Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Familie
Børn

Sprogvurdering

Sprogvurdering er en vurdering af barnets sprog, og tidlige skriftlige færdigheder. Det kan ske fra barnet fylder 3 år, og frem til slutningen af 0. klasse. Sprogvurderingen er med til at beslutte, om der er brug for en særlig tidlig indsats i barnets sproglige udvikling. Læs mere om sprogvurderingen her.

stak af bøger toppet med et æble

Indhold

  Alle børn i dagtilbud vurderes 2 gange årligt med en trivselsmåling. Trivselsmålingen kan afsløre et behov for en sprogpædagogisk indsats.

  I Næstved Kommune anvendes Børne og Socialministeriets sprogvurderingsmateriale. Sprogvurderingen anvendes fra 3 årsalderen og op til afslutningen af 0. klasse. Dette giver mulighed for en sammenhængende vurdering af sproget på tværs af dagtilbud og skole. I sprogvurderingsmaterialet udarbejdes en rapport, der samler og beskriver barnets sproglige udvikling, som kan bruges i samarbejdet mellem forældre og professionelle. Rapporten kan også bruges ved overgangen mellem dagtilbud og skole.

  Børn i dagtilbud sprogvurderes i foråret et år inden skolestart. De vurderes på de talesproglige og på de før-skriftsproglige færdigheder. Børn som ikke er aldersvarende revurderes i januar-marts i det kalenderår hvor de skal starte i skole.

  Børn, der er optaget i et dagtilbud i alderen omkring 3-4 år, sprogvurderes hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet har brug for en særlig sprogpædagogisk indsats. I dele af kommunens dagtilbud afprøves en ordning, hvor alle 3-årige sprogvurderes.

  Afhængig af resultatet skal det vurderes om der er behov for en mere specifik udredning af en Tale-hørekonsulent.

  Sprogvurdering af børn uden for dagtilbud.
  Efter Dagtilbudslovens § 11. stk. 2, stilles der krav til den enkelte kommune om, at alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes.

  Efter Dagtilbudslovens § 11. stk. 4, har forældre pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering efter stk. 1 og 2, samt sprogstimulering efter stk. 3.

  Sprogvurdering af tosprogede børn uden for dagtilbud.
  Efter ændring af Lov om ændring af dagtilbudsloven (obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn) skal tosprogede børn, der ikke er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes. Hvis barnet har behov for en sprogunderstøttende indsats, skal barnet modtage et gratis sprogstimuleringstilbud 30 timer om ugen.

  Forældre med børn i 3-års alderen, der ikke er tilmeldt kommunal eller privat dagtilbud, får tilsendt et brev fra Center for Dagtilbud og Skole, hvor forældrene bedes om, at henvende sig til centret. Såfremt forældre ikke modtager et brev omkring barnets 3 års fødselsdag bedes forældrene rette henvendelse til sprogvejleder Aase Morell på telefon 5152 3582 eller på telefon 5588 3058.

  Kontakt

  Center for Dagtilbud og Skole

  Pladsanvisning

  Telefon: 5588 3060

  Send digital post til Pladsanvisningen (kræver MitID)

  Andre relevante artikler