Konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag

Konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag kan, når det er fastsat af Statsforvaltningen, forskudsvis udbetales af Udbetaling Danmark.

Du kan søge om ekstra bidrag fra faderen i forbindelse med dåb og konfirmation.

Bidraget skal søges via Familieretshuset og kan tidligst søges tre måneder før og senest tre måneder efter konfirmationen.

Udbetaling Danmark kan - i lighed med almindeligt bidrag - lægge beløb ud og derefter inddrive det ved faderen.

Læs mere om ekstra bidrag i særlige situationer på borger.dk

Kontakt

Center for Børn og Unge

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)