Gå til hovedindhold

Pædagogisk tilsyn

I Næstved Kommune fastsætter Byrådet mål og rammer for, hvordan daginstitutionerne skal løse deres opgaver. Tilsynet med dette foregår ved et uanmeldt observationsbesøg, hvor kommunen og daginstitutionen tager en dialog om institutionens vilkår og dens muligheder for at skabe et godt miljø for børnene. Ud fra dialogen bliver udviklingsmuligheder og tendenser i området drøftet årligt.

Kvindelig underviser og elev på VISP

Indhold

  Byrådet, har som ansvarlig for dagtilbudsområdet, pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver bliver løst.

  Det vil sige, at Byrådet har pligt til at føre tilsyn med om opgaverne i institutionerne løses i overensstemmelse med de mål og rammer, som Byrådet har fastsat.

  I Næstved Kommune er det Center for Dagtilbud og Skole, der på vegne af Byrådet gennemfører tilsyn på dagtilbudsområdet. Ansvaret for udførelsen af tilsynet er forankret hos ledelsen i Center for Dagtilbud og Skole.

  Tilsynet foregår dels som et uanmeldt observationsbesøg, dels som et dialogmøde mellem pædagogisk konsulent, områdeleder, daglig leder og en medarbejderrepræsentant, hvor bl.a. observationerne, børnemiljø og pædagogiske læreplaner drøftes.

  Der laves en skriftlig tilbagemelding på tilsynet. Tendenser og udviklingspunkter drøftes i den årlige feedback samtale i området.

  Gule blade på et træ op mod en blå himmel

  Kontakt

  Center for Dagtilbud og Skole

  Telefon: 5588 3070

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler