Gå til hovedindhold

Kommunebusser

Fra den 19. april 2022 kører Kommunebusserne skolebuslinjerne i Næstved kommune. Her på siden, kan du læse informationer om buslinjerne og køretiderne.

Indhold

  Kommunebus er et produktnavn hos Movia, der henviser til en type af buskørsel, der udbydes af Movia, og som kan benyttes til kommunale kørselsordninger, fx. skolekørsel. Bussernes ruter og køreplaner er hovedsageligt planlagt med udgangspunkt i skolernes ringetider samt lovbestemte regler om afstandskriterier og transporttid.
  Alle kan køre med en kommunebus uden at skulle indløse billet – det gælder både skoleelever, ældre eller andre rejsende.

  På kortet herunder, kan du søge på din adresse og tænde for den busrute, som dit barn kan køre med.

  Kommunebusser

  Byrådet har besluttet, at 11 kollektive skolebuslinjer i første omgang bliver til kommunebusser.

  Kommunebusserne kører helt de samme ruter, som de kollektive buslinjer gjorde før. Kommunebussen har ikke ændret linjeføring, du vil derfor kunne benytte bussen helt, som du plejer.

  Fordelen ved kommunebusser for kommunen er, at ruterne kan ændres mere fleksibelt og med et kortere varsel, f.eks. hvis elevernes transportbehov skulle ændre sig. Desuden må chaufføren f.eks. gerne følge eleverne over en vej, der er vurderet som trafikfarlig.

  Det gælder linjerne:
  681, 682, 683, 684, 685, 687, 688, 689, 696, 697 og 699.

  Ændringen betyder også at linjenumrene fremadrettet vil blive ændret til:
  881, 882, 883, 884, 885, 887, 888, 889, 896, 897 og 899.

  Skolebusruterne 691, 692 og 693 i Fuglebjerg-området vil først i december 2024 få mulighed for at blive omlagt til kommunebusser i forbindelse med udløb af de nuværende kontrakter.

  Næstved Kommune arbejder på at få lagt kommunebussernes køreplaner i Rejseplanen, men det er ikke muligt at nå til driftsstart den 19. april 2022.
  Udover køreplanener herunder, kan du bruge kortet højere oppe.
  Indtil det bliver muligt, at tilgå ruterne i Rejseplanen, kan du finde en oversigt over kommunebussernes linjeføringer og køreplaner her:

  Køreplan 881
  Køreplan 882
  Køreplan 883
  Køreplan 884
  Køreplan 885
  Køreplan 887
  Køreplan 888
  Køreplan 889
  Køreplan 896
  Køreplan 897
  Køreplan 899

  Vær særligt opmærksom på, hvis bussen til og fra skole ikke er en kommunebus. I så fald skal du fortsat betale for turen med rejsekort eller anden rejsehjemmel.

  Du bedes rette henvendelse til skolens kontor, hvis dit barn benytter en kollektiv buslinje helt eller delvist til og fra skole.
  Skolen kan hjælpe med vejledning omkring om en kommunebus kan benyttes, eller om det er nødvendigt for eleven at få udstedt et skolebuskort. Dette kan være, hvis eleven på enten hele eller en del af turen er nødsaget til at benytte en af de kollektive buslinjer.

  Elever, der er berettiget til transport, vil fortsat kunne modtage og anvende et buskort betalt af kommunen. Det gælder f.eks. elever, der benytter linje 480R, 570, 611, 615, 620R, 630R, 640, 670 og 680 til transport til/fra skole.

  Det er gratis at køre med kommunebusserne. Du skal ikke indløse nogen billet for at køre med.
  I alle øvrige busser vil du fortsat skulle købe en billet.

  Det er kun muligt at gøre de busser gratis, hvor kommunen er pålagt at betale udgiften for berettigede elevers skolekørsel. Det skyldes at omkostningerne til administration af skolebuskort vil kunne finansiere de manglende billetindtægter, og der vil heller ikke skulle afholdes udgifter til billeteringsudstyr i kommunebusserne.

  I alle andre busser finansieres bussen bl.a. af billetindtægter.

  Som udgangspunkt ændres der ikke ved bussernes linjeføringer eller ved eksisterende stoppesteder, som følge af, at de bliver til kommunebusser. På længere sigt giver kommunebussernes større fleksibilitet for tilpasninger dog mulighed for, at linjeføringerne kan tilpasses endnu mere til, hvor de transportberettigede elever bor.

  Alle kommunebusserne er såkaldte "vinke"-busser, hvilket betyder, at hvis det trafikalt er muligt på ruten, så kan bussen vinkes ind til siden for at medtage passagerer.

  Næstved Kommune har forsøgt at tilpasse og ensarte skolebusbetjeningen, så alle elever så vidt muligt kan benytte sig af enten kommunebusser eller almindelig kollektiv transport for at komme i skole.
  Enkelte steder vil der dog fortsat være et behov for at indsætte lukkede skolebusser.

  Lukkede skolebusser er særskilt kørsel, som elever skal visiteres til fra sin distriktsskole for at kunne benytte. Der vil f.eks. være et behov på steder hvor transportberettigede elevers folkeregisteradresser ligger for langt væk fra kommunebussernes opsamlingssteder og ruteføringer, eller hvor trafikfarlige skoleveje betyder, at eleverne ikke kan benytte kommunebusserne. Her kan du læse nærmere omkring det politisk besluttede serviceniveau for afstand til opsamlingssted eller kommunens trafikfarlige veje

  Kontakt

  Center for Trafik og Ejendomme

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)