Gå til hovedindhold

Modtagelse af ukrainske flygtninge - Прийом українських біженців

Krigen i Ukraine sender mennesker på flugt, og nogle af dem kommer til en by her i kommunen - Війна в Україні змушує людей тікати, і деякі з них приїжджають до міста тут, у муніципалітеті

Grafitti-værk med teksten "Slava Ukraine"

Indhold

  I Næstved Kommune vil vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de ukrainske flygtninge, der netop nu er på flugt. Vi har derfor igangsat en række indsatser for de flygtninge, der kommer til kommunen.

  Udlændingestyrelsen og SIRI har oprettet en informationsside for ukrainske statsborgere. Siden indeholder relevante oplysninger til ukrainske statsborgere, der enten er i Danmark eller som ønsker at komme til Danmark.

  Link til dansksproget side til ukrainske flygtninge her.

  Link til side på ukrainsk til ukrainske flygtninge her.

  Én samlet indgang til viden om Danmark

  Der er desuden oprettet en hjemmeside, hvor ukrainske flygtninge i Danmark får én samlet indgang til viden om Danmark. Her er information om danske samfundsforhold og om lovgivningen på en række områder, og du kan blandt andet få mere viden om børn, pasning og skole, sundhedsvæsenet, fritids- og foreningsliv samt arbejde i Danmark.

  Hjemmesiden er på ukrainsk, russisk og dansk og kan bruges af både flygtninge, værtsfamilier, kommuner og andre med kontakt til ukrainske flygtninge. Link til hjemmesiden findes her.

  Modtagelse af ukrainske flygtninge

  Er du ukrainsk flygtning i Næstved Kommune, og har du brug for hjælp til at finde overnatning eller et sted at bo, men du endnu ikke har fået opholdstilladelse, skal du rette henvendelse til Center Sandholm

  Vi har på nuværende tidspunkt desværre kun kapacitet til at huse de flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Næstved Kommune.

  Hvis du har nære familiemedlemmer - for eksempel ægtefæller eller børn - og de allerede har fået bolig af Næstved Kommune - kan du få dispensation til at bo sammen med dem.  

  Har du spørgsmål, skal du kontakte Næstved Kommune på telefon 5588 5588 eller sende en mail til naestved@naestved.dk.

  Er du ukrainsk flygtning i Næstved Kommune, og har du allerede et sted at være, men vil du gerne have råd og vejledning til dit videre forløb, så vil vi bede dig sende en mail til naestved@naestved.dk. Vi vil bestræbe os på at svare dig hurtigst muligt. 

  Fra torsdag den 17. marts 2022 vil det være muligt at indgive ansøgning om ophold for ukrainske statsborgere samt andre statsborgere, som har lovligt ophold i Ukraine. Ansøgningsskema kan hentes på https://www.nyidanmark.dk/ukraine.

  • Hvis du søger om førstegangsopholdstilladelse, skal du vælge skema SL1.
  • Hvis du søger om familiesammenføring til en herboende – som allerede har fået opholdstilladelse efter SL1 – skal du vælge SL2.

  Ansøgningen skal indgives til Udlændingestyrelsens Borgerservice som blandt andet ligger her i Næstved på Farimagsvej. Her er det samtidigt muligt at få optaget biometri (fingeraftryk og foto). Inden fremmøde skal der bestilles tid i Udlændingestyrelsens Borgerservice, hvilket du kan gøre på https://selvbetjening.kubedata.dk/us/portal.

  Det er kun voksne, som skal bestille tid, hvis du har børn under 18 år der skal registreres, så skal de med dig til den aftalte tid i Udlændingestyrelsens Borgerservice.

  Ved eventuelt behov for dokumentation (manglende pas, opholdstilladelse i Ukraine m.m.) i forbindelse med din ansøgning kan Ukraines Ambassade i København kontaktes via dette link: https://denmark.mfa.gov.ua/.

  Når du har ansøgt om ophold og har fået opholdstilladelse i Næstved Kommune, bliver du kontaktet inden for fire hverdage på det telefonnummer eller den e-mail, du har oplyst i din ansøgning. 

  Hvis vi ikke kan få kontakt til dig gennem disse kanaler, vil du modtage et brev fra Næstved Kommune med relevante oplysninger. 

  Når du har fået opholdstilladelse i Næstved Kommune, får du tilknyttet en sagsbehandler, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om ydelser, job, sprogskole med videre. 

  Alle udenlandske og internationale medarbejdere skal have et dansk CPR-nummer for at arbejde i Danmark. CPR-nummeret skal bruges til udbetaling af løn. For udenlandske arbejdere kaldes CPR-nummeret også et kildeskattenummer.

