Skip to main content

Pædagogisk tilsyn

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud – en dialog om institutionernes vilkår og muligheder for at skabe et godt børnemiljø.

Indhold

  Byrådet, har som ansvarlig for dagtilbudsområdet, pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver bliver løst.

  Det vil sige, at Byrådet har pligt til at føre tilsyn med om opgaverne i institutionerne løses i overensstemmelse med de mål og rammer, som Byrådet har fastsat.

  I Næstved Kommune er det Center for Dagtilbud og Skole, der på vegne af Byrådet gennemfører tilsyn på dagtilbudsområdet. Ansvaret for udførelsen af tilsynet er forankret hos ledelsen i Center for Dagtilbud og Skole.

  Tilsynet foregår dels som et uanmeldt observationsbesøg, dels som et dialogmøde mellem pædagogisk konsulent, områdeleder, daglig leder og en medarbejderrepræsentant, hvor bl.a. observationerne, børnemiljø og pædagogiske læreplaner drøftes.

  Der laves en skriftlig tilbagemelding på tilsynet. Tendenser og udviklingspunkter drøftes i den årlige feedback samtale i området.

  Gule blade på et træ op mod en blå himmel

  Kontakt

  Center for Dagtilbud og Skole

  Telefon: 5588 3070

  Send digital post (kræver nemid)