Skip to main content

Konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag

Konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag kan, når det er fastsat af Statsforvaltningen, forskudsvis udbetales af Udbetaling Danmark.

Indhold

  Du kan søge om ekstra bidrag fra faderen i forbindelse med dåb og konfirmation.

  Bidraget skal søges via Familieretshuset og kan tidligst søges tre måneder før og senest tre måneder efter konfirmationen.

  Udbetaling Danmark kan - i lighed med almindeligt bidrag - lægge beløb ud og derefter inddrive det ved faderen.

  Læs mere om ekstra bidrag i særlige situationer på borger.dk

  Kontakt

  Center for Børn og Unge

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)