Gå til hovedindhold

Sprogvurdering

Sprogvurdering af børn i dagtilbud

stak af bøger toppet med et æble

Indhold

  Alle børn i dagtilbud vurderes 2 gange årligt med TOPI (Tidlig opsporing og indsats) Rambøll. Denne er en trivsels måling. Trivselsmålingen kan indikere et behov for en sprogpædagogisk indsats.

  I Næstved Kommune anvendes Børne og Socialministeriets sprogvurderingsmateriale, ”Sprogvurdering 3-6” (Rambøll Sprog). Sprogvurderingen anvendes fra 3 årsalderen og op til afslutningen af 0. klasse. Dette giver mulighed for en sammenhængende systematisk vurdering af sproget på tværs af dagtilbud og skole. I sprogvurderingsmaterialet udarbejdes en rapport, der samler og beskriver barnets sproglige udvikling til brug for samarbejdet om sproglig udvikling mellem forældre og professionelle samt ved overgange mellem dagtilbud og skole.

  Børn i dagtilbud sprogvurderes i foråret et år inden skolestart. De vurderes på de talesproglige og på de før-skriftsproglige færdigheder. Børn som ikke er aldersvarende revurderes i januar-marts i det kalenderår hvor de skal starte i skole.

  Børn, der er optaget i et dagtilbud i alderen omkring 3-4 år, sprogvurderes hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet har brug for en særlig sprogpædagogisk indsats. I dele af kommunens dagtilbud afprøves en ordning, hvor alle 3-årige sprogvurderes.

  Afhængig af resultatet skal det vurderes om der er behov for en mere specifik udredning af en Tale-hørekonsulent.

  Sprogvurdering af børn uden for dagtilbud.
  Efter Dagtilbudslovens § 11. stk. 2, stilles der krav til den enkelte kommune om, at alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes.

  Efter Dagtilbudslovens § 11. stk. 4, har forældre pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering efter stk. 1 og 2, samt sprogstimulering efter stk. 3.

  Sprogvurdering af tosprogede børn uden for dagtilbud.
  Efter ændring af Lov om ændring af dagtilbudsloven (obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn) skal tosprogede børn, der ikke er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes. Hvis barnet har behov for en sprogunderstøttende indsats, skal barnet modtage et gratis sprogstimuleringstilbud 30 timer om ugen.

  Forældre med børn i 3-års alderen, der ikke er tilmeldt kommunal eller privat dagtilbud, får tilsendt et brev fra Center for Dagtilbud og Skole, hvor forældrene bedes om, at henvende sig til centret. Såfremt forældre ikke modtager et brev omkring barnets 3 års fødselsdag bedes forældrene rette henvendelse til sprogvejleder Britt Ilsfort på telefon 4015 5971 eller på telefon 5588 3054.

  Andre relevante artikler