Gå til hovedindhold

Projekter

13 resultater

Motion og fællesskab i Center for Socialt Udsatte

20. maj 2020

Handicap og psykiatri

2 årigt motions- og samværsprojekt for borgere tilknyttet Center for Socialt Udsatte. Aktiviteter på ugentlig basis med ubegrænset og gratis deltagelse.

En person på knæ der binder sine løbesko

Læringsløftet

04. mar 2020

Skole og dagtilbud

Et løft til alle - et løfte om læring Læringsløftet skal give skolerne et læringsløft, der kan mærkes og løfte elevernes faglige niveau betydeligt. Lærere og pædagoger får kurser i målstyret undervisning, klasseledelse og inkluderende differentieret undervisning over de næste tre år.

Lærer der underviser elev

Talentudvikling

26. feb 2020

Kultur og borgerservice

Børn og unge i Næstved Kommune skal have de bedste vilkår for at udvikle deres talenter og udfold deres potentiale

Forestilling på Talentskolen i Næstved

NorDigHealth

17. feb 2020

Sundhed og ældre

I Næstved og Lübeck kommuner inviteres raske borgere til at deltage i en stor undersøgelse, som skal komme nærmere svaret på, hvad teknologi betyder for vores sundhed.

Billede af kvinde som laver konditest

Nye vand- og svømmefaciliteter

14. feb 2020

Projekter

Et nyt og moderne anlæg forventes at åbne for offentligheden, foreninger, klubber, m.fl i anden halvdel af 2024.

Person svømmer

Baltic Pipe

Klima

Baltic Pipe er en kommende ny gasrørledning, der forbinder Norge, Danmark og Polen. Den planlægges at løbe gennem Næstved Kommune fra Gimlinge i vest til Stavnstrup i øst. Derudover skal der etableres en kompressorstation tæt på Tågeskov. Gasrørledningen forventes i drift i oktober 2022.

Gasrørledning

Kystsikring på Enø og Lungshave

Natur

Fremtidens klima bliver voldsommere og mere vådt. Fremtidige klimascenarier viser, at havet vil stige, og der vil komme mere regn. Dermed vil oversvømmelser oftere forekomme, hvis der ikke gøres noget. Derfor skal kommunen sikres mod oversvømmelserne. Et konkret eksempel herpå er det kystbeskyttelsesprojekt ved Enø og Lungshave, som Næstved Byråd besluttede at fremme i februar 2017 og som du kan læse mere om her.

badegæster på stranden ved Enø

Mere liv i Susåen

Natur

EU har bevilliget 9,3 mio. kr. til at forbedre den tykskallede malermuslings leveforhold og skabe flere levesteder i Susåen. Målet er, at der om fem år, er 7.000 tykskallede malermuslinger i Susåen, og flere fiskearter. Her kan du besøge projektets egen hjemmeside med masser af informationer om, hvad der sker med den tykskallede malermusling.

Tykskallede Malermuslinger på flad hånd

Ressource City

Klima

Ressource City er et grønt udviklingsprojekt med fokus på at skabe samarbejder mellem virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi. Gennem samarbejderne hjælper Ressource City med at udvide virksomhedernes innovationskraft og miljøvenlige profil mod en stærk cirkulær økonomi.

Ressource City, logo, bæredygtighed

Store vindmøller

Klima

Næstved Kommune har i kommuneplanen udpeget 6 områder, som giver mulighed for at opstille i alt 18 store vindmøller. 12 af dem er allerede opstillet. Her på siden kan du få information om de udpegede områder og få svar på de mest almindelige spørgsmål.

Vindmøller i Saltø