Gå til hovedindhold
Genoptræning
Funktionsnedsættelse
Sundhed

Træning for ældre

Har du brug for at træne, og er du ikke i stand til selv at opsøge et træningssted? Læs om dine muligheder for genoptræning og vedligeholdende træning.

Kildemarkscentret træningsområde

Indhold

  Genoptræning af dine funktionsnedsættelser er et tilbud til borgere, der har haft et pludseligt funktionstab i en sådan grad, at det ikke længere er muligt at fastholde det vanlige aktivitetsniveau, og det vurderes du kan generhverve de tabte færdigheder. Det kunne for eksempel være efter et fald eller en influenza eller du har mistet din evne til selv at klare madlavning, gøre rent eller handle.

  Vedligeholdende træning er et tilbud til borgere, som oplever moderate til væsentlige begrænsninger i at klare hverdagen eksempelvis at bade selvstændigt eller bevæge sig rundt i eget hjem. Formålet med træningen er, at du kan fastholde nuværende funktionsniveau eller forhindre yderligere tab af fysiske, psykiske og sociale evner. Træning vil blive varetaget af en fysioterapeut eller en ergoterapeut.
  Målet for træningen bliver lavet i samarbejde mellem dig, visitator og/eller den trænende terapeut.

  Træningen foregår i eget hjem, på et træningscenter stillet til rådighed af din valgte leverandør eller det sted din leverandør vælger.

  Genoptræning af funktionsnedsættelser og færdigheder kan bevilges efter foregående visitation. Du søger træning ved at bruge selvbetjeningsløsningen.

  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vælge privat leverandør til genoptræning. Du får derfor genoptræning fra Den kommunale Leverandør.

  Den Kommunale Leverandør er i Næstved Kommune:

  Distrikt Nord: Tlf. 5588 1800
  Distrikt Syd: Tlf. 5588 2000
  Distrikt Vest: Tlf. 5588 1600
  Distrikt Øst: Tlf. 5588 1900

  Hvis du har spørgsmål til hvad din træning indeholder, eller hvordan og hvornår hjælpen bliver leveret, skal du kontakte den leverandør du har valgt.

  Ordningen med vederlagsfri (eller betalt fysioterapi) er for dig, der har et svært fysisk handicap, eller dig, der har nedsat funktionsevne, efter at have været syg eller indlagt i længere tid.

  Den fysioterapeutiske indsats skal hjælpe dig med at forbedre din evne til at klare dig selv, vedligeholde den eller udsætte det tidspunkt, hvor du får behov for andres hjælp/udefrakommende hjælp.

  Du kan få betalt (vederlagsfri) fysioterapi, hvis du opfylder følgende kriterier:
  • du har et svært fysisk handicap*
  • du har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom*
  • din tilstand er varig*
  • * Din diagnose/funktionsnedsættelse skal være listet på Sundhedsstyrelsens Bilag 2

  Hvor foregår vederlagsfri fysioterapi

  Den vederlagsfri fysioterapi foregår som udgangspunkt på en fysioterapeutisk klinik. Såfremt fysioterapeuten vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for dig, at du får behandling i eget hjem er dette også en mulighed.
  Hvordan søger du om vederlagsfri fysioterapi

  Fysioterapi kan efter lægehenvisning blive givet til dig, hvis du opfylder ovenstående kriterier. Ansøgningen om vedlagsfri fysioterapi skal rettes til din egen læge, som henviser til en relevant fysioterapeut.

  Hvis du bliver udskrevet fra sygehuset, og lægerne har vurderet, at du har behov for fortsat ambulant genoptræning, vil du modtage en genoptræningsplan fra sygehuset. Genoptræningsplanen vil ligeledes blive sendt til Næstved Kommunes Sundhedscenter. På baggrund af denne plan bliver du inden for tre hverdage visiteret til genoptræning. Træning foregår primært på Næstved Sundhedscenter, hvor den endelige træningsplan også bliver udarbejdet.

  Hvem skal du kontakte vedrørende genoptræning efter sygehusophold

  Du vil automatisk blive indkaldt til genoptræning efter sygehusophold, da Næstved Kommune får din genoptræningsplan fra det sygehus du har haft kontakt med. Hvis du har brug for at komme i kontakt med Sundhedscentret kan de kontaktes på 5588 1400, alle hverdage mellem kl. 8.00-15.00.

  Du kan frit vælge genoptræningscenter

  Du har mulighed for frit at vælge en anden kommunes genoptræningscenter. Den kommune, du ønsker skal genoptræne dig, kan afise dig, hvis de ikke har ledige pladser.

  Læs mere om genoptræning.

  Hvis du vil vide mere om mulighederne for at få bevilget træning, kan du læse mere i Næstved Kommunes Indsatskatalog for træning eller kontakte en visitator i Center for Sundhed og Ældre på 5588 1200 i kommunens åbningstid.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)