Til og fra skole

Næstved Kommune yder fri befordring til folkeskoleelever efter fastlagte afstandskriterier.

29. jan 2020

Indhold

  Elever der har længere skolevej fra folkeregisteradressen til skolen end nedenstående tilbydes fri befordring:

  2½ km. i 0 .- 3. klasse
  6 km. i 4. - 6. klasse
  7 km. i 7. - 9. klasse
  9 km. i 10. klasse

  Skolevejen defineres som den nærmeste vej eller sti, som eleven kan færdes på til fods, på cykel eller på knallert hele året.

  Elever, der har kortere skolevej, kan i særlige tilfælde ydes fri befordring, hvis hensynet til elevens sikkerhed i trafikken gør det påkrævet.
  Kontakt din folkeskole vedr. trafikfarlige skoleveje for elever i 0.-6. klasse.

  Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at nedenstående vejstrækninger udenfor byzonen er trafikfarlige for langsgående færdsel for elever i 7.-10. klasse.

  •Suså Landevej mellem Gelsted og Herlufmagle fra Hjulebækvej til Enghavevej
  •Suså Landevej fra nord for Buske til kommunegrænsen Ringsted
  •Præstøvej Landevej fra Blangslev til kommunegrænsen til Vordingborg
  •Vejen mellem Herlufmagle og Glumsø
  •Brandholtvej mellem Grønbro og Tornemark
  •Hovedgaden mellem Tornemark og Skælskør Landevej
  •Skælskørvej fra kommunegrænsen ved Dalmose til kommunegrænsen ved Lynge Eskildstrup
  •Sorøvej mellem Fuglebjerg til Haldagerlille
  •Rejnstrupvej mellem Fuglebjerg og Skelbyvej
  •Skelbyvej mellem Skelby og kommunegrænsen til Sorø
  •Nyvej mellem Skelbyvej og Glumsø
  •Sandbyvej mellem Glumsø og Suså Landevej
  •Landevejen mellem Vester Egesborg og Lov
  •Blangslevvej mellem Lov og Blangslev
  •Sneserevej mellem Blangslev og Tappernøje
  •Smidstrupvej mellem Tappernøje og Strandvejen
  •Ydre Korsørvej mellem Slagelsevej og Fuglebjerglundvej
  •Skælskør Landevej mellem Spjellerup Bygade og Hovedgaden
  •Skælskørvej mellem Menstrup Bygade og Karrebækvej

  Veje/strækninger der ikke er nævnt i ovenstående, er ikke trafikfarlige for elever i 7. – 10. klassetrin.

  Befordring ydes til elever på skoledage mellem deres folkeregisteradresse og distriktsskole - ikke til/fra SFO.

  Hvordan befordres skoleelever i Næstved Kommune

  I Næstved Kommune befordres eleverne til og fra folkeskole med kollektiv trafik.

  Eleven skal selv transportere sig fra folkeregisteradressen til opsamlingsstedet. Afstanden mellem folkeregisteradresse og opsamlingssted må maksimalt være:

  1,5 km. i 0. - 3. klasse
  6 km. i 4. - 6. klasse
  7 km. i 7. - 9. klasse
  9 km. i 10. klasse

  Kontakt din folkeskole i juni måned for at bestille skolekort til næstkommende skoleår.

  Skolekortet benyttes på samme måde som et rejsekort, men det er kun gældende til skolekørsel. Selve kortet har en levetid på op til 5 år og skal derfor gemmes, så længe eleven er berettiget til transport.

  Skolekortet er gældende for ét skoleår ad gangen. Forældre skal rette henvendelse til skolen ved afslutningen af hvert skoleår, hvis man ønsker befordring til kommende skoleår. Skolen vurderer, om eleven er berettiget til befordring. Hvis dette er tilfældet, aktiveres det nye skoleår på elevens skolekort.

  Folkeskoleelever, der ikke er berettiget til fri befordring, kan ikke bestille skolekort gennem folkeskolen. Disse elever henvises til at benytte eget rejsekort.

  Hvilke andre regler er gældende

  Der ydes ikke fri befordring for elever, der undervises i anden skole end distriktsskolen, med mindre eleven er henvist til denne skole. I de tilfælde gælder de samme regler, som hvis eleven gik på distriktsskolen.

  Den samlede køretid må højst udgøre 60. min. pr. tur.

  Hvis et skolekort bortkommer, koster det 50,00 kr. at få et nyt. Henvendelse ved bortkommet skolekort rettes til skolen.

  Alle skolebusser i Næstved Kommune er "vinke"-busser, hvilket betyder, at hvis det er trafikalt muligt på ruten, vil bussen kunne vinkes ind til siden for at samle passagerer op.

  Der kan ydes befordring til sygekørsel, hvis eleven på grund af sygdom/handicap ikke er i stand til at komme til skole ved at benytte elevens sædvanlige transportform. Har eleven behov for sygekørsel, skal man rette henvendelse til skolen. Skolen beder om en lægeerklæring og samarbejder derefter med Center for Dagtilbud og Skole om at tilrettelægge hvilken form for kørsel, eleven kan tilbydes. Reglerne for sygekørsel er kun gældende, hvis eleven går på distriktsskolen/henvist skole.

  Befordring ved benyttelse af det frie skolevalg

  Elever der går i skole på en anden skole end distriktsskolen, er ikke berettiget til fri befordring.

  Dette gælder også, hvis man benytter muligheden for, at eleven kan blive på den eksisterende skole ved flytning til en adresse uden for skolens distrikt.

  Transportmuligheder søges på www.rejseplanen.dk.

  Transport til fri- og privatskole

  Næstved Kommune er ikke forpligtet ift. transport til fri- og privatskoler. Der henvises til de enkelte skoler.

  Kontakt

  Center for Dagtilbud og Skole

  Telefon 5588 3070

  Send digital post (kræver nemid)