Kanosejlads på Susåen

Foto af kanosejlere på Susåen

Sejladsen på Susåen reguleres for at beskytte naturen.

Det betyder, at der på samme tidspunkt højst må sejle 35 gæstekanoer og 185 udlejningskanoer, heraf 35 som timesejlads fra Næstved til Holløse Mølle. Desuden må der sejle hjemmehørende både, hvor ejeren bor i en af kommunerne ved Susåen. Til dem regnes alle med bopæl eller sommerhus som ligger inden for Næstved, Sorø, Ringsted og Faxe Kommune. Foreninger og klubber i de samme geografisk afgrænsede områder kan også søge.

Regulering af kanosejladsen

Siden 1994 har der været regler for sejlads på Susåen og i Tystrup-Bavelse søerne.

Sejladsen er nu reguleret af en bekendtgørelse nr. 1784 af 16/12 2015 fra Miljøministeriet. Målet er, at sejladsen kan fortsætte samtidig med, at naturen ikke slides ned. Du kan finde svar på mange af dine spørgsmål i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne

Se også betingelser og gode råd, når du sejler på Susåen

 

Nummerplader og folder

Illustration af folderen "I kano på Susåen"Alle både, der sejler på åen og søerne, skal have en nummerplade. Ved køb af nummerplade udleveres folderen "I kano på Susåen". Folderen indeholder kort over faciliteter og betingelser for sejladsen, som skal efterleves.

Se oversigtskort (pdf, nyt vindue)

Se hele folderen "I Kano på Susåen 2016 - 2020 (pdf, nyt vindue)

Ud fra nummeret på en kano, er det muligt at finde frem til ejere af både eller sejlere, der ikke overholder betingelserne for sejlads på Susåen. Indberetning vedrørende udlejningsbåde skal ske til de respektive kanoudlejere. Vedrørende andre både kan du kontakte Næstved Kommune.

Link til ansøgning om nummerplader  Der sælges 800 nummerplader i alt til hjemmehørende kanoer og prisen er 227,- pr. stk. Nummerpladerne gælder i 3 år. For denne periode er der nu udsolgt, og du kan først søges igen i januar 2021. Bredejere (hvis du har grund direkte til Susåen) kan altid søge om nummerplader.

 

 

Udlejningskanoer

Udlejningskanoer har nummerplade og folderen udleveres af udlejeren, så enhver lejer er informeret.
Oversigt over kanoudbydere kan ses i faktaboksen til højre og i folderen "I kano på Susåen".

 

Egen båd/gæstenummerplader

Vil du helst sejle i egen båd, som ikke er registreret som hjemmehørende, kan du bestille en gæstenummerplade og folder via Benth Micho Lange (Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark) på eller 2067 3717 ml. kl. 8.00 - 18.00. Bestil i god tid - der kan gå 3 - 5 hverdage.

Gæsteplader koster 100 kr. pr. styk og gælder i op til 4 dage. Nummerpladerne sendes med post (Quick-brev mindre end en uge før sejlads + porto) eller kan efter aftale hentes hos Benth Micho Lange.

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Nummerplader til KANO for 2018 - 2020 er UDSOLGT

Du kan dog stadig komme ud og sejle på Susåen ved at købe gæstenummerplader via Benth Micho Lange (Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark) på  eller 2067 3717 ml. kl. 8.00-18.00. Bestil i god tid - der kan gå 3 - 5 hverdage.

Gæsteplader koster 100 kr. pr. styk og gælder i op til 4 dage. Nummerpladerne sendes med post (Quick-brev mindre end en uge før sejlads + porto) eller kan efter aftale hentes hos Benth M. Lange.

 

Kanoudlejere

KanoPaaSusaa
www.KanoPaaSusaa.dk

Nåby Camping "Æblehaven"
www.naabycamping.dk

Broby Kanoudlejning
www.brobykanoudlejning.dk

Suså Kanoudlejning
www.kanoudlejning.dk

Sidst opdateret den 8. april 2019