Gå til hovedindhold

SFO

SFO I er for børn på 0.-3. klassetrin. SFO II er for børn på 4.-6. klassetrin. Der er SFO I og SFO II på alle skoler

Indhold

  I Næstved Kommune er der 6 skoler med fritidsordninger (SFO)

  Ellebækskolen
  Fladsåskolen
  Holmegaardskolen
  Kobberbakkeskolen
  Lille Næstved Skole
  Susåskolen

  SFO I

  I Næstved Kommune er der garanti for, at dit barn kan få en plads i SFO I på den skole, barnet er indskrevet på. Når dit barn bliver indskrevet til børnehaveklasse eller andre klassetrin, kan barnet samtidig indskrives i SFO, hvis du har brug for en plads. Barnet kan normalt forblive i SFO indtil udgangen af 3. klasse.
  Indskrivning til skolestart finder sted på skolen. Kommunen annoncerer i avisen, hvornår indskrivningen finder sted. Typisk sker dette i december eller januar måned.
  Går barnet i skole i forvejen, skal indmeldelse i SFO I ske via Nembørn.

  SFO II

  SFO II er et tilbud for børn fra 4. klasse til og med 6. klasse. Indmeldelse i SFO II skal ske via Nembørn.

  Udmeldelse

  Udmeldelse skal ske med én måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Hvis du fraflytter kommunen, skal du være opmærksom på, at der fortsat er én måneds opsigelse til den 1. eller den 15. i en måned. Udmeldelse skal ske via Nembørn.

  Lukkedage i SFO

  Skolefritidsordningerne har følgende lukkedage i skoleåret 2019/2020

  • Juleferie: 23., 27., 30. december 2019 samt 2. januar 2020
   (Alle SFO'er er lukket uden pasningstilbud den 24/12 og 31/12 2019 samt 1/1 2020)
  • Påskeferie: 6., 7. og 8. april 2020
  • Fredag efter Kristi Himmelfart: 22. maj 2020
  • Sommerferie: Uge 29, 30, 31 2020

  Lukkeugerne placeres sådan, at der altid er en uge åben i SFO inden undervisningen starter. Det vil betyde, at der i nogle år vil være lukket i ugerne 28, 29, 30 og i andre år i ugerne 29, 30, 31.

  Skolefritidsordningerne har følgende lukkedage i skoleåret 2020/2021

  Juleferie: 21., 22., 23., 28., 29. og 30. december 2020
  Påskeferie: 29., 30., og 31. marts 2021
  Fredag efter Kristi Himmelfart: 14. maj 2021
  Sommerferie: uge 28, 29 og 30 2021

  Følgende SFO'er tilbyder pasning på lukkedagene:

  • Ellebækskolen afd. Kildemark
  • Fladsåskolen afd. Mogenstrup
  • Holmegaardskolen afd. Fensmark
  • Kobberbakkeskolen afd. Sydby
  • Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg
  • Susåskolen afd. Glumsø

  Har man brug for pasning på lukkedagene, skal man tilmelde sit barn til feriepasning. Det vil være muligt at vælge frit mellem de 6 åbne SFO'er.

  Yderligere spørgsmål til ovenstående rettes til den enkelte SFO.

  Kontakt

  Kontaktcenter

  Telefon: 5588 5588