Gå til hovedindhold
Fritid
Natur
Sport

Kanosejlads på Susåen

Vil du sejle i kano, kajak eller andet fartøj på Susåen, Tystrup og Bavelse Sø? Så skal du være opmærksom på, at det kræver en kanonummerplade. Det er heller ikke er tilladt at sejle med motor eller el-motor. Det kan medføre en bøde.

14. mar. 2024
Kanoer ved Susåen

Indhold

  Siden 1994 har der været regler, når du vil sejle på Susåen, Tystrup og Bavelse Sø. Alle både og kanoer skal have en synlig nummerplade, som kan blive tjekket, når der bliver ført kontrol med sejladsen.

  Der er fire kanoudlejere på Susåen, som du kan kontakte, hvis du ønsker at leje en kano. De har tilsammen 185 udlejningskanoer. Har du selv en kano og ikke en kanonummerplade, kan du købe en gæstenummerplade, som gælder op til fire dage.

  Nummerplader for 2024-2026 kommer til salg fra den 29. januar 2024 kl. 8

  Nummerpladerne gælder i 3 år og koster 263,- pr. stk. Sejladsen på Susåen er reguleret, hvilket betyder, at kommunen højst må sælge 800 nummerplader til de hjemmehørende både. Du kan kun købe nummerplader, hvis du bor i Sorø, Ringsted, Faxe eller Næstved Kommune. Læs hvordan du køber en nummerplade længere nede på siden.

  Du betaler nummerpladen samtidig med, at du søger.

  Der bliver sendt kanonummerplader en gang om ugen. Kanonummerpladerne sendes med posten og der kan forventes op til 14 dages leveringstid. I ferieperioden kan der gå op til 4 uger. Hvis du ikke har modtaget dine bestilte kanonummerplader skal du give besked til kanonummerplader@naestved.dk samt vedhæfte din kvittering.

  I Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner har det været muligt at søge tilladelse til udlejningsvirksomhed for sejlads på Susåen og Tystrup Bavelse Søerne for sæsonen 2022-2027, jf. sejladsbekendtgørelsen (bek. nr. 1784 af 16.12.2015).

  Ansøgningerne er færdigbehandlet og tilladelserne er blevet meddelt ansøgerne.

  Teknisk Udvalg i Næstved Kommune har godkendt tilladelsesordningen for kanosejlads på Susåen sæson 2022-2027 den 20.september 2021.

  Læs dagsorden og referat fra Teknisk Udvalgs møde den 20.september 2021

  Ringsted Kommune har godkendt tilladelsesordningen den 28. oktober 2021.

  Sorø Kommune har godkendt tilladelsesordningen 2. november 2021.

  Der var en række krav, som skulle være opfyldt for at komme i betragtning. For at søge om tilladelser til udlejningsvirksomhed af fartøjer til langturssejlads skulle ansøger blandt andet som minimum råde over 2 godkendte isætningspladser, 2 godkendte rastepladser og 3 godkendte lejrpladser. Bemærk at de enkelte pladser kun kan tælles med én gang som enten raste- eller lejrplads.

  For at søge om tilladelser til udlejningsvirksomhed af fartøjer til timesejlads skulle ansøger blandt andet som minimum råde over en raste- og isætningsplads.

  Ansøgningsmaterialet kan du se herunder:

  Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2022-2027

  Ansøgning om tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads

  Ansøgning om tilladelse til udlejning af kanoer til timesejlads

  Har du spørgsmål, kan du skrive til Næstved Kommune på natur@naestved.dk eller kontakt Sabine Meyer eller Michael Krogh på telefon 5588 6190.

  Herunder kan du læse hvordan og hvor mange nummerplader, du kan ansøge om, inden du begynder at udfylde skemaet i selvbetjeningsløsningen.

  Ansøgningsskemaet gælder for nummerplader til kano, kajak eller andet ikke motoriseret fartøj.

  • Hjemmehørende kan søge om op til 2 nummerplader. Det vil sige, at du har bopæl eller sommerhus, som ligger inden for Næstved, Sorø, Ringsted eller Faxe Kommune. Foreninger og klubber i de samme geografisk afgrænsede områder kan også søge.
  • Bredejere kan søge om op til 5 nummerplader. Det vil sige, at du ejer jorden direkte til Susåen.
  • Skoler, foreninger og klubber uden sejlads som primære formål, kan søge om op til 5 nummerplader, fx spejdere, SFO-klubber.
  • Skoler, foreninger og klubber med sejlads som primære formål, kan søge om op til 10 nummerplader, fx kanolav eller kajakklubber.

