Gå til hovedindhold

SSP

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Kontakt din nærmeste SSP

Hvad er SSP?

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Samarbejdet er etableret i langt de fleste danske kommuner, og SSP udgør oftest omdrejningspunktet i det udførende kriminalpræventive arbejde.

SSP-samarbejdet opbygger lokale netværk, der kan forebygge, at børn og unge begår kriminalitet. Skole, socialforvaltning og politi er de tre centrale aktører i netværket, og samarbejdsfladerne er udvidet betydeligt gennem årene. Jobcentret, Uddannelsesvejledningen, boligselskaber, det lokale erhvervsliv, idrætsorganisationer, Ungekriminalforsorgen m.fl. er også blevet en del af netværkets mange aktører. SSP-netværket bidrager på den måde til at kunne handle tværsektorielt, sammenhængende og helhedsorienteret i den forebyggende indsats overfor børn og unge.

Med SSP-netværket store lokalkendskab kan faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår opfanges tidligt nok til, at vi kan gøre en indsats, før problemerne bliver for store.

SSP-samarbejdet sigter mod tre indsatsformer:

  • Den generelle forebyggende indsats
  • Den specifikke indsats
  • Gode råd