Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Fælles e-læringsprojekt på tværs af sjællandske kommuner skal få ledige hurtigere i job

Næstved er blandt de 14 sjællandske kommuner, der introducerer et nyt e-læringsforløb, som frigiver tid til reel jobrettet rådgivning frem for fokus på processer og jura. Fremover skal ledige borgere selv gennemgå regler om ret og pligt online, inden de møder til første samtale i jobcentret.

01. maj 2023

Indhold

  Den ledige borgers første møde med jobcentret skal i langt højere grad handle om konkrete ledige job frem for juridiske regler om rettigheder og pligter. Derfor introducerer 14 sjællandske kommuner – heriblandt Næstved – et nyt e-læringsforløb, som borgerne skal gennemgå, inden de møder til første samtale i jobcentret.

  Det frigiver mere tid i samtalen til at tale jobs, og det giver plads til, at jobcentrets medarbejdere kan have fokus på det vigtige match mellem virksomhed og ledig, fortæller arbejdsmarkedschef i Næstved Kommune, Torben Bahn Petersen.

  - Vi er ligesom regeringen optagede af at skabe et hurtigere fokus på reel jobrettet rådgivning og på at tale konkrete ledige jobs, som selvfølgelig skal være relevante for den ledige borger. Men der er rigtig mange krav til, hvordan vi i kommunerne skal vejlede om regler og rettigheder, og det tager meget tid på den første samtale med den ledige. Den viden har vi nu digitaliseret i et e-læringsforløb, som den ledige i stedet kan tage derhjemme i egne rammer, når det passer ind, forklarer han.

  Sjælland skal tænkes som ét arbejdsmarked

  Siden januar har Roskilde og Greve Kommuner, som en del af projektet ”Jobformidling først – vi bringer konkrete jobs i spil”, afprøvet løsningen. Den har virket efter hensigten, og derfor går e-læringsforløbet nu også i luften hos de 12 andre kommuner, som indgår i projektsamarbejdet. I Næstved går det løs fra starten af maj.

  Hovedformålet er at få flere ledige borgere i beskæftigelse. Det handler for jobcentrene om, at der i samtalerne med de ledige sættes yderligere fokus på den enkeltes jobsøgning og motivation og på at bringe flere konkrete jobs i spil.

  Målgruppen i Næstved Kommune er nyledige dagpengemodtagere og nyledige jobparate kontanthjælpsmodtagere, og projektet er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det er en ny måde at tænke beskæftigelsesindsats på, hvor praksis udfordres først og fremmest ved at gøre op med en mangeårig tradition om at gennemgå paragrafferne på et fysisk møde – og nu i stedet digitalisere processen, så den konkrete jobrådgivning fremrykkes.

  Samtidig vil de 14 kommuner i langt højere grad tænke Sjælland som ét arbejdsmarked i jobformidlingen til borgerne. Det er blandt andet sket via ansættelsen af to tværgående sjællandske formidlingskonsulenter.

  Fokus på konkrete ledige jobs i matchet

  Projektet handler i høj grad også om at justere tankegangen hos både de ledige og medarbejderne i jobcentret, så der kommer øget fokus på at få den ledige hurtigt i arbejde - også selvom det ledige job ikke er drømmejobbet.

  - Der er i dag en uoverensstemmelse mellem det arbejdskraftbehov, virksomhederne har og den type ledige, vi primært ser. Af den grund er vi nødt til i matchet at kigge på, hvad der i praksis kan lade sig gøre. Derfor vil vi med projektet også sætte fokus på, at vi alle sammen i en periode af vores liv kan blive nødt til – eller ligefrem have gavn af – at søge og tage et andet job end det, vi som udgangspunkt ønsker os allermest, forklarer Torben Bahn Petersen, der sammen med de øvrige jobcenterchefer har ambitioner om i højere grad at hjælpe de ledige med at få øje på andre muligheder.

  Som en væsentlig del af projektet har de 14 sjællandske kommuner igangsat en intern kompetenceudvikling, hvor medarbejderne introduceres til nye arbejdsgange og konkrete metoder til at italesætte det pragmatiske match i dialogen med de ledige.