Gå til hovedindhold
Genoptræning
Sundhed
Ældre

Patienterstatningen

Få nyttig viden om erstatningsmuligheder, hvis du får skader ved undersøgelser, behandling e.l. foretaget af autoriseret kommunalt sundhedspersonale.

Mobil, notesblok, kuglepen og potteplante på et bord

Indhold

  Hvad siger loven

  Der ydes erstatning til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skader ved undersøgelse, behandling eller lignende, der foretages af autoriseret sundhedspersonale ansat under de kommunale sundhedsordninger, eller skader der sker ved behandling m.v., der foretages på vegne af disse sundhedspersoner.

  Indenfor ældreplejen omfatter de kommunale sundhedsordninger:

  • Hjemmesygeplejerskeordningen.
  • Den kommunale omsorgstandpleje.

  Ældreplejens autoriserede sundhedspersoner er:

  • Sygeplejersker.
  • Ergo- og fysioterapeuter.

  Sagsbehandlingsregler

  Det påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der i sin virksomhed bliver bekendt med skader, som må antages at kunne være erstatningsberettiget efter loven at informere skadelidte herom. Herunder i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Patienterstatningen.

  Både kommunen og borgeren skal udfylde og indsende anmeldelse på en særlig anmeldelsesblanket, som findes på Patienterstatningens hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse til Patienterstatningen på telefon 3312 4343.

  Patientforsikringen oplyser og afgør alle sager i henhold til loven. Når afgørelsen er truffet sendes afgørelsen til kommunen (eller forsikringsselskab), som efterfølgende skal udbetale eventuel erstatning.

  Patientforsikringens afgørelse kan ankes til Patientskadeankenævnet. Nævnets afgørelse kan indbringes for Landsretten.

  Yderligere information om Patientforsikringen kan ligeledes hentes på telefon 3312 4343.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)