Gå til hovedindhold
Natur
Vand
Fritid

Mere liv i Susåen

Malermuslingen er truet, og findes kun ganske få steder i Europa. Derfor har EU bevilliget 9,3 mio. kr. til at forbedre den tykskallede malermuslings leveforhold i Susåen. Arbejdet med at skabe flere levesteder i Susåen forventes at resultere i 7.000 tykskallede malermuslinger og flere fiskearter ved projektets afslutning i 2023. Følg malermuslingens rejse i Susåen.

Tykskallede Malermuslinger på flad hånd

Indhold

  EU vurderede i 2015, at Næstved Kommunes projekt om den tykskallede malermusling er så vigtigt, at de vil støtte det. EU ønsker at beskytte malermuslingen, som er truet og kun findes ganske få steder i Europa.

  Midlerne skal bruges til at forbedre vandløbet for at sikre, at vi i fremtiden også vil kunne se den tykskallede malermusling i Suså-systemet. Vandløbet skal have et større fald, flere slyngninger – noget der vil betyde mere bevægelse i vandet, hvilket igen betyder gode levevilkår for de fisk, som er så vigtige for malermuslingens livscyklus.

  Der er for nylig konstateret levende muslinger i Torpe Kanal og Suså. De vil have gode betingelser for at kunne indvandre og etablere sig på den nyrestaurerede del af vandløbet, som har forbedret de fysiske forhold.
  Fisk, som bærer forstadiet til muslingen, vil også blive udsat i vandløbet.

  Status på projektet

  Arbejdet fortsætter med udarbejdelsen af mere detaljerede projektforslag. Det betyder også, at der skal ansøges om dispensationer og tilladelser til at gennemføre anlægsprojekterne.

  Udsætningen af fisk fortsætter.

  Det egentlige arbejde i Susåen begynder. Det omfatter gravearbejde, udlægning af sten og groft materiale i åen, udplantning af vandplanter og træer og buske på bredden samt fjernelse af uønskede sumpplanter i åen.

  Hele projektet skal være færdigt ved udgangen af 2023.

  Forrige Næste

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)