Gå til hovedindhold

Merudgiftsgodtgørelse

Hvis du opfylder en række betingelser, har du mulighed for at søge om særlig støtte til dækning af eksempelvis transportudgifter i forbindelse med et beskæftigelsestilbud.

Rækkehustage

Indhold

  Ifølge § 176 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kan du som borger, hvis du deltager i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, få udbetalt op til 1.000 kroner om måneden i hel eller delvis godtgørelse.

  Merudgiftsgodtgørelsen skal dække de ekstra udgifter, du har i forbindelse med din deltagelse i tilbuddet - herunder ekstra høje udgifter til eksempelvis transport. Hvor meget du eventuelt kan få udbetalt beregnes ud fra den billigste, offentlige transport. 

  Hvem kan få merudgiftsgodtgørelse?

  Du kan være berettiget til merudgiftsgodtgørelse, hvis du er:

  • kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtager (ikke omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven)
  • uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtager (ikke omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven)
  • under jobafklaring og deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller virksomhedspraktik
  • modtager af ressourceforløbsydelse
  • ledig selvforsørgende
  • under 18 år og har behov for et uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats

  Hvordan søger jeg?

  Hvorvidt du som borger har ret til merudgiftsgodtgørelse afgøres af jobcentret på baggrund af en konkret, individuel vurdering. I vurderingen af eksempelvis transportudgift lægges der blandt andet vægt på udgifterne til transport og afstanden til og fra tilbuddet. Der er ikke krav til, hvilken transportform du anvender. 

  Sagsbehandleren bevilger som udgangspunkt merudgiftsgodtgørelsen i forbindelse med bevilling af dit tilbud, hvis du opfylder kriterierne. Det betyder, at du ikke selv behøver at gøre noget for at søge. Hvis du ikke har fået bevilget merudgiftsgodtgørelse, og du mener, du er berettiget til godtgørelsen, skal du kontakte din sagsbehandler hurtigst muligt og senest inden, du afslutter dit tilbud.

  Hvor meget kan jeg få?

  Den samlede månedlige godtgørelse må ikke overstige 1.000 kroner før skat jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 176.

  Du kan få udbetalt merudgiftsgodtgørelse, så længe du deltager i det tilbud, du har fået merudgiftsgodtgørelse til og ikke flytter adresse.

  Du skal være opmærksom på, at merudgiftsgodtgørelsen kan få betydning for din boligstøtte, daginstitutionsbetaling og andre indkomstafhængige ydelser.

  § 176-godtgørelsen gives ikke til personer, der har lønindtægt, mens de deltager i beskæftigelsestilbud under sygdom. Godtgørelsen til personer, der modtager beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik udbetales kun, hvis udgiften i meget begrænset omfang dækkes af beskæftigelsestillægget.

  Merudgiftsgodtgørelse til transport

  Du kan få merudgiftsgodtgørelse som et tilskud til din transport, der dækker dine udgifter op til 12 kilometer fra din bopæl og til dit tilbudssted (24 kilometer tur/retur).

  Hvis du har over 12 kilomenter fra din bopæl til dit tilbudssted, kan du også søge om befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelsen bliver modregnet i din merudgiftsgodtgørelse. Du kan ansøge om befordringsgodtgørelse ved at kontakte din sagsbehandler eller ansøge digitalt her.

  Kontakt

  Center for Arbejdsmarked

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler