkeskoleelever til og fra skole. Kommunebusserne er derfor – så vidt muligt – planlagt med udgangspunkt i folkeskolernes ringetider samt lovbestemte regler om afstandskriterier og transporttid.

  Alle kan køre med en kommunebus uden at skulle indløse billet – det gælder både skoleelever, ældre eller andre rejsende.

  På kortet herunder, kan du søge på din adresse og tænde for den busrute, som du eller dit barn kan køre med.

  Kommunebusser

  Her finder du køreplanerne for kommunebusserne. Derudover kan du bruge kortet herover, hvor du kan se de enkelte kommunebussers ruter. 

  Køreplan 881 
  Køreplan 882
  Køreplan 883
  Køreplan 884
  Køreplan 885 l Køreplan 885 gældende fra 12.08.24
  Køreplan 887
  Køreplan 888
  Køreplan 889
  Køreplan 896
  Køreplan 897 l Køreplan 897 gældende fra 12.08.24
  Køreplan 899

  Byrådet har besluttet at 11 skolebusruter foreløbigt er blevet ændret til kommunebusser.

  De skolebusruter, der er ændret til kommunebusser er:
  881, 882, 883, 884, 885, 887, 888, 889, 896, 897 og 899.

  Skolebusruterne 691, 692 og 693 i Fuglebjerg-området vil først i december 2024 få mulighed for at blive omlagt til kommunebusser i forbindelse med udløb af de nuværende kontrakter.

  Du kan fortsat benytte de eksisterende stoppesteder langs ruterne, men der er også mulighed for at vinke bussen ind til siden og stige på eller af kommunebussen.

  En af fordelene ved kommunebusser for kommunen er, at ruterne kan ændres mere fleksibelt og med et kortere varsel end de traditionelle busruter, f.eks. hvis elevernes transportbehov skulle ændre sig. Desuden må chaufføren f.eks. gerne følge eleverne over en vej, der er vurderet som trafikfarlig.

  Næstved Kommune har arbejdet på at få lagt kommunebussernes køreplaner i Rejseplanen, men det har desværre ikke vist sig muligt. Du vil i stedet altid kunne finde en opdateret køreplan her på hjemmesiden. 

  Du skal ikke have skolebuskort for at køre med Kommunebusserne, da det er gratis for alle at køre med.

  OBS: Vær særligt opmærksom på, hvis bussen til og fra skole ikke er en kommunebus. I så fald skal du fortsat betale for turen med rejsekort eller anden billettype.

  Du bedes rette henvendelse til skolens kontor, hvis dit barn benytter en kollektiv buslinje helt eller delvist til og fra skole.
  Skolen kan hjælpe med vejledning omkring om en kommunebus kan benyttes, eller om det er nødvendigt for eleven at få udstedt et skolebuskort. Dette kan være, hvis eleven på enten hele eller en del af turen er nødsaget til at benytte en af de kollektive buslinjer.

  Folkeskoleelever, der er berettiget til transport, vil fortsat kunne modtage og anvende et buskort betalt af kommunen. Det gælder f.eks. elever, der benytter linje 480R, 570, 611, 615, 620R, 630R, 640, 670 og 680 til transport til/fra skole.

  Det er gratis at køre med kommunebusserne. Du skal ikke indløse billet for at køre med.
  I alle øvrige busser vil du fortsat skulle købe en billet.

  Det er kun muligt at gøre de busser gratis, hvor kommunen er pålagt at betale udgiften for berettigede folkeskoleelevers skolekørsel. Det skyldes at omkostningerne til administration af skolebuskort vil kunne finansiere de manglende billetindtægter, og der vil heller ikke skulle afholdes udgifter til billetteringsudstyr i kommunebusserne.

  I alle andre busser finansieres bussen bl.a. af billetindtægter.

  Alle kommunebusserne er såkaldte "vinke"-busser, hvilket betyder, at hvis det trafikalt er muligt på ruten (inden for færdselslovens rammer), så kan bussen vinkes ind til siden for at medtage eller afsætte passagerer.

  Næstved Kommune har forsøgt at tilpasse og ensarte skolebusbetjeningen, så alle elever så vidt muligt kan benytte sig af enten kommunebusser eller almindelig kollektiv transport for at komme i skole.
  Enkelte steder vil der dog fortsat være et behov for at indsætte lukkede skolebusser.

  Lukkede skolebusser er særskilt kørsel, som folkeskoleelever skal visiteres til fra sin distriktsskole for at kunne benytte. Der vil f.eks. være et behov på steder hvor transportberettigede folkeskoleelevers folkeregisteradresser ligger for langt væk fra kommunebussernes opsamlingssteder og ruteføringer, eller hvor trafikfarlige skoleveje betyder, at eleverne ikke kan benytte kommunebusserne. Her kan du læse nærmere omkring det politisk besluttede serviceniveau for afstand til opsamlingssted eller kommunens trafikfarlige veje

  Hvis du har glemt eller tabt en genstand i en af kommunebusserne, kan du kontakte operatøren af kommunebusserne, Fladså Turist A/S på mail info@fladsaaturist.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)