Skip to main content

Kanosejlads på Susåen

Vil du sejle i kano på Susåen? Så skal du være opmærksom på, at det kræver en kanonummerplade. Læs mere om hvad du skal gøre.

Kanoer ved Susåen

Indhold

  Siden 1994 har der været regler, når du vil sejle på Susåen, Tystrup og Bavelse Sø. Alle både og kanoer skal have en synlig nummerplade, som kan blive tjekket, når der bliver ført kontrol med sejladsen.

  Der er fem kanoudlejere på Susåen, som du kan kontakte, hvis du ønsker at leje en kano. De har tilsammen 185 udlejningskanoer. Har du selv en kano og ikke en kanonummerplade, kan du købe en gæstenummerplade, som gælder op til fire dage.

  Nummerplader for 2018-2020 er udsolgt

  Nummerpladerne gælder i 3 år (2018 - 2020) og koster 227,- pr. stk. Sejladsen på Susåen er reguleret, hvilket betyder, at kommunen højst må sælge 800 nummerplader til de hjemmehørende både. Disse nummerplader er udsolgt og kan først købes igen fra den 1. februar 2021 (nummerpladen gælder for 2021 – 2023). Det er ikke muligt at reservere nummerplader på forhånd.

  Hvis du er bredejer, det vil sige, at du ejer en grund direkte ned til Susåen, kan du dog fortsat købe nummerplader. Det kan du gøre ved at bruge selvbetjeningsløsningen herunder. Vær opmærksom på at du kun kan søge, hvis du er bredejer.

  Du betaler nummerpladen samtidig med at du søger.

  Klik her for at søge om kanonummerplade (som bredejer)

  Bestilling af kanonummerplader

  Kanonummerplader for perioden 2018 - 2020 er udsolgte. Du kan først søge igen fra den 1. februar 2021, medmindre du er bredejer.

  Herunder kan du læse hvordan og hvor mange nummerplader, du kan ansøge om, inden du begynder at udfylde skemaet i selvbetjeningsløsningen.

  Ansøgningsskemaet gælder for nummerplader til kano, kajak eller andet umotoriseret fartøj.

  • Hjemmehørende kan søge om op til 2 nummerplader. Det vil sige, at du har bopæl eller sommerhus, som ligger inden for Næstved, Sorø, Ringsted eller Faxe Kommune. Foreninger og klubber i de samme geografisk afgrænsede områder kan også søge.
  • Bredejere kan søge om op til 5 nummerplader. Det vil sige, at du har grund eller bopæl direkte til Susåen.
  • Skoler, foreninger og klubber uden sejlads som primære formål, kan søge om op til 5 nummerplader, fx spejdere, SFO-klubber.
  • Skoler, foreninger og klubber med sejlads som primære formål, kan søge om op til 10 nummerplader, fx kanolav eller kajakklubber.

  Alle felter skal udfyldes. Skoler, foreninger og klubber skriver SE eller CVR nr. i stedet for Cpr.nr.

  Nummerpladerne er kun til personligt brug. Registrerede fartøjer må ikke udlejes. For skoler, foreninger og klubber må fartøjerne kun benyttes af egne elever eller medlemmer.

  Du skal betale din/dine nummerplader på forhånd med betalingskort. Prisen er kr. 227,- pr. stk. Følg vejledningen i ansøgningsskemaet. Når vi har fået din ansøgning og godkendt den, sender Næstved Kommune nummerplade(r) og folderen "I kano på Susåen" til dig. Nummerplader sendes løbende.

  Du kan også få hjælp til din ansøgning ved at henvende dig personligt i Informationscentret på Næstved Bibliotek, Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved eller ringe til os på telefon 5588 4127 eller 5588 5588.

  Husk dit NemID.

  Gæstenummerplade

  Hvis du ikke bor i Ringsted, Sorø, Faxe eller Næstved Kommune kan du komme ud og sejle på Susåen ved at købe en gæstenummerplader via Benth Micho Lange (Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark) på benth.micho@gmail.com eller telf.: 2067 3717 mellem klokken 8.00 - 18.00.

  Bestil din nummerplade i god tid - der kan gå 3 -5 hverdage. Gæsteplader koster 100 kr. pr. styk og gælder i op til 4 dage. Nummerpladerne sendes med post (Quick-brev mindre end en uge før sejlads + porto) eller kan efter aftale hentes hos Bent Micho Lange.

  Regler for sejlads

  Når du skal sejle med kano, er der visse regler, som du skal følge.

  Du må:

  • sejle på Susåen mellem Vetterslev og Næstved samt på Tystrup-Bavelse Søerne,
  • sejle fra kl. 7.00 til solnedgang, således at du er på land inden solnedgang,
  • kun slå lejr på de etablerede teltpladser,
  • kun gå i land på de pladser, som er markeret på kortet i folderen "I kano på Susåen", samt hvor befæstet vej eller sti går direkte til åbred eller søbred,
  • kun tage din hund med på land, hvis du har den i snor.

  Du må ikke:

  • sejle i siv og rørbevoksede områder,
  • sejle nærmere end 25 meter fra øer i søerne,
  • sejle indenfor de gule bøjer i søerne
  • forstyrre fuglelivet, især ikke i forårs- og sommertiden, hvor fuglene ligger på rede eller har unger. Specielt udsatte er fuglene på Rejnstrup Holme mellem Tystrup og Bavelse søerne, og sejlende bør derfor passere stedet samlet i grupper og hurtigt,
  • henkaste affald i naturen. Gem i stedet affaldet til affaldsbeholderne på teltpladserne,
  • støje unødigt, så andre generes af din adfærd,
  • fiske i åen eller i søerne, hvis du ikke både har et gyldigt fisketegn samt tilladelse fra bredejeren til fiskeri på den pågældende åstrækning eller del af søerne,
  • sejle med sejlbåd eller dyrke windsurfing,
  • sejle med motor.

  Sikkerhed til søs

  Sikkerhed til søs:

  • Du bør kunne svømme.
  • Du bør altid bruge redningsvest.
  • Du bør øve dig i at styre og håndtere en kano.
  • Du bør ikke drikke øl eller spiritus på sejlturen.
  • Du bør altid lytte til vejrudsigten.
  • Man bør altid planlægge turen, således at alle ved, hvor de skal sejle hen, hvor man forventer at holde stop næste gang osv., hvis man evt. bliver væk fra hinanden.
  • Du bør altid pakke kanoen med de tungeste ting i bunden af kanoen, det giver bedre stabilitet.
  • I blæsevejr er det vigtigt, at personer med den største råstyrke sidder bagerst i kanoen, dog må kanoens forende ikke løfte sig fra vandet.
  • Du bør altid sejle op mod store bølger, således at forenden møder bølgerne vinkelret – også selvom det giver en stor omvej.
  • Du bør så vidt mulig sejle i søernes læside, og ikke for langt fra land.
  • Det kan være umuligt eller farligt at sejle på søerne når det blæser. Du bør nøje overveje, om det er forsvarligt at sejle ud på søerne.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)