  Alle felter skal udfyldes. Skoler, foreninger og klubber skriver SE eller CVR nr. i stedet for Cpr.nr.

  Nummerpladerne er kun til personligt brug. Registrerede fartøjer må ikke udlejes. For skoler, foreninger og klubber må fartøjerne kun benyttes af egne elever eller medlemmer.

  Du skal betale din/dine nummerplader på forhånd med betalingskort. Prisen er kr. 263,- pr. stk. Følg vejledningen i ansøgningsskemaet. Når vi har fået din ansøgning og godkendt den, sender Næstved Kommune nummerplade(r) og folderen "I kano på Susåen" til dig. Nummerplader sendes løbende.

  Hvis du ikke har modtaget dine bestilte kanonummerplader skal du give besked til kanonummerplader@naestved.dk samt vedhæfte din kvittering.

  Du kan få hjælp til din ansøgning ved at kontakte Næstved Kommune på telefon 5588 5588.

  Husk dit MitID.

  Hvis du ikke bor i Ringsted, Sorø, Faxe eller Næstved Kommune kan du komme ud og sejle på Susåen ved at købe en gæstenummerplader via Benth Micho Lange (Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark) på benth.micho@gmail.com eller telf.: 2067 3717 mellem klokken 8.00 - 18.00.

  Bestil din nummerplade i god tid - der kan gå 3 -5 hverdage. Gæstenummerplader koster 125 kr. pr. styk og gælder i op til 4 dage. Nummerpladerne sendes med post (Quickbrev mindre end en uge før sejlads + porto) eller kan efter aftale hentes hos Bent Micho Lange. 

  Når du skal sejle med kano, er der visse regler, som du skal følge.

  Du må:

  • sejle på Susåen mellem Vetterslev og Næstved samt på Tystrup-Bavelse Søerne,
  • sejle fra kl. 7.00 til solnedgang, således at du er på land inden solnedgang,
  • kun slå lejr på de etablerede teltpladser,
  • kun gå i land på de pladser, som er markeret på kortet i folderen "I kano på Susåen", samt hvor befæstet vej eller sti går direkte til åbred eller søbred,
  • kun tage din hund med på land, hvis du har den i snor.

  Du må ikke:

  • sejle i siv og rørbevoksede områder,
  • sejle nærmere end 25 meter fra øer i søerne,
  • sejle indenfor de gule bøjer i søerne
  • forstyrre fuglelivet, især ikke i forårs- og sommertiden, hvor fuglene ligger på rede eller har unger. Specielt udsatte er fuglene på Rejnstrup Holme mellem Tystrup og Bavelse søerne, og sejlende bør derfor passere stedet samlet i grupper og hurtigt,
  • henkaste affald i naturen. Gem i stedet affaldet til affaldsbeholderne på teltpladserne,
  • støje unødigt, så andre generes af din adfærd,
  • fiske i åen eller i søerne, hvis du ikke både har et gyldigt fisketegn samt tilladelse fra bredejeren til fiskeri på den pågældende åstrækning eller del af søerne,
  • sejle med sejlbåd eller dyrke windsurfing,
  • sejle med motor.

  Sikkerhed til søs:

  • Du bør kunne svømme.
  • Du bør altid bruge redningsvest.
  • Du bør øve dig i at styre og håndtere en kano.
  • Du bør ikke drikke øl eller spiritus på sejlturen.
  • Du bør altid lytte til vejrudsigten.
  • Man bør altid planlægge turen, således at alle ved, hvor de skal sejle hen, hvor man forventer at holde stop næste gang osv., hvis man evt. bliver væk fra hinanden.
  • Du bør altid pakke kanoen med de tungeste ting i bunden af kanoen, det giver bedre stabilitet.
  • I blæsevejr er det vigtigt, at personer med den største råstyrke sidder bagerst i kanoen, dog må kanoens forende ikke løfte sig fra vandet.
  • Du bør altid sejle op mod store bølger, således at forenden møder bølgerne vinkelret – også selvom det giver en stor omvej.
  • Du bør så vidt mulig sejle i søernes læside, og ikke for langt fra land.
  • Det kan være umuligt eller farligt at sejle på søerne når det blæser. Du bør nøje overveje, om det er forsvarligt at sejle ud på søerne.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)