Skip to main content

Brobygning fra dagtilbud til skole

I Næstved Kommune arbejder vi bevidst med at skabe sammenhæng og gode overgange for børnene, når de skal fra dagtilbud til skole.

Holde i hånd

Indhold

  På dagtilbudsområdet har vi lavet brobygningsmaterialer som alle dagtilbud arbejder med for overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.

  Her kan du finde de 2 materialer, og læse om hvad der ligger til grund for arbejdet og hvordan der bliver arbejdet.

  Der er, med baggrund i materialet lavet lokale aftaler om hvordan brobygning skal foregå fra vuggestue og dagpleje til børnehave, i alle 4 dagtilbudsområder.

  Her kan du læse om: ”Brobygning fra vuggestue/dagpleje til børnehave”

  Brobygningsmaterialet fra børnehave til skole er helt nyt og det praktiske arbejde er derfor på vej i et samarbejde mellem de enkelte dagtilbuds- og skoleområder.

  Her kan du læse om: ”Brobygning fra børnehave til skole”

  Kontakt

  Center for Dagtilbud og Skole

  Telefon: 5588 3070

  Send digital post (kræver nemid)