Psykologgruppen

Opgaver i børnesager efter serviceloven.

Indhold

  Du finder den psykolog, der hører til dit barns skole eller daginstitution, ved at klikke på linket til højre.

  Ved yderligere spørgsmål kan sekretærerne i BørnefamilieEnheden kontaktes på telefon 5588 3160.

  Målgruppe

  Den psykologiske indsats retter sig mod følgende:

  • Børn og unge i alderen 0-18 år
  • Forældre til børn og unge
  • Gravide
  • Personale i dagpleje, daginstitutioner, skoler, samt sagsbehandlere, pædagoger og sundhedsplejersken
  Psykologgruppens arbejdsområder

  Psykologerne varetager den pædagogisk/psykologiske rådgivning i kommunen, samt psykologiske opgaver indenfor Servicelovens rammer. Psykologerne har kontorarbejdsplads på Herlufsholm Alle 20, 4700 Næstved og på kommunens skoler.

  Psykologerne arbejder ud fra følgende lovgivninger:

  • Folkeskoleloven
  • Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen med dertil hørende vejledninger
  • Lov om Social Service

  Psykologerne arbejder desuden under:

  • Psykologloven
  • Etiske principper for nordiske psykologer
  • Næstved Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
  Mind My Mind i Næstved kommune

  Center for Børn og Unge i Næstved Kommune tilbyder Mind My Mind, som er et tilbud om tidlig hjælp til børn og unge med tegn på følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder.

  HVAD ER MIND MY MIND?

  Mind My Mind er et tilbud om individuel psykolog behandling til børn og unge, der viser tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Barnet vil træne metoder til at mestre angst, depressive symptomer og/eller adfærdsvanskeligheder. Forældre til et barn med adfærdsvanskeligheder vil træne metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med barnet.

  Mind My Mind er baseret på kendte psykologiske, kognitive og adfærdsterapeutiske metoder. Mind My Mind adskiller sig fra andre tilbud ved, at de mest kendte metoder er samlet i ét træningsprogram, der gør det muligt at tilpasse forløbet til det enkelte barn, uanset om det har angst, depressive symptomer, adfærdsvanskeligheder eller en kombination af disse vanskeligheder.

  HVEM KAN DELTAGE I MIND MY MIND?

  Er dit barn mellem 6 og 16 år og går det i 0. til 9. klasse, og er du bekymret for, om dit barn trives dårligt på grund af tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder?

  Så kan et tilbud om Mind My Mind være relevant for dig og dit barn. Dit barn må ikke have en psykiatrisk diagnose i forvejen, og forløbet har ikke til formål at give dit barn en diagnose.

  Se pjecen for fagfolk under dokumenter.

  Se pjecen til forældre under dokumenter.

  HAR I SPØRGSMÅL ER I VELKOMNE TIL AT KONTAKTE CENTER FOR BØRN OG UNGE:

  I forhold til målgruppe og selve projektet:
  Psykolog Stefan Marius Stendahl
  Telefon: 2545 1461
  E-mail: smlar@naestved.dk

  I forhold til administrative/praktiske spørgsmål:
  Sekretær Ann Marie Nielsen
  Telefon: 5588 3154
  E-mail: amnie@naestved.dk