  Hvis du som ukrainsk flygtning endnu ikke har fået opholdstilladelse i Danmark, men har fået et arbejde og dermed skal have en bankkonto, du kan få udbetalt din løn til, kan du via SKAT ansøge om at få oprettet et kildeskatnummer. Her får du et administrativt CPR-nummer, der senere overgår til et almindeligt CPR-nummer, når du har fået opholdstilladelse.

  Du skal også have et skattekort

  Det administrative CPR-nummer kan anvendes i bankerne til at få oprettet en basiskonto. Denne basiskonto kan senere overgå til at blive en NemKonto, når der foreligger en opholdstilladelse.

  Du skal også have et skattekort, så du betaler den rigtige skat af din danske løn. Et skattekort er et digitalt kort, der fortæller din arbejdsgiver, hvor meget du skal betale i skat. Har du ikke et skattekort, skal du betale 55 procent af din løn i skat.

  Du kan her læse meget mere om, hvad du skal gøre, når du kommer fra Ukraine og har fået arbejde i Danmark - både hvis du allerede har fået opholdstilladelse, eller hvis du endnu ikke har fået opholdstilladelse.

  Kommunerne har ikke hjemmel - heller ikke efter særloven - til at behandle forhold omkring CPR, økonomi med videre, før borgerne har fået en opholdstilladelse og er visiteret til Næstved Kommune.

  Ukrainske statsborgere kan gøre brug af Næstved Kommunes skoler og dagtilbud. Indskrivning af ukrainske børn i dagtilbud og skoler er en del af det introprogram, der tilbydes til ukrainske flygtninge, som visiteres til ophold i Næstved Kommune.

  Når du har ansøgt om ophold og har fået opholdstilladelse i Næstved Kommune, bliver du kontaktet blandt andet med information om og indskrivning til skole og dagtilbud (se evt. ”Er du ukrainsk flygtning, og har fået opholdstilladelse i Næstved Kommune”).

  Der afholdes fælles forældremøder for nyankomne ukrainere cirka hver 14. dag, hvor vi skal drøfte dit barns skolegang og mulighed for indmelding i dagtilbud. Møderne afholdes tirsdage fra klokken 12.30 til 14.30 på Kasernevej 20, 4700 Næstved. 

  Hvis du afventer svar på opholdstilladelse, kan du fortsat få adgang til skole og dagtilbud. Du kan kontakte pladsanvisningen for information og vejledning.

  Pladsanvisningen kan kontaktes på telefon 55 88 30 60 (dansk/engelsk). Det er også muligt at bestille tid til vejledning her. I feltet ”navn” kan du efter dit navn angive, at vi skal booke en tolk ved at skrive ”(tolk)”.

  Du må bruge dit ukrainske kørekort i et halvt år (180 dage) efter du har fået ophold i Danmark. Herefter skal du have et dansk kørekort, hvis du fortsat skal bo og køre bil i Danmark.

  Du skal skifte dit ukrainske kørekort til et dansk kørekort, og det kræver en lægeerklæring fra din læge.

  • Book en tid hos din læge (medbring sundhedskort).
  • Book en tid i Borgerservice (medbring lægeerklæring, dit ukrainske kørekort, pas, opholdstilladelse og sundhedskort).

  Det koster 280 kroner at ombytte kørekort. Du vil få et midlertidigt kørekort, som du kan bruge, mens ombytningen behandles.

  Vil du som virksomhed gerne stille job til rådighed for ukrainske flygtninge? Så kan du kontakte Jobcenterets Virksomhedsservice på telefon 2016 6574

  Din henvendelse vil blive registeret som en interessetilkendegivelse, og du vil blive kontaktet, hvis der opstår et match mellem det ledige job og en ukrainsk flygtning. 

  Har du indgået aftale om ansættelse af en ukrainsk flygtning og har du brug for sparring eller vejledning, kan du ligeledes kontaktet Virksomhedsservice

  Vi har rigtig mange gode frivillige foreninger, der hjælper til med tolkning, inventar og meget andet til de ukrainske flygtninge der allerede er kommet til Næstved og er på vej. 

  Fødevarer, mv. kan hentes hos Stop Spild Lokalt. Se mere på deres facebookside  

  Vi oplever lige nu rigtig mange henvendelser fra borgere, der gerne vil hjælpe - både som frivillig og med møbler, tøj og andet. Det sætter vi meget stor pris på. Det er endnu ikke afklaret, hvilken hjælp der er behov for, og hvordan man som privat person bedst kan hjælpe. Vi henviser derfor på nuværende tidspunkt til frivillige foreninger som Røde Kors og Nødhjælpsdepotet.

  Røde Kors har etableret et callcenter, Røde Kors Parat, hvor spontanfrivillige kan registrere sig og blive henvist til konkrete opgaver, når behovet opstår i deres lokalområde. Du kan læse mere på www.rodekors.dk

  Er du tvivl om hvor din hjælp gør mest gavn? Så kontakt Frivillighedscenter Næstved for råd og vejledning.

  Er du som ukrainsk flygtning indrejst med et kæledyr?  EU og Danmark anvender en særlig undtagelsesmulighed i forordning 2013/576, der betyder, at personer, der rejser med deres kæledyr fra Ukraine, kan indføre dette til EU, herunder Danmark, selvom dyret ikke opfylder alle kravene.

  Kæledyret skal dog hurtigst muligt registreres via en blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

  Se vejledning her på ukrainsk

  Børn, unge og voksne kan nu ringe ind til Dansk Flygtningehjælps psykosociale telefonlinje på tlf. 3373 5314. Telefonlinjen er støttet af Egmontfonden, og flygtningene vil på ukrainsk blive vejledt i normale reaktioner under svære livsomstændigheder, samt hvad man kan gøre for at styrke trygheden i en ny tilværelse og deres evne til at håndtere en kritisk eller truende situation og komme uskadt eller styrket igennem den.

  Det er muligt at få en kortere samtale med en ukrainsk fagperson med fokus på de reaktioner, den ukrainske flygtning selv har - særligt i forhold til, hvordan man som voksen kan støtte sine børn i den svære og udfordrende situation, man står i lige nu.

  Til denne kortere samtale er der mulighed for at aftale et tidspunkt for en længere, opfølgende samtale. Der er ligeledes mulighed for at blive visiteret til tre terapeutiske samtaler ved behov. Telefonen er åben alle hverdage klokken 9 til 10 og klokken 17 til 18. 

  Ви український біженець у муніципалітеті Нествед?

  Якщо ви біженець з України і знаходитесь у комуні Нествед, якщо вам потрібна допомога у пошуку місця для ночівлі чи приживання, але Ви ще не отримали право на проживання у Данії, - звертайтесь до центру Сендхольм Center Sandholm

  На даний час, на жаль, у нас є можливості надати житло тільки тим біженцям, які отримали право на проживання у комуні Нествед. 

  Якщо у Вас є близькі члени сім’ї - наприклад, чоловік чи дружина, або діти - і вони уже отримали житло у комуні Нествед - Ви можете отримати розподіл на проживання разом з ними. 

  Якщо у Вас є питання, зв’яжіться з комуною Нествед за телефоном 5588 5588 або надійшліть електроний лист на адресу naestved@naestved.dk.

   

  Якщо Ви є українським біженцем у комуні Нествед і ви вже маєте притулок, але бажаєте поради та вказівок щодо Вашого подальшого курсу, ми просимо Вас надіслати електронного листа на адресу naestved@naestved.dk.

  Ми будемо намагатися відповісти Вам якомога швидше.

  Від четверга 17 березня 2022 року українці та громадяни інших країн, які мають законне право на проживання в Україні, можуть подати заяву на отримання права на проживання. Заяву можна завантажити за посиланням: https://www.nyidanmark.dk/ukraine.

  • Якщо Ви подаєте заяву на право на проживання, заповніть заяву SL1.
  • Якщо ви подаєте заяву на возз’єднання з членом сім’ї, який проживає у Данії – що уже отримав право на проживання за заявою SL1 – заповніть заяву SL2.

  Заяву потрібно подати до Імміграційної служби (Udlændingestyrelsens Borgerservice), одне з відділень якої знаходиться у місті Нествед на вулиці Farimagsvej. За цією адресою ви зможете здати біометрію (відбитки пальців та фото). Прийом відбувається за попереднім записом. Записатися можна за посиланням https://selvbetjening.kubedata.dk/us/portal.

  Записатися можуть лише дорослі: якщо у Вас є діти до 18 років, яких треба зареєструвати, їм потрібно прийти разом з Вами до Імміграційної служби (Udlændingestyrelsens Borgerservice) у домовлений час.

  Якщо у Вас немає документу (паспорт чи документ, який засвідчує право на проживання в Україні), що необхідні для подачі заяви на проживання у Данії, сконтактуйте з Посольством України у Данії, яке знаходиться у Копенгагені, за посиланням: https://denmark.mfa.gov.ua/.

   

  Якщо Ви подали заяву на право на проживання та отримали дозвіл на проживання у комуні Нествед, то протягом чотирьох днів з Вами сконтактують за номером телефону чи електронною адресою, що ви подали у заяві.

  Якщо нам не вдасться звязатися з Вами, Ви отримаєте листа від комуни Нествед з необхідною інформацією.

  Коли Ви отримуєте право на проживання у комуні Нествед, за Вами закріплюють соціального працівника, з яким треба звязуватися, якщо виникають запитання про фінансові виплати, роботу, мовну школу і т.д.

  Громадяни України можуть навчатися у школах та дошкільних закладах комуни Нествед. Зарахування українських дітей до дитячих садків та шкіл є частиною вступної програми, яка пропонується українським біженцям, які були розподілені на перебування у комуну Нествед.

  Якщо ви подавали заяву на дозвіл на проживання у комуні Нествед та отримали такий дозвіл, з вами сконтактують також стосовно інформації про зарахування до школи та дошкільної установи (дивись «Якщо ви біженець з України та отримали вид на проживання в комуні Нествед»).

  Ми запрошуємо Вас на батьківські збори на тему обговорення шкільного перебігу та/або можливого запису до дитячих садочків. Збори проходять по вівторках з 12.30 до 14.30 за адресою Kasernevej 20, 4700 Næstved.

  Якщо ви ще очікуєте відповіді на дозвіл на проживання, ваші діти можуть також навчатися у школах та дошкільних закладах. Ви можете сконтактувати з офісом по розподілу місць стосовно інформації та консультацій.

  З офісом по розподілу місць можна сконтактувати за телефоном 55 88 30 60 (данською чи англійською мовами). Тут є також можливість замовити час для консультацій. У графі «ім’я» ви можете вказати, що вам потрібен перекладач, написавши ”(tolk)”.

  Ви можете використовувати своє українське посвідчення водія протягом шести місяців(180 днів) від дати отримання opholdtilladelse.

  Не забудьте обміняти своє українське посвідчення водія на протязі 180 днів, якщо ви будете продовжувати жити та водити автомобіль в Даніі.

  Для того, щоб обміняти українське посвідчення водія, вам неохідно мати з собою: довідку про стан здоров*я від лікаря та заповнити заяву для borgerservice (центр обслуговування громадян). Що треба практично зробили для того, щоб обміняти посвідку водія:

  • Запишіться на прийом до лікаря, щоб отримати медичну довідку (взяти з собою фотографію (як на паспорт) та жовту картку медичного страхування).
  • Запишіться на зустріч у Borgerservice для заміни посвідчення водія (при собі мати медичну довідку, паспорт, оригінал водійських прав, документ про проживання та медичне страхування).

  Зміна водійських прав коштує 280 DKK.

  Ви біженець з України і приїхали з домашньою твариною? Країни ЄС та Данія застосовують особливе виключення з правил згідно розпорядження 2013/576, що означає, що особи, які виїхали з України з домашніми тваринами, можуть скористатися особливими можливостями на території ЄС, зокрема і Данії, не зважаючи на те, що тварини можуть не відповідати усім вимогам.

  Проте домашніх тварин треба зареєстревати якнайшвидше, скориставшись шаброном на сайті Fødevarestyrelsen.

  Інструкція українською мовою тут.

  Діти, підлітки та дорослі можуть звертатися на психосоціальну телефонну лінію Данської допомоги біженцям за телефоном 33735314. Телефонна лінія підтримується фондом Егмонта. Біженці отримають інформацію про звичайні реакції при важких життєвих обставинах, а також про те, що можна зробити для того, аби зміцнити відчуття безпеки у новому середовищі та здатність впоратися з критичною або небезпечною ситуацією та вийти неушкодженим чи сильнішим з неї.

  Вам пропонується коротка розмова з україномовними спеціалістами, яка буде спрямована на ті реакції, які має саме український біженець – особливо відносно того, як сам дорослий може підтримати своїх дітей у складній ситуації, в якій зараз знаходиться. На цій короткій розмові можливо домовитися про час на наступну розмову для більш детальної та поглибленої співбесіди. Є також можливість за необхідності отримати направлення на три розмови з психотерапевтом. Телефон працює у робочі дні з 9 до 10 та з 17 до 18.

  Ukrainian refugee in Næstved Municipality

  If you are a Ukrainian refugee in Næstved Municipality, and you need help finding accommodation, you can contact our hotline on telephone 21 35 93 65. The hotline is open Monday to Wednesday from 08:00 - 15:30, Thursday 08:00 - 17:00 and Friday from 08:00 – 13:30. Among other things, we will be able to help you with a place to sleep and food. If you need help outside these hours, please contact Center Sandholm

  If you are a Ukrainian refugee in Næstved Municipality, and you already have a place to stay, but would like advice and guidance for your further course, we will ask you to send an email to ukraine@naestved.dk We will strive to answer you as soon as possible, but as we p.t. prioritize helping people without shelter, it can take up to two working days before we respond to your inquiry.

